Dodaj publikację
Autor
Beata Mączkowska
Data publikacji
2019-05-14
Średnia ocena
0,00
Pobrań
9

Zaloguj się aby ocenić lub skomentować publikację.

Scenariusz zajęć dla dzieci 3-4 letnich o bocianie.
 Pobierz (docx, 17,9 KB)

Podgląd treści

SCENARIUSZ ZAJĘĆ

Temat: „ Poznajemy bociana białego”.

Cel ogólny:

poszerzanie dziecięcej wiedzy na temat środowiska przyrodniczego.

Cele operacyjne (dziecko):

wie, jak wygląda bocian biały,

potrafi określić, czym żywi się bocian,

zna miejsca, gdzie bocian buduje gniazda,

potrafi współpracować w grupie w celu jak najlepszego wykonanie zadania,

Umiejętności z podstawy programowej kształcone podczas zajęcia:

Dziecko:

komunikuje się z dziećmi i osobami dorosłymi,

obdarza uwagą osoby dorosłe,

rozwiązuje zagadki,

odpowiada na pytania,

przejawia życzliwość i troskę do zwierząt,

współdziała z dziećmi w zabawie, biega,

wyraża swoje rozumienie świata za pomocą ruchu, impresji plastycznych z materiału naturalnego,

wyraża ekspresję twórczą,

buduje wykorzystując materiał naturalny.

Metody pracy:

słowna: pogadanka, zagadka, objaśnienia i instrukcje,

oglądowa: pokaz,

czynne: metoda praktycznego działania.

Forma pracy:

praca z całą grupą

praca w małych zespołach

Pomoce dydaktyczne:

sylwetka bociana, zdjęcia związane z bocianem, tamburyno, siano, patyki, gałązki, film: „ klekot bocianów”.

Przebieg zajęcia:

I. CZĘŚĆ WSTĘPNA

Powitanie dzieci i wprowadzenie ich w temat zajęć. Nauczyciel proponuje dzieciom rozwiązanie zagadki, która jest tematem dzisiejszych zajęć.

„Ma dziób czerwony,

Czerwone nogi.

Żaby czym prędzej

Zmykają mu z drogi”.

Dzieci rozszyfrowują zagadkę.

II. CZĘŚĆ GŁÓWNA

Rozmowa nauczyciela z dziećmi, na podstawie ilustracji o bocianie białym:

Wygląd bociana,

Rodzaje pokarmu którym żywi się bocian,

Rozmowa na temat miejsc zagnieżdżania,

Obejrzenie krótkiego filmiku - „ klekot bocianów”.

Zabawa ruchowa z elementem biegu - „ Boćki na spacerze”.

Każde z dzieci – „ bociany”, gdy usłyszą dźwięk tamburyna „ latają” po całej sali, kiedy dźwięk tamburyna milknie stają na jednej nodze i klekoczą.

Zabawa plastyczna pt. „ Naprawiamy gniazdo bociana”.

Nauczycielka proponuje dzieciom, aby usiadły do stolików. Zapowiada, że będziemy naprawiać gniazda bocianów, które zostały zniszczone w czasie zimy, między innymi przez wiatr, śnieżyce. Rozdaję dzieciom patyki, gałęzie i sianko. Dzieci przystępują do zadania – naprawiają gniazda.

III. CZĘŚĆ KOŃCOWA

Podsumowanie

Nauczycielka pyta dzieci o czym mówiliśmy na dzisiejszych zajęciach.

Co najbardziej wam się podobało, czy łatwo było budować gniazdo.

Opracowała: Beata Mączkowska