Dodaj publikację
Autor
Jolanta Dziedzic
Data publikacji
2019-06-07
Średnia ocena
0,00
Pobrań
43

Zaloguj się aby ocenić lub skomentować publikację.

Plik zawiera sprawdzian, który może zostać wykorzystany także jako karta pracy na lekcji - indywidualnie lub do pracy z całą klasą. Na jego początku zamieszczony jest utwór. Zawiera różnorodne polecenia dotyczące m.in. rodzajów rymów, środków stylistycznych, gatunku literackiego, interpretacji utworu.
 Pobierz (docx, 17,5 KB)

Podgląd treści

Imię i nazwisko ucznia ……………………………. kl. ………. data ………….

Sprawdzian ze znajomości problematyki utworu „Hymn do miłości ojczyzny”

Święta miłości kochanej ojczyzny,

Czują cię tylko umysły poczciwe ! Dla ciebie zjadłe smakują trucizny, Dla ciebie więzy, pęta nie zelżywe. Kształcisz kalectwo przez chwalebne blizny, Gnieździsz w umyśle rozkoszy prawdziwe. Byle cię można wspomóc, byle wspierać, Nie żal żyć w nędzy, nie żal i umierać.

Autorem utworu „Hymn do miłości ojczyzny” jest biskup warmiński …………………………... . Jego życie i twórczość przypada na ………… wiek. Epoka, w której żył, nazywa się ……………………. . Nie były to czasy dla Polski szczęśliwe, ponieważ doszło do ………. rozbiorów Polski i nasz kraj znikł z mapy na …… lata. Początkowo poeta był poddanym ostatniego polskiego króla ………………………………………, który organizował na Zamku Królewskim w Warszawie, a potem również w Łazienkach, tzw. „…………………………”, nazywane również „obiadami rozumnymi” lub „obiadami uczonymi”. W atmosferze salonu literackiego dyskutowano o najważniejszych sprawach nauki, sztuki, kultury, literatury i kwestiach politycznych, w połączeniu z rozrywką (żartobliwe turnieje poetyckie, odczytywanie dowcipnych wierszy okolicznościowych itp.). Zaniechano ich na początku lat ……………… .

7p.

Inny, bardziej popularny tytuł tego utworu, znany z incipitu, brzmi: „……………………………………..”. Wiersz otwiera nurt liryki patriotycznej doby nowożytnej. Jest fragmentem IX Pieśni poematu „Myszeida”. Został zaprezentowany wcześniej takim słynnym osobistościom, jak Adam Naruszewicz, Stanisław Trembecki, Franciszek Bohomolec, Stanisław Konarski czy Ignacy Potocki, jeszcze przed wydrukowaniem poematu. Tak się spodobał, że poeta zachęcony przez samego ……………. i przyjaciół ogłosił go przed publikacją całego poematu anonimowo w czasopiśmie „Zabawy Przyjemne i Pożyteczne”.

2p.

Komendant Szkoły Rycerskiej w Warszawie, książę Adam Czartoryski uznał, że kadeci tej szkoły wojskowej powinni śpiewać utwór jako ich ………… . Jego tekst nakazał wyryć …………. zgłoskami na ścianie jednej z sal. Muzykę do „Hymnu…” skomponował Józef Elsner.

2p.

Gatunek literacki utworu - …………… . Rodzaj literacki - ……………… .

2p.

Utwór składa się z …………… wersów. Jest to regularny …….. – zgłoskowiec ze średniówką po ……. sylabie.

3p.

Skreśl wyraz, by otrzymać poprawną odpowiedź.

To wiersz stychiczny / stroficzny.

1p.

Wypisz pary lub trójki rymujących się wyrazów:

a) …………………………………………………

b) …………………………………………………

c) …………………………………………………

3p.

Zapisz literowy układ rymów i nazwij go.

a) zapis literowy: ………………………………………………..

b) nazwa układów rymów: ………………………………………………..

3p.

Zaznacz prawidłową odpowiedź.

Rymy w wierszu są:

A. dokładne. B. niedokładne.

A. męskie. B. żeńskie.

A. gramatyczne. B. niegramatyczne.

3p.

Wypisz wskazane środki stylistyczne:

1) epitety

……………… miłości

………………. ojczyzny

umysły ………………

…………….. trucizny

więzy, pęta ………………..

……………….. blizny

rozkoszy …………………

2) wykrzyknienie ………………………………………………………

………………………………………………………

8p.

3) anafora ……………………………………….

………………………………………

4) powtórzenia ……………………………………………

……………………………………………

5) oksymorony ………………………………………….

………………………………………….

………………………………………….

6) apostrofa …………………………………………………………………..

7) metafory (przenośnie) …………………………………………………….

……………………………………………………

9p.

Przeczytaj cechy hymnu, a potem udowodnij, że „Apostrofa do miłości ojczyzny” (trzeci tytuł utworu) jest rzeczywiście hymnem.

hymn – utwór, którego początek sięga antyku (dytyramby – na cześć Dionizosa ...