Dodaj publikację

Publikacje nauczycieli

1-10 z 14266

How much czy how many - rzeczowniki niepoliczalne i policzalne. (2020-05-21) Języki obce
Rozróżnianie rzeczowników policzalnych i niepoliczalnych, poprawne zastosowanie określnika ilościowego
Konspekt zajęć : Serce człowieka. (2020-05-21) Szkolnictwo specjalne
Konspekt zajęć dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym w szkole specjalnej przysposabiającej do pracy.
Scenariusz lekcji muzyki online dla klasy IV. - karta pracy (2020-05-21) Muzyka
Scenariusz lekcji muzyki online w klasie IV. Uczniowie w czasie zajęć wypełniają kartę pracy przesłaną przez n-la. Obok percepcji muzyki,niezwykle istotne jest zaangażowanie uczniów,poprzez rozwiązywanie zagadek muzycznych i wyrażanie własnych ...
Scenariusz lekcji muzyki online w klasie IV. (2020-05-21) Muzyka
Scenariusz lekcji muzyki online w klasie IV. Uczniowie w czasie zajęć wypełniają kartę pracy przesłaną przez n-la. Obok percepcji muzyki,niezwykle istotne jest zaangażowanie uczniów,poprzez rozwiązywanie zagadek muzycznych i wyrażanie własnych ...
STYMULOWANIE ROZWOJU MOWY DZIECI POPRZEZ STOSOWANIE ZABAW LOGOPEDYCZNYCH (2020-05-21) Inne
Rozwój mowy dzieci przebiega bardzo indywidualnie. Wiele dzieci oprócz wad wymowy charakteryzuje , opóźniony rozwój wymowy lub niechęć do mówienia, zaburzenia słuchu fonematycznego, analizy i syntezy słuchowej. Występowanie tych zaburzeń ...
SCENARIUSZ Z ZAKRESU PROFILAKTYKI LOGOPEDYCZNEJ (2020-05-21) Inne
„Owady na łące” – prawidłowa wymowa głosek trzech szeregów: ciszącego, syczącego, szumiącego.
SCENARIUSZ ZAJĘĆ Z ZAKRESU TERAPII LOGOPEDYCZNEJ - AFAZJA (2020-05-21) Inne
„ Ćwiczenia pamięci i identyfikacji wzrokowej – utrwalanie pojęć”
SCENARIUSZ Z ZAKRESU PROFILAKTYKI LOGOPEDYCZNEJTemat zajęcia: „Kotki” – usprawnianie motoryki narządów mowy. (2020-05-21) Inne
Cele ogólne:  Kształtowanie koordynacji słowno – słuchowo – ruchowej poprzez ćwiczenia logarytmiczne,  Rozwijanie nawyków prawidłowego wykonywania ćwiczeń usprawniających narządy mowy i wydłużenia fazy wydechowej,  Wdrażanie do aktywnego ...
Projekt edukacyjny "Chcemy żyć bez dymu-zmień siebie i innych. NIE PAL" (2020-05-20) Profilaktyka uzależnień
Projekt edukacyjny dla uczniów szkoły podstawowej - klasa IV-V Temat projektu "Chcemy żyć bez dymu-zmień siebie i innych. NIE PAL"!
Program Edukacyjny "Zdrowie na talerzu" (2020-05-20) Wych. przedszkolne
Program edukacyjny promocji zdrowia „Zdrowie na talerzu”, powstał w trosce o rozwijanie i kształtowanie u dzieci postaw i nawyków prozdrowotnych. Program adresowany jest do dzieci przedszkolnych.