Dodaj publikację

Publikacje nauczycieli

1-10 z 15635

Czynniki sprzyjające budowaniu tożsamości dzieci i młodzieży. (2022-05-24) Psychologia
Czynniki sprzyjające budowaniu tożsamości dzieci i młodzieży.
Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego ubiegającego się o stopień nauczyciela dyplomowanego (2022-05-23) Awans zawodowy
Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego ubiegającego się o stopień nauczyciela dyplomowanego.
Scenariusz zajęć korekcyjno-kompensacyjnych - „Marcowa pogoda” (2022-05-23) Szkolnictwo specjalne
Scenariusz zajęć korekcyjno-kompensacyjnych w kalsie IV -V z uczniami niepełnosprawnymi w stopniu lekkim i umiarkowanym.
Scenariusz zajęć korekcyjno-kompensacyjnych - „Bawimy się paluszkami” (2022-05-23) Szkolnictwo specjalne
Scenariusz zajęć korekcyjno-kompensacyjnych w kalsie I - III z uczniami niepełnosprawnymi w stopniu umiarkowanym.
Scenariusz lekcji matematyki (2022-05-23) Szkolnictwo specjalne
Scenariusz lekcji matematyki dostosowany do ucznia z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego.
Scenariusz zajęć rewalidacyjnych - rozpoznawanie i nazywanie emocji (2022-05-23) Szkolnictwo specjalne
Scenariusz zajęć rewalidacyjnych dla ucznia szkoły podstawowej z Zespołem Aspergera.
Plan rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o stopień nauczyciela mianowanego (2022-05-23) Awans zawodowy
Plan rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o stopień nauczyciela mianowanego. Przedszkole 2019/2022.
Scenariusz lekcji otwartej języka angielskiego na zajęcia indywidualne online dla uczennicy kl. 2a „the third conditional. Revision of all conditionals” (2022-05-23) Języki obce
Scenariusz lekcji jęz. angielskiego nauczyciela mianowanego starającego się o dyplomowanie.
Scenariusz lekcji otwartej języka angielskiego na zajęcia wspomagające dla kl. 3ag, 3bg, 3cg, 3dg „i wish / if only – struktury maturalne w ciekawej aranżacji” (2022-05-23) Języki obce
Scenariusz lekcji języka angielskiego dla 3 klas Liceum Ogólnokształcącego nauczyciela mianowanego starającego się o dyplomowanie
Scenariusz lekcji języka angielskiego dla zajęć dydaktyczno-wyrównawczych w kl. 3bg „strona bierna nie jest straszna” (2022-05-23) Języki obce
Scenariusz lekcji dla 3 klasy Liceum Ogólnokształcącego nauczyciela mianowanego starającego się o dyplomowanie.