Dodaj publikację
Autor
Weronika Jędrzejczak-Ozorkiewicz
Data publikacji
2019-04-30
Średnia ocena
0,00
Pobrań
18

Zaloguj się aby ocenić lub skomentować publikację.

Sprawdzian z zadaniami otwartymi po omówieniu lektury
 Pobierz (doc, 28,5 KB)

Podgląd treści


Sprawdzian „Pamiętnik Felka Parerasa” imię i nazwisko …………………………………….
1. Podaj imię i nazwisko autorki książki …………………………………………………………………………… .

2. Wymień imiona i gatunki (np. kot, mysz, ptak) 2 zwierząt, które znał Felek: …………………………………………………………………………………………………………………………

3. Wymień 5 miejsc, które odwiedził Felek. Wybierz jedno z nich i opisz (w minimum 4 zdaniach) przygodę Felka związaną z tą miejscowością .

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

4. Co oznacza imię głównego bohatera? ………………………………………………………............................

5. Co oznacza nazwisko głównego bohatera? ………………………………………………………………………

6. W jaki sposób Felek trafił do swojej właścicielki?
…………………………………………………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………………………………………

7. Kim był pan Tomek? ……………………………………………………………………………………………

8. Po jakich rasach i jakie cechy odziedziczył Felek? …………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………

9. Wymień trzy ulubione zajęcia psa Felka ………………………………………………………………..………

10. Opisz przygodę Felka związaną z telewizją
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
11. Przezwisko Felka to ……………………………………….., ponieważ ………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………
12. Dokąd właścicielka wyjechała bez Felka? ……………………………………………………………………..
13. W jakich okolicznościach Felek zaginął?
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………

14. Opisz wygląd Felka ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
15. Wymień 5 przykładów miejsc lub czynności, dzięki którym możemy powiedzieć, że pies to pomocnik człowieka
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………

16. Wymień 3 pomysły, w jaki sposób można odwdzięczyć się psu, przyjacielowi człowieka:
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

17. Opisz w minimum 3 zdaniach, czego nauczyła Cię ta lektura:
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………