Dodaj publikację

Publikacje nauczycieli

1-10 z 16507

Betlejem w San Damiano czyli jak Franciszek szopkę budował 1 5,0 (2023-11-26) Religia
Scenariusz przedstawienia jasełkowego.
Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego - mianowany (2023-11-22) Awans zawodowy
SP, nauczyciel języka polskiego.
Konspekt lekcji języka polskiego jako obcego (2023-11-22) Język polski
Jak uczyć umiejętności pisania zaproszenia - przygotowanie do egzaminu klas ósmych.
Znam Swoje Prawa (2023-11-22) Inne
Projekt dla uczniów klas szkoły podstawowej.
Innowacja pedagogiczna "Magiczna moc bajek" (2023-11-19) Inne
Innowacja pedagogiczna oparta na analizie i interpretacji wybranych bajek Ezopa, skierowana do uczestników Warsztatów Terapii Zajęciowej, a także uczniów Szkół Podstawowych.
Pierwsza pomoc - zasady ogólne (BHP) (2023-11-18) Przedmioty zawodowe
Podstawy prawne udzielania pierwszej pomocy, zabezpieczenie miejsca wypadku, zasady postępowania z poszkodowanymi, ocena stanu zdrowia poszkodowanego, czynności ratunkowe i ich kolejność.
Czynniki środowiska pracy - hałas (2023-11-18) Przedmioty zawodowe
Hałas jako czynnik środowiska pracy, definicja hałasu, jego rodzaje i parametry, źródła hałasu, oddziaływanie hałasu na organizm ludzki oraz metody ograniczania hałasu na stanowiskach pracy.
Utrwalenie treści "Dziadów cz. II" - gra "Ja mam, kto ma?" 1 5,0 (2023-11-16) Język polski
Na podstawie gry "Ja mam, kto ma?" opracowałam karty powtórkowe dla uczniów (zakres: treść lektury "Dziady cz. II" oraz cechy rodzajowe). Każdy uczeń otrzymuje kartę, zaczyna osoba z kartą "Start" ...
Krótkie wprowadzenie w adwent - scenariusz apelu (2023-11-16) Uroczystości
Krótki scenariusz dla klas IV-VIII wprowadzający w czas adwentu.
Techniki plastyczne wykorzystywane w aktywności grupowej i kształtowanie zachowań społecznych dzieci w młodszym wieku szkolnym (2023-11-16) Plastyka
Publikacja prezentuje teoretyczne rozważania na temat wykorzystania technik plastycznych w aktywności grupowej oraz zależności występowania różnych zachowań społecznych dzieci. Wspólne wykonywanie pracy plastycznej jest okazją do zaobserwowania przez nauczyciela zachowań ...