Dodaj publikację
Autor
Beata Zduńczyk
Data publikacji
2019-05-26
Średnia ocena
0,00
Pobrań
35

Zaloguj się aby ocenić lub skomentować publikację.

Zajęcia prowadzone w internacie z grupą dziewcząt z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim
 Pobierz (doc, 51,5 KB)

Podgląd treści

Scenariusz zajęć

Opracowany przez nauczyciela kontraktowego
Beatę Zduńczyk

Rodzaj zajęć: zajęcia umysłowe
Termin zajęć:
Czas trwania zajęć: 60 min
Grupa:

Temat: „ Moja rodzina i ja”.

Cele ogólne:
- kształtowanie poczucia więzi rodzinnych,
- urwalanie określeń członków rodziny i związków występujących między nimi.

Cele operacyjne:
Dziecko:
• wypowiada się poprawnie pełnymi zdaniami,
• wymienia członków swojej rodziny( zna ich imiona, stopień pokrewieństwa),
• określa i nazywa relacje między członkami rodziny,
• umie utworzyć zdrobniale wyrazy oraz imiona,
• poprawnie odnajduje różnice między obrazkami,
• rozwiązuje krzyżówkę i rebus literowo- obrazkowy,
• wykonuje pracę plastyczną zgodnie z instrukcją,
• właściwie współpracuje w grupie,
• uważnie słucha i wykonuje polecenia wychowawcy,
• przestrzega zawarte umowy.

Formy pracy: indywidualna, zespołowa.

Metody: rozmowa kierowana, ćwiczenia praktyczne.

Pomoce dydaktyczne: krzyżówki , rebusy, koperty z wyrazami określającymi rodzinę, długopisy, kolorowy papier, kredki, cukierki, bibuła, słomki, flamastry, drzewo genealogiczne,
Obrazek przedstawiający rodzinę.

Przebieg zajęć

|Czynności wychowawcy |Czynności wychowanek |
|Wychowawca: |Wychowanki: |
|Zaprasza wychowanki do udziału w zajęciach | |
| | |
|Przypomina wychowankom zasady obowiązujące podczas zajęć: | |
|- odpowiadamy pojedynczo, po podniesieniu ręki, |Uważnie słuchają, zobowiązują się przestrzegać ustalone zasady. |
|- świetlicę opuszczamy tylko za pozwoleniem wychowawcy, | |
|- po zakończonych zajęciach porządkujemy stanowiska pracy. | |
| | |
|Prosi aby każda wychowanka usiadła przy karteczce ze swoim imieniem.| |
| | |
|Przedstawia temat zajęć | |
|Na tablicy znajduje się ukryty obrazek przedstawiający rodzinę. | |
|Wychowawca kolejno odsłania fragmenty obrazka. | |
| |Zajmują wyznaczone miejsca. |
| | |
|Przedstawia schemat rodziny – przykładowe drzewo genealogiczne, | |
|omawia relacje występujące między członkami rodziny: mama - tata, | |
|babcia - dziadek, ciocia – wujek, stryjenka – stryjek, itp. |Dzieci odgadują kogo przedstawia obrazek. |
|Zadaje wychowankom pytania dotyczące relacji między członkami | |
|rodziny, np. : | |
|- jak nazywa się mama mamy? | |
|- jak nazywa się brat taty? | |
|- kim jest dziadek dla taty? | |
|- kogo nazywamy ciocią? |Uważnie słuchają. |
|W razie problemów proponuje wychowankom skorzystanie ze schematu | |
|rodziny. | |
| | |
|Rozmawia na temat rodziny, zadaje pytania: | |
|- ile osób liczy twoja rodzina? |Odpowiadają na pytania, w razie potrzeby korzystają ze schematu |
|- kto do niej należy? |rodziny. |
|- kto kim jest dla kogo? | |
|- jakie uroczystości obchodzi się w twojej rodzinie? | |
| | |
| | |
|Przedstawia zadanie – praca indywidualna. | |
|Każda wychowanka ma przed sobą kartę pracy z dostosowanymi dla | |
|siebie zadaniami. Wychowawca wyjaśnia jak należy wykonać poprawnie | |
|zadania. | |
| | |
| | |
|Wychowawca obserwuje pracę wychowanek, w razie potrzeby udziela |Odpowiadają na pytania oraz: |
|wskazówek i pomocy, zachęca i motywuje do pracy. |- wymieniają imiona członków rodziny (również zdrobniale), |
| |- wymieniają dalszą i bliższą rodzinę, |
|Przedstawia kolejne zadanie. |- omawiają ich wygląd , |
|Na tablicy umieszcza krzyżówkę . Prosi kolejno o przeczytanie pytań |- opowiadają, w jaki sposób pomagają swoim bliskim. |
|i wpisanie poprawnych odpowiedzi. | |
|Prosi o odczytanie hasła. | |
| |Dziewczęta przystępują do pracy: rozwiązują krzyżówki, rebusy, |
| |odnajdują różnice na obrazkach ...