Dodaj publikację
Autor
Iwona Majdak
Data publikacji
2019-09-07
Średnia ocena
4,67
Pobrań
1246

Zaloguj się aby ocenić lub skomentować publikację.

Plan rozwoju zawodowego na nauczyciela dyplomowanego
 Pobierz (docx, 36,6 KB)

Komentarze

komandos123, 2019-09-22, ocena:

Git robota:)

Podgląd treści

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego ubiegającego się o stopień zawodowy nauczyciela dyplomowanego

Imię i nazwisko nauczyciela odbywającego staż: mgr Iwon Majdak

Nazwa i adres placówki: Szkoła Podstawowa nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi im. Jana III Sobieskiego

pl. ks. Karola Kochaja 1, 43-340 Kozy

Dyrektor: mgr Tomasz Pająk

Data rozpoczęcia stażu: 01. 09. 2019r.

Czas trwania stażu: 2 lata 9 miesięcy

Planowana data zakończenia stażu: 31. 05. 2022 r.

Cel podstawowy podejmowanego stażu: uzyskanie w wyniku postępowania kwalifikacyjnego stopnia awansu zawodowego nauczyciela dyplomowanego.

Zatwierdzam do realizacji

UMIEJĘTNOŚĆ WYKORZYSTANIA W PRACY METOD AKTYWIZUJĄCYCH UCZNIA ORAZ NARZĘDZI MULTIMEDIALNYCH I INFORMATYCZNYCH, SPRZYJAJĄCYCH PROCESOWI UCZENIA SIĘ

§ 8 ust. 3 pkt. 1

Lp.

Działania i zadania nauczyciela

Formy realizacji

Termin realizacji

Sposoby realizacji, wskazówki, dokumentacja

1.

Poznanie procedury awansu zawodowego.

Zapoznanie się z aktualnymi przepisami prawa oświatowego dotyczącymi awansu zawodowego.

Opracowanie planu rozwoju zawodowego, sformułowanie wniosku.

I semestr roku szkolnego 2019/2020

Wrzesień 2019

Sformułowanie wniosku o rozpoczęcie stażu.

Plan rozwoju zawodowego, wniosek.

2.

Odbycie stażu dotyczącego awansu zawodowego.

Złożenie wniosku o rozpoczęcie stażu.

Opracowanie planu rozwoju zawodowego.

Dokumentowanie realizacji planu rozwoju zawodowego.

Sporządzenie sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego oraz wniosku w celu postępowania egzaminacyjnego na stopień nauczyciela dyplomowanego.

Wrzesień 2019

Wrzesień 2019

Cały okres stażu

Maj 2022

Wniosek o rozpoczęcie stażu.

Plan rozwoju zawodowego.

Dokumentacja.

Sprawozdanie z realizacji planu, wniosek.

3.

Przeprowadzenie analizy własnej pracy.

Hospitacje zajęć przez dyrektora.

Ewaluacja i samoocena hospitowanych zajęć.

Cały okres stażu

Harmonogram spotkań.

Scenariusze zajęć. Własne notatki.

4.

Samodzielne lub przez udział w różnych formach doskonalenia.

Uczestniczenie w różnych formach wewnętrznego i zewnętrznego doskonalenia zawodowego (rady szkoleniowe, konferencje metodyczne, warsztaty, kursy, e-konferencje.

Systematyczne śledzenie literatury metodycznej i dydaktycznej, korzystanie z zasobów biblioteki własnej, szkolnej i portali internetowych.

Tworzenie własnego warsztatu pracy, materiałów dydaktycznych, dekoracji sali.

Cały okres stażu

Zaświadczenia.

Wykaz interesujących książek.

Wykaz stron internetowych.

Materiały, pomoce, zdjęcia.

5.

Czynny udział w tworzeniu dokumentacji szkoły.

Dokonywanie wpisów do elektronicznego dziennika zajęć Librus.

Opracowanie i realizowanie planu współpracy ze środowiskiem lokalnym i rodzinnym.

Okresowe diagnozowanie osiągnięć edukacyjnych wychowanków.

Pisanie protokołów.

Inne.

Cały okres stażu

Dzienniki zajęć.

Plany współpracy.

Semestralne sprawozdania.

Protokoły.

6.

Wykorzystywanie nowatorskich metod i form pracy.

Stosowanie w pracy metod aktywizujących dziecięca matematyka prof. Edyty Gruszczyk – Kolczyńskiej, metody badawcze, itp.

Zaangażowanie się w projektowanie pomocy dydaktycznych.

Uczestniczenie w konkursach szkolnych, wystąpieniach, akcjach. Kierowanie przygotowaniem wychowanków do uczestnictwa w konkursach.

Cały okres stażu

Scenariusze zajęć.

Zdjęcia, prace dzieci.

Zaświadczenia.

7.

Wykonywanie czynności dodatkowych.

Przygotowywanie i prowadzenie uroczystości szkolnych ...