Dodaj publikację
Autor
Justyna Kudyba
Data publikacji
2020-05-21
Średnia ocena
0,00
Pobrań
17

Zaloguj się aby ocenić lub skomentować publikację.

„Owady na łące” – prawidłowa wymowa głosek trzech szeregów: ciszącego, syczącego, szumiącego.
 Pobierz (pdf, 393,8 KB)

Podgląd treści

SCENARIUSZ

Z ZAKRESU PROFILAKTYKI LOGOPEDYCZNEJ

Adres placówki:

Wiek dzieci: dzieci 4-5-letnie

Nauczyciel prowadzący: mgr Opiekun: mgr

4. Termin zajęcia: 05.04.2016

6. Czas trwania: ok. 60 minut

7. Rodzaj zajęcia: logopedyczne grupowe

9. Temat zajęcia: „Owady na łące” – prawidłowa wymowa głosek trzech szeregów: ciszącego,

syczącego, szumiącego

Cele ogólne:

 Kształtowanie prawidłowej wymowy głosek trzech szeregów: ciszącego, syczącego, szumiącego
 Rozwijanie nawyków prawidłowego wykonywania ćwiczeń usprawniających narządy mowy

i wydłużenia fazy wydechowej,

 Wdrażanie do aktywnego słuchania i interpretowania ruchem i dźwiękiem treści piosenki zgodnie z jej

rytmem,

 Doskonalenie pamięci słownej, koncentracji uwagi, spostrzegawczości,
 Rozwijanie twórczego myślenia,
 Doskonalenie umiejętności współpracy w grupie.

Cele operacyjne (dziecko):

1. Prawidłowo wykonuje ćwiczenia usprawniające narządy mowy i wydłuża fazę wydechową – oddycha

prawidłowym torem – nos - usta

2. Aktywnie słucha i interpretuje ruchem i dźwiękiem treść piosenki zgodnie z jej rytmem,
3. Doskonali pamięć słowną, koncentrację uwagi i spostrzegawczość,
4. Ćwiczy słuch fonematyczny,
5. Prawidłowo buduje zdania, wzbogaca słownik bierny i czynny oraz ugruntowuje wiedzę na temat łąki,

Metody: słowna: piosenka, rozmowa, objaśnienia, opowieść ruchowa; technika relaksacyjna eksponująca:

obserwacja,

pokaz.,

praktycznego

działania:

zadań

stawianych

do

"wykonania”;

Formy: indywidualna, zespołowa, grupowa.

Środki dydaktyczne: chusta animacyjna; papierowe kolorowe kwiatki w ilości odpowiadającej liczebności

grupy, koszyk na kwiatki, zwierzęta, po 6 każdego gatunku, magnetofon i płyta z muzyką o tematyce wiosennej

(A. Vivaldi „Wiosna”)

Przebieg:

Przywitanie dzieci

Część wstępna

1. Rozmowa na temat łąki, jej mieszkańców, wyglądu i przeznaczenia.

Prowadząca zwraca uwagę na to, aby dzieci odpowiadały całymi zdaniami.

2. „Czarodziejska wyprawa na łąkę” – dzieci siedząc na zaczarowanej chuście animacyjnej przenoszą się na

łąkę i zmniejszają się do rozmiarów owadów żyjących na łące. Na hasło nauczycielki bzyczą jak pszczoła, syczą

jak wąż. Składają chustę.

Część właściwa

3. „Poszukiwanie wiosny” - gimnastyka narządów mowy

Prowadzący opowiada dzieciom o języczku, który wybrał się na poszukiwanie wiosny. Poleca im, aby we

wskazanym momencie wykonywały określone czynności.

Zbliża się wiosna. Za oknem słychać było śpiew ptaków (dzieci naśladują głosy ptaków). Języczek

wybrał się na łąkę w poszukiwaniu oznak wiosny. Jechał na koniu („kląskają”). Na łące zobaczył bociany

(wymawiają kle-kle-kle). Zatrzymał się na leśnej polanie (uczestnicy wymawiają prrr) i na chwilkę przytrzymał

konika (łyżeczka).. Zsiadł z konia, rozejrzał się wokoło (oblizują wargi ruchem okrężnym). Świeciło słońce, wiał

delikatny wiatr (wykonują krótki wdech nosem, chwilę zatrzymują powietrze (bezdech) i długo wydychają

ustami. Było ciepło i przyjemnie (uśmiechają się rozchylając wargi). Na skraju polany zakwitły wiosenne kwiaty

zawilce i sasanki. Pachniało wiosną (dzieci oddychają głęboko, wdychając powietrze nosem, wydychając

ustami ...