Dodaj publikację
Autor
Karolina Maślanka
Data publikacji
2019-12-28
Średnia ocena
0,00
Pobrań
28

Zaloguj się aby ocenić lub skomentować publikację.

ARKUSZ KONTROLI
 Pobierz (doc, 33,0 KB)

Podgląd treści


ARKUSZ kontroli

Data: 20 listopad 2019r. odpowiedzialny za dokumentację K.Maślanka, B. Nowicka
Rodzaj analizowanej dokumentacji: dokumentacja obserwacji pedagogicznych
Okres objęty analizą: rok szk. 2019/20
Cel podjętych czynności : Przeprowadzenie obserwacji – ustalenie wniosków do indywidualizacji oddziaływań

|Wymaganie/zakres badania |Spostrzeżenia |
|Przeprowadzono obserwację wstępną | |
| |W oddziale „Motylki” przeprowadzono wstępną obserwacje na podstawie „Arkusza Potrzeb i |
| |kompetencji dziecka |
| |4-letniego”. Termin przeprowadzenia obserwacji do 20 października 2019r |
|Obserwacja dotyczy wszystkich sfer rozwoju | |
|dziecka |Arkusz obserwacji zawierał 4 obszary rozwoju poszczególnych umiejętności u dzieci : |
| |-obszar rozwoju fizycznego |
| |-obszar rozwoju emocjonalnego |
| |-obszar rozwoju poznawczego |
| |-obszar dotyczący opanowań języka nowożytnego |
|W dokumentacji są uwagi na temat potrzeb dziecka, | |
|ewentualnie sytuacji społecznej dziecka |W dokumentacja zawiera spostrzeżenia na temat sytuacji społecznej dziecka w opinii rodziców i |
| |opiekunów. |
|W arkuszu określono wnioski tj. sposób | |
|wspomagania dziecka oraz udzielania pomocy w toku |Tak |
|bieżącej pracy (indywidualizacja) | |
|- jako podsumowanie obserwacji | |

................................................................... .........................................................
(podpis osoby odpowiedzialnej za dokumentację) (podpis dokonującego analizy)