Dodaj publikację
Autor
Alicja Pieszka
Data publikacji
2019-04-07
Średnia ocena
0,00
Pobrań
22

Zaloguj się aby ocenić lub skomentować publikację.

Regulamin został stworzony z myślą o uczniu z ADHD, w porozumieniu z rodzicami dziecka. System ma szansę powodzenia tylko jeśli rodzić będzie ściśle współpracował ze szkołą i konsekwentnie wypełniał zobowiązania względem dziecka wynikające z regulaminu.
 Pobierz (docx, 16,8 KB)

Podgląd treści

Regulamin systemu żetonowego dla ucznia sprawiającego problemy wychowawcze w szkole

W ciągu tygodnia nauki uczeń otrzymuje „żetony” za wcześniej ustalone pozytywne zachowanie lub brak negatywnego zachowania.

Za każdą lekcję (sytuację w domu), podczas której uczeń zachowywał się zgodnie z wcześniejszymi ustaleniami, nauczyciel (rodzic) zobowiązany jest nagrodzić go żetonem.

Uczeń umieszcza żetony na specjalnej tablicy w domu.

Za zebranie określonej ilości żetonów w ciągu tygodnia nauki (proporcjonalnie zmniejszonej ilości żetonów w ciągu niepełnego tygodnia) przysługuje nagroda, którą rodzic konsekwentnie i niezwłocznie przyznaje dziecku.

Typ nagrody uczeń ustala wspólnie z rodzicem na początku danego tygodnia. Uczeń może umieścić informację o nagrodzie na swojej tablicy.

W weekend punkty zdobyte w ciągu tygodnia zostają przeliczone. Jeśli uczeń zebrał wymaganą ilość punktów – otrzymuje wybraną wcześniej nagrodę. Jeśli nie – od poniedziałku zbiera punkty od nowa.

Jeśli uczeń zbierze określoną ilość punktów przed upływem tygodnia, a po tym fakcie otrzyma uwagi negatywne, to za każdą negatywną uwagę traci jeden żeton z tablicy – ale tylko po zebraniu pełnej puli żetonów przewidzianych na dany tydzień!

Jeśli uczeń zbierze więcej żetonów w ciągu tygodnia, rodzic może zdecydować o przyznaniu dziecku dodatkowej nagrody specjalnej.

Ilość punktów wymaganych do otrzymania nagrody może się zmienić w zależności od typu zachowania premiowanego żetonami.

Uczeń musi wiedzieć, jaki limit punktów przysługuje mu w danym tygodniu oraz jaka przysługuje mu nagroda za ich zebranie.

W miarę upływu czasu dopuszcza się możliwość jednoczesnego premiowania więcej niż jednego pozytywnego zachowania – wtedy limit punktów do zdobycia w ciągu tygodnia zostanie zwiększony.

Pozytywne zachowania premiowane punktami, w kolejności ich wprowadzania (propozycja dla ucznia z ADHD):

Uczeń jest cicho podczas lekcji, odzywa się tylko na prośbę nauczyciela.

Uczeń pozostaje w ławce całą lekcję.

Uczeń zapisuje notatki z lekcji do zeszytu.

Uczeń pracuje w skupieniu podczas sprawdzianów.

Uczeń nie przeklina.

Uczeń jest uprzejmy i koleżeński w stosunku do kolegów.

W pierwszych tygodniach wprowadzenia regulaminu premiowane jest zachowanie nr 1 z listy. Powinno być ono premiowane tak długo, aż zostanie utrwalone, w miarę upływu czasu można dodać do niego kolejne np. wymaganie nr 5, ale tylko po utrwaleniu poprzedniego zachowania pozytywnego.

Ilość punktów do zdobycia w ciągu tygodnia ustala się, biorąc pod uwagę możliwości ucznia oraz specyfikę premiowanego zachowania.

Wersja dla ucznia

Zbieraj punkty – łap nagrody!

regulamin gry

W ciągu tygodnia dostaję od rodziców i nauczycieli żetony, za dobre zachowanie.

Nauczyciele mówią mi, jakie zachowanie będzie nagradzane żetonami w danym tygodniu i ile żetonów muszę zebrać w ciągu tygodnia, aby otrzymać nagrodę.

Każdy ...