Dodaj publikację
Autor
Regina Miśkowiec-Góra
Data publikacji
2019-06-21
Średnia ocena
5,00
Pobrań
15

Zaloguj się aby ocenić lub skomentować publikację.

Regulamin konkursu recytatorskiego "Maria Konopnicka - dzieciom". Zasady udziału, kryteria oceny.
 Pobierz (docx, 12,7 KB)

Podgląd treści

Regulamin przedszkolnego konkursu recytatorskiego „Maria Konopnicka – dzieciom”.

Tematem konkursu są wiersze Marii Konopnickiej skierowane do najmłodszych czytelników oraz słuchaczy. Warunkiem udziału w konkursie jest opanowanie w domu, przy pomocy rodziców, treści wybranego wiersza spośród wskazanych przez nauczyciela i zaprezentowanie go na forum grupy przedszkolnej.

Uczestnicy: chętne dzieci z grupy „Biedronek”(pięcio- i sześciolatki) – oddział przedszkolny przy SP 6 w Czechowicach-Dziedzicach;

Cele:

- popularyzacja poezji Marii Konopnickiej wśród przedszkolaków oraz ich rodziców;

- rozwijanie zdolności recytatorskich;

- zachęcanie do występów przed większą publicznością;

- nauka prezentowania własnych talentów;

- dostarczanie wrażeń estetycznych i emocjonalnych wypływających z piękna utworów literackich;

- wspieranie działań twórczych dzieci.

Warunki uczestnictwa:

- w konkursie mogą uczestniczyć dzieci ze starszej grupy przedszkolnej – pięcio- i sześciolatki;

- zgłoszenia udziału dziecka w konkursie dokonuje rodzic w terminie do 30.05.2019r. poprzez wypełnienie karty uczestnictwa w konkursie;

- konkurs zostanie rozstrzygnięty 31.05.2019r. Wówczas zostaną wręczone dyplomy oraz nagrody za zdobyte miejsca.

Jury:

Komisję konkursową powołuje organizator – wychowawca grupy Biedronek. W jej skład wchodzą 3 osoby. Komisja wypełnia kartę oceny każdego uczestnika, zaznaczając ilość zdobytych punktów za każde z kryteriów. Na tej drodze wyłania się zwycięzcę. Od decyzji komisji nie przysługuje odwołanie.

Kryteria oceny:

Na ocenę recytacji wpływ mają następujące elementy:

- stopień trudności wybranego wiersza,

- stopień opanowania treści,

- jakość deklamowania (poprawność i płynność deklamowania, intonacja),

- kontakt ze słuchaczem.

Nagrody:

Za udział w konkursie przewidziano dyplomy dla wszystkich uczestników. Za zdobycie trzech pierwszych miejsc oraz ewentualnie wyróżnienia przysługują nagrody rzeczowe.