Dodaj publikację
Autor
Jolanta Dziedzic
Data publikacji
2019-06-07
Średnia ocena
0,00
Pobrań
27

Zaloguj się aby ocenić lub skomentować publikację.

Plik zawiera: 1. Test wielokrotnego wyboru dotyczący treści i problematyki utworu Szekspira - do rozwiązania przez uczniów 2. Kartę odpowiedzi, na której uczeń zaznacza odpowiedzi 3. Szablon odpowiedzi dla nauczyciela - umożliwiający szybkie sprawdzenie testu
 Pobierz (docx, 24,6 KB)

Podgląd treści

Test wielokrotnego wyboru

Znajomość treści i problematyki „Romea i Julii”

Na tym teście nie zaznaczaj odpowiedzi, lecz wyłącznie na karcie odpowiedzi. Powodzenia

1. Szekspir, autor „Romea i Julii” miał na imię:

A. Charles.

B. Antoine.

C. William.

D. Ernest.

2. Szekspir żył na przełomie:

A. XV/XVI wieku.

B. XVI/XVII wieku.

C. XVII/ XVIII wieku.

D. XII/XIII wieku.

3. Epoka Szekspira to:

A. odrodzenie.

B. romantyzm.

C. oświecenie.

D. pozytywizm.

4. Szekspir żył i tworzył:

A. w Niemczech.

B. w Hiszpanii.

C. we Francji.

D. w Anglii.

5. Czasy Szekspira to okres panowania:

A. królowej Elżbiety I Wielkiej.

B. króla Karola Wielkiego.

C. królowej Wiktorii.

D. cesarza Aleksandra Wielkiego.

6. Teatr szekspirowski nazywa się również:

A. teatrem karolińskim.

B. teatrem aleksandryjskim.

C. teatrem wiktoriańskim.

D. teatrem elżbietańskim.

7. Za umowną datę powstania teatru szekspirowskiego przyjmuje się rok:

A. 1897.

B. 1724.

C. 1576.

D. 1918.

8. Teatr, którego udziałowcem był Szekspir, powstał:

A. pod Paryżem.

B. pod Madrytem.

C. pod Londynem

D. pod Berlinem.

9. Teatr, w którym wystawiano sztuki Szekspira, nosił nazwę:

A. The Atlas.

B. The Globe.

C. The Mask.

D. The Apollo.

10. Szekspir w swoich utworach zerwał:

A. tylko z zasadą jedności miejsca.

B. tylko z zasadą jedności czasu.

C. tylko z zasadą jedności akcji.

D. z wszystkimi zasadami jedności.

11.Rolę chóru w sztukach Szekspira najpełniej oddają słowa:

A. Chór odgrywał decydująca rolę, dlatego ciągle stał na scenie.

B. Chór narzucał widzom/czytelnikom ocenę zdarzeń i postaci.

C. Chór ciągle komentował wydarzenia, dlatego pełnił ważną funkcję.

D. Rola chóru została poważnie ograniczona, dlatego rzadko występował.

12. Zaznacz odpowiedź, która dotyczy sztuk Szekspira:

A. Bohaterowie zostali mocno psychologicznie pogłębieni.

B. Przyczyną nieszczęścia bohaterów było fatum.

C. O scenach zbiorowych informował posłaniec.

D. Na scenie oprócz chóru mogło być tylko trzech aktorów.

13. Utwór „Romeo i Julia” reprezentuje rodzaj literacki:

A. epikę.

B. lirykę.

C. dramat.

D. mieszany.

14. Gatunek literacki utworu „Romeo i Julia” to:

A. tragedia.

B. opowieść.

C. legenda.

D. podanie.

15. Utwór „Romeo i Julia” jest podzielony na:

A. 6 aktów.

B. 7 aktów.

C. 5 aktów.

D. 8 aktów.

16. W utworze „Romeo i Julia” chór występuje:

A. 5 razy.

B. 2 razy.

C. 3 razy.

D. 4 razy.

17. Chór pojawia się;

A. przed pierwszym i drugim aktem.

B. przed wszystkimi aktami.

C. przed aktem pierwszym, drugim i trzecim.

D. przed aktem ostatnim.

18. w utworze mamy podział wszystkich ...