Najnowsze publikacje

Plan rozwoju nauczyciela mianowanego ubiegającego się o stopień nauczyciela dyplomowanego (2021-09-20) Awans zawodowy
PLAN ROZWOJU NAUCZYCIELA MIANOWANEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO
Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego ubiegajacego się o awans na stopień nauczyciela dyplomowanego (2021-09-19) Języki obce
Plan Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela dyplomowanego przedmiot język angielski
Plan rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o stopień nauczyciela mianowanego (2021-09-18) Awans zawodowy
Publikacja zawiera plan rozwoju zawodowego według wymagań z Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 26 lipca 2018 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli.
Sensoplastyczna przepisownia (2021-09-18) Wych. przedszkolne
Zbiór przepisów na masy do zabaw sensorycznych
FASD czyli zespół zaburzeń związanych z wewnątrzmacicznym narażeniem na działanie alkoholu. (2021-09-14) Psychologia
Artykuł powstał w oparciu o wiedzę uzyskaną na szkoleniu, które odbyło się w Szpitalu Dziecięcym im. św. Ludwika w Krakowie, poświęconemu FASD. Zaprezentowane tam zostały aktualne zalecenia diagnostyczne, opracowane w ...
Plan rozwoju zawodowego (2021-09-14) Awans zawodowy
Plan rozwoju zawodowego na stopień nauczyciela dyplomowanego
Program przyrodniczy dla uczniów I poziomu nauczania z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu głębszym (2021-09-14) Szkolnictwo specjalne
Przedstawiony program ma na celu edukację przyrodniczą oraz ekologiczną. Jego realizacja daje możliwość poznania otaczającego świata, a także uwrażliwia na piękno przyrody.
Scenariusz zajęć przedszkolnych (2021-09-14) Szkolnictwo specjalne
Zajęcia w grupie przedszkolnej dla dzieci z niepełnosprawnością umysłową w stopniu znacznym i umiarkowanym oraz sprzężeniami. Proponowane zajęcia oparte o podstawowe zasady pedagogiki specjalnej ze szczególny uwzględnieniem polisensoryki.

Zobacz więcej publikacji