Dodaj publikację
Autor
Magdalena Stratyńska
Data publikacji
2021-03-12
Średnia ocena
0,00
Pobrań
3

Zaloguj się aby ocenić lub skomentować publikację.

ROLA DYREKTORA SZKOŁY W WYCHOWANIU OBYWATELSKIM MŁODEGO POKOLENIA
 Pobierz (docx, 96,4 KB)

Podgląd treści

Magdalena Stratyńska

ROLA DYREKTORA SZKOŁY

W WYCHOWANIU OBYWATELSKIM

MŁODEGO POKOLENIA

"ZAWSZE TAKIE RZECZYPOSPOLITE BĘDĄ,

JAKIE ICH MŁODZIEŻY CHOWANIE."

(Jan Zamoyski – kanclerz i hetman wielki koronny Rzeczypospolitej; akt fundacyjny Akademii Zamojskiej z 1600 r.)

Spis treści

Wstęp ........................................................................................................................................ 4

I. Teoretyczne rozważania na temat wychowania obywatelskiego ..................................... 7

1. Pojęcie wychowania obywatelskiego .................................................................................... 7

2. Rys historyczny ..................................................................................................................... 8

3. Wychowanie obywatelskie w świetle prawa oświatowego .................................................. 9

4. Wychowanie obywatelskie jako kluczowa kompetencja w wychowaniu ........................... 12

II. Wychowanie obywatelskie w świetle badań przeprowadzonych przez autorkę ........ 14

1. Przedmiot i cel badań .......................................................................................................... 14

2. Metodologia i zakres badań ................................................................................................ 14

3. Wnioski z badań .................................................................................................................. 15

III. Rola szkoły w kształtowaniu postaw obywatelskich. Przykłady autentycznych działań .................................................................................................................................... 16

1. Uroczystości szkolne ........................................................................................................... 16

2. Projekty edukacyjne ............................................................................................................ 16

3. Wyjazdy edukacyjne ........................................................................................................... 17

4. Działania patriotyczne ......................................................................................................... 18

5. Wolontariat .......................................................................................................................... 20

6. Działalność proekologiczna ................................................................................................ 21

7. Współpraca z instytucjami państwowymi i organizacjami pozarządowymi ...................... 22

8. Samorząd uczniowski ......................................................................................................... 22

9. Inne inicjatywy obywatelskie .............................................................................................. 23

IV. Rola dyrektora szkoły w wychowaniu obywatelskim młodego pokolenia ................. 25

Zakończenie ........................................................................................................................... 28

Bibliografia ............................................................................................................................ 29

Aneks ...................................................................................................................................... 31

Wstęp

We współczesnym, nieopisanie szybko zmieniającym się świecie, spowitym siecią internetu, powszechnie dostępnych telefonów komórkowych – umożliwiających błyskawiczne połączenia ludzi z różnych, nawet najbardziej oddalonych miejsc; w świecie, w którym ilość wykonywanych połączeń lotniczych staje się coraz powszechniejsza w transporcie ludzi i towarów – oto pojawia się u ludzi poczucie, że świat stał się globalną wioską, a oni są tylko nieznaczącymi elementami tej globalnej społeczności. Bo czym różni się dobrze władający językiem angielskim Polak, pracujący w Anglii od swego angielskiego kolegi? A ponieważ ludzie, zwłaszcza młodzi i przedsiębiorczy, często migrują (z różnych powodów: za pracą, za rodziną, za lepszym klimatem itd.), pojawia się refleksja – pytanie o to, czym Polak (Anglik, Francuz, Niemiec, Hindus czy inni) wyróżnia się w świecie.

Zaczynają się pojawiać i nabierać istotnego znaczenia dylematy tożsamościowe.

W takim stanie rzeczy pojawia się kwestia tożsamości narodowej – czegoś, o co walczyli i poświęcali swe życie powstańcy, walczący z okupantami nie tylko o wolność w sensie fizycznym, ale też – kulturowym. O prawo do ojczystego języka, religii, kultury (literatura, czytelnie, biblioteki), tradycji. O prawo do poznawania historii swego narodu oraz do dumy z dorobku państwa, zbudowanego pracą i mądrością obywateli.

Aby zachować te wartości – świadczące o odrębności narodowej, przynależne każdemu narodowi, (bo dzięki temu istnieje bogactwo różnorodności, które zachęca do poznawania innych, uczenia się od nich, tolerancji dla innej kultury; do lepszego rozumienia świata), należy z całą mocą skupić się na wychowaniu młodego pokolenia. To ono jest ...