Dodaj publikację

Publikacje nauczycieli

1-10 z 14649

Nauka podań i chwytów w miejscu i w ruchu w mini piłce ręcznej (2020-09-27) Wychowanie fizyczne
Przedstawiany konspekt lekcji stanowi realizację zagadnienia programowego z mini piłki ręcznej. Treści konspektu lekcji dotyczą nauczania techniki podań i chwytów w miejscu i w ruchu. Podany przykład lekcji przeznaczony jest ...
Nauka podań i chwytów w miejscu i w ruchu w mini piłce ręcznej (2020-09-27) Wychowanie fizyczne
Przedstawiany konspekt lekcji stanowi realizację zagadnienia programowego z mini piłki ręcznej. Treści scenariusza lekcji dotyczą nauczania techniki podań i chwytów w miejscu i w ruchu. Podany przykład lekcji przeznaczony jest ...
Kółko z języka angielskiego. Przygotowanie do egzaminu ósmoklasisty. (2020-09-26) Języki obce
Plik zawiera program kółka, którego celem jest przygotowanie do egzaminu ósmoklasisty z języka angielskiego.
Projekt etwinning na kółku z języka angielskiego (2020-09-26) Języki obce
Załącznik zawiera program dodatkowych zajęć z języka angielskiego, bazujący na projekcie etwinning. Podane są cele koła oraz zadania.
Lekcja tematyczna - Zdrowie (2020-09-26) Języki obce
Prezentacja z j.angielskiego dotycząca zdrowia.
Plan rozwoju zawodowego na nauczyciela dyplomowanego. (2020-09-24) Awans zawodowy
Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego ubiegającego się o stopień nauczyciela dyplomowanego. Nauczany przedmiot: język angielski. Typ szkoły: szkoła ponadpodstawowa. Początek stażu: wrzesień 2020.
Streetworking – skuteczna metoda resocjalizacji dzieci i młodzieży ze środowisk marginalizowanych ? (2020-09-21) Szkolnictwo specjalne
Pojmowanie resocjalizacji w tradycyjny sposób, nie szukanie nowych możliwości rozwiązań oraz nie wychodzenie na przeciw określonym potrzebom i możliwością może prowadzić do obniżania skuteczności oddziaływań resocjalizacyjnych. Artykuł ten pokazuje w ...
Artykuł (2020-09-21) Inne
Publikacja opisuje postrzeganie innych osób, ludzi i nie dyskryminowanie nikogo. Każdy ma bowiem równe prawa do życia. Publikacja może być wykorzystana do lekcji wychowawczych mówiących o prawach równości jak również ...
Dostosowanie programu nauczania geografii szkoły podstawowej do potrzeb i możliwości uczniów klasy V z niepełnosprawnością inelektualną w stopniu lekkim (2020-09-20) Szkolnictwo specjalne
Praca zawiara charakterystykę niepełnosprawności intelektualnej w stopniu lekkim, sposób dostosowania programu geografii w kl. V SP do umiejętności uczniów, PSO oraz procedury osiągania celów.
III. Religie starożytnego Wschodu - konspekt lekcji historii dla kl. I LO. Joanna Małocha (2020-09-20) Historia
Trzeci z serii konspektów lekcji dla szkoły średniej, poświęconych starożytnym cywilizacjom Bliskiego i Dalekiego Wschodu. Tym razem zestawiono religie egipską, mezopotamską, perską, a także starożytnego Izraela Oraz Indii i Chin. ...