Dodaj publikację
Autor
Małgorzata Brzezińska, Katarzyna Nowak- Stachera
Data publikacji
2020-06-27
Średnia ocena
0,00
Pobrań
3

Zaloguj się aby ocenić lub skomentować publikację.

Zajęcia dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym.
 Pobierz (pdf, 36,1 KB)

Podgląd treści

SCENARIUSZ ZAJĘĆ „ŚLIMAK”

18.05.2019
Data:


Liczba uczniów: 4

Czas trwania: 2* 45 minut

Opracowanie i prowadzenie: Katarzyna Nowak- Stachera, Małgorzata Brzezińska

Temat: Ślimak

CELE GŁÓWNE:
Poszerzanie wiadomości z zakresu przyrody (mięczaki).
Rozbudzanie ciekawości przyrodniczej.

CELE OPERACYJNE :
Uczeń:
Potrafi samodzielnie lub z pomocą nauczyciela rozwiązywać karty pracy (dodaje w pamięci lub na
konkretach w zakresie 10, pisze po śladzie, czyta proste teksty, różnicuje strony prawo- lewo).
Potrafi na podstawie obserwacji wskazać różnice w budowie ślimaków.
Wie jak zbudowane są mięczaki.
Potrafi wyciągać samodzielne wnioski z obserwacji.
Potrafi wskazać różnice między kręgowcami i bezkręgowcami.
Potrafi wymienić części ciała ślimaków.
Potrafi samodzielnie malować farbami witrażowymi.

CELE REWALIDACYJNE:
Doskonalenie percepcji wzrokowej i spostrzegawczości
Doskonalenie koordynacji wzrokowo- ruchowej.
Doskonalenie motoryki małej.
Wyrabianie prawidłowych nawyków spędzania czasu wolnego.

METODY PRACY:
Słowna;
Oglądowa;
Praktycznego działania

FORMY PRACY:
Indywidualna;
Grupowa.

ŚRODKI DYDAKTYCZNE:
Karty pracy, plansze (budowa kręgowców i bezkręgowców, różne gatunki ślimaków), szkła
powiększające, plastikowe talerzyki, sałata, ślimaki, latarka, szybki z konturem, farby witrażowe,
pędzle, woda w sprayu, długopisy.

PRZEBIEG ZAJĘĆ:
1. Powitanie.
2. Omówienie celu spotkania.

3. Prezentacja ślimaków.
4. Obserwowanie ślimaków przez szkło powiększające.
5. Kręgowce i bezkręgowce- wskazywanie różnic, nazywanie.
6. Wskazywanie cech charakterystycznych obserwowanych okazów- czy wszystkie ślimaki są takie
same?
7. Czy ślimaki są pożyteczne? Naturalne sposoby na pozbycie się ślimaków.
8. Rozwiązywanie kart pracy.
9. Malowanie ozdobnych wizerunków ślimaków na szkle.
10. Podsumowanie i podziękowanie za udział w zajęciach.