Dodaj publikację
Autor
Justyna Zadęcka
Data publikacji
2019-07-03
Średnia ocena
5,00
Pobrań
52

Zaloguj się aby ocenić lub skomentować publikację.

scenariusz zajęć z wykorzystaniem tablicy interaktywnej
 Pobierz (doc, 668,0 KB)

Podgląd treści


Scenariusz zajęć z języka polskiego z wykorzystaniem tablicy interaktywnej
Klasa: 4 SP
Przedmiot : język polski
Data: 7.11.2018r.
Prowadzący: Justyna Z.

temat: Spotkanie z lekturą Kajko i Kokosz. Szkoła latania

1 1. Cele lekcji

1 a) Wiadomości

Uczeń:

• zna historię komiksu,

• wie, jakie są cechy komiksu,

• zna treść lektury,

• wie o możliwości przekładu semiotycznego komiksu.

2 b) Umiejętności

Uczeń:

• potrafi wskazać w konkretnym tekście cechy komiksu,

• potrafi przeanalizować obrazek i w sposób spójny i logiczny omówić treść na nim przedstawioną,

• umie redagować definicję.

• opowiada o przeczytanym tekście

• wyciąga wnioski, ocenia postępowanie bohaterów

2 2. Metoda i forma pracy

• Elementy wykładu,

• pogadanka ,

• metoda zajęć praktycznych,

• praca zbiorowa,

• praca indywidualna.

3 3. Środki dydaktyczne

• Komputer,

• tablica multimedialna,

• komiksy.

• karta pracy

4 4. Przebieg lekcji

1 a) Faza przygotowawcza

1. Nauczyciel sprawdza listę obecności i kontroluje zadanie domowe. Przedstawia uczniom temat lekcji i cele zajęć.

2 b) Faza realizacyjna

1. Nauczyciel prosi uczniów o zaprezentowanie przyniesionych komiksów – mają przedstawić tytuły komiksów, autora, głównych bohaterów. Kilkoro z dzieci prezentuje treść ulubionego komiksu lub opowiada najciekawszą przygodę bohaterów.

2. Uczący w skrócie przedstawia historię komiksu.

3. Uczniowie wypełniają zadanie nr 1 w kartach pracy, które ułatwi im usystematyzowanie wiedzy zdobytej w toku lekcji.

Zad.1 Główne cechy komiksu

Uczniowie wspólnie próbują wskazać w komiksie następujących elementów:

• główne cechy językowe (np. zwięzłe wypowiedzi bohaterów, przewaga dialogów),

• pozajęzykowe elementy świata przedstawionego (np. wyrazy dźwiękonaśladowcze - trach! bum! graficzny zapis dźwięków pozasłownych),

• cechy graficzne (np. tekst umieszczony w chmurkach, sceny znajdują się w klatkach).

4. Nauczyciel wyjaśnia, że istnieje dużo możliwości adaptacji komiksów na inne dzieło (np. przetworzenie komiksu na film, filmu na komiks, wykorzystanie scen i bohaterów komiksu w grafikach komputerowych i reklamach telewizyjnych). I taki zabieg nazywamy przekładem semiotycznym.

5. Uczniowie wymieniają znane im adaptacje komiksu.

6. Uczniowie rozpoczynają pracę z komiksem Kajko i Kokosz. Szkoła latania

Uczniowie wykonują kolejne zadania przy tablicy interaktywnej – odpowiedzi przenoszą na karty pracy.

Zad.2. Plan wydarzeń
Uczniowie numerują na tablicy interaktywnej właściwą kolejność planu wydarzeń, uzupełniają kartę pracy

Zad.3 . Opis bohaterów
Następnie przyglądają się uważnie bohaterom i starają się jak najdokładniej ich opisać. Podają swoje propozycje na forum klasy, wypełniają karty pracy.
Kolejnym krokiem jest praca na tablicy z zadaniem interaktywnym. Uczniowie zaznaczają właściwe odpowiedzi na pytania dotyczące bohaterów komiksu.

https://learningapps.org/view5778953

Zad.4. Cechy charakteru
Uczniowie dopasowują na tablicy interaktywnej właściwe cechy . Uzupełniają karty pracy

7. Uczniowie wykonują zadanie na tablicy multimedialnej mające na celu ...