Dodaj publikację
Autor
Grażyna Orlińska
Data publikacji
2019-11-11
Średnia ocena
0,00
Pobrań
77

Zaloguj się aby ocenić lub skomentować publikację.

Konspekt lekcji matematyki w kl. 5 " Rodzaje i właściwości trójkątów"
 Pobierz (doc, 55,5 KB)

Podgląd treści


Konspekt lekcji matematyki w klasie Vd

Temat: Rodzaje i właściwości trójkątów.

Cele ogólne:

- zapoznanie z rodzajami trójkątów,

- kształtowanie umiejętności klasyfikowania, porównywania.

Cele operacyjne:

- uczeń potrafi podać klasyfikację trójkątów ze względu na miary kątów wewnętrznych i ze względu na długości boków.
Metody: pogadanka, pokaz, obserwacja, dyskusja, działania praktyczne.

Formy pracy: praca zbiorowa z całą klasą, praca w grupach, praca indywidualna.

Środki dydaktyczne:

- kartki, na których narysowane są różne rodzaje trójkątów,

- po jednym modelu każdego rodzaju trójkąta (dużych rozmiarów w celu przypięcia na tablicy magnesami),
- plansza z kątami: prostymi, ostrymi i rozwartymi.
- prezentacja multimedialna pt.: Rodzaje i właściwości trójkątów.

Przebieg lekcji:

1. Przypomnienie wiadomości o kątach:

- rodzaje kątów,

- miara stopniowa kąta prostego, ostrego i rozwartego,

- wskazywanie na gotowej planszy kątów prostych, ostrych , rozwartych oraz kąta zerowego, półpełnego i pełnego.

2. Obejrzenie prezentacji multimedialnej pt.: Rodzaje i właściwości trójkątów.
3. Rozdanie kartek z różnymi trójkątami. Polecamy, aby uczniowie zastanowili się jaką wspólną własność mają te trójkąty.
Uczniowie:
- mierzą boki narysowanych trójkątów,

- mierzą kąty, nadają im nazwy,

- wyniki pomiarów zapisują na rysunkach,

Słownie formułują własności narysowanych trójkątów i uzupełniają tabelkę dotyczącą klasyfikacji trójkątów.

KLASYFIKACJA TRÓJKĄTÓW

| | | | |
| |Trójkąty ostrokątne |Trójkąty prostokątne |Trójkąty rozwartokątne |
| | | | |
|Trójkąty równoboczne | | | |
| | | | |
|Trójkąty równoramienne | | | |
| | | | |
|Trójkąty różnoboczne | | | |

4. Podsumowanie pracy:
Samodzielna praca uczniów- uczniowie uzupełniają tekst z lukami, po jego uzupełnieniu wybrani uczniowie czytają go, pozostali sprawdzają jego poprawność.

Trójkąt, w którym dwa boki są równe, jest trójkątem
W trójkącie równoramienny kąty przy podstawie są
Trójkąt, który ma trzy równe boki jest trójkątem.................................
W trójkącie równobocznym kąty wewnętrzne są sobie i każdy ma miarę

Trójkąt, w którym każdy kąt wewnętrzny jest kątem ostrym, jest trójkątem.

W trójkącie prostokątnym jeden kąt wewnętrzny jest kątem ……. …………

W trójkącie rozwartokątnym jeden kąt wewnętrzny jest kątem ……………..

5. Zadanie pracy domowej: Narysować i napisać nazwy 5 różnych narysowanych trójkątów.