Dodaj publikację

Publikacje nauczycieli

1-10 z 127

Projekt edukacyjny "Chcemy żyć bez dymu-zmień siebie i innych. NIE PAL" (2020-05-20)
Projekt edukacyjny dla uczniów szkoły podstawowej - klasa IV-V Temat projektu "Chcemy żyć bez dymu-zmień siebie i innych. NIE PAL"!
Projekt edukacyjny "Chcemy żyć bez dymu-zmień siebie i innych. NIE PAL" (2020-05-19)
PROJEKT EDUKACYJNY DLA KLAS IV-V SZKOŁY PODSTAWOWEJ TEMAT: CHCEMY ŻYĆ BEZ DYMU- ZMIEŃ SIEBIE I INNYCH. NIE PAL. Termin: 23 marca 2018 roku. Czas realizacji: 2 tygodnie – praca zespołowa ...
Konkurs profilaktyczny "Nie dla narkotyków i dopalaczy". (2020-05-09)
Konkurs profilaktyczny przeznaczony dla uczniów szkół ponadpodstawowych.
Uzależnienie od gier komputerowych i internetu (2020-04-25)
Na czym polega uzależnienie od gier i internetu? Kto jest podatny? Trzy fazy uzależnienia. Objawy.
Projekt Edukacyjny Bezpieczny Tydzień (2020-03-27)
Jedną z podstawowych potrzeb człowieka jest potrzeba bezpieczeństwa. Każdy człowiek, dziecko jak i osoba dorosła powinna czuć się bezpiecznie w swoim społeczeństwie. Współczesny świat stwarza w coraz szerszym zakresie zagrożenia ...
Ankieta o bezpieczeństwie (2020-03-27)
ANKIETA DLA UCZNIÓW której interpretacja umożliwi właściwe ukierunkowanie podejmowanych działań wychowawczych i profilaktycznych w szkole.
Chrońmy dzieci. 1 5,0 (2020-02-05)
Publikacja zawiera informacje na temat zagrożeń jakie wynikają z korzystania z Internetu jak również wskazówki jak należy zachować się w obliczu zagrożenia, ważne szczególnie dla rodziców.
Scenariusz lekcji wychowawczej w klasie I-III (klasa łączona) Szkoły Branżowej I Stopnia w Specjalnym Ośrodku Szkolno- Wychowawczym w Opocznie (2019-12-12)
Temat lekcji: Czym jest uzależnienie? – lekcja otwarta.
Nie ufaj nieznajomym... Scenariusz zajęć oparty na Programie Wczesnej Profilaktyki - Cukierki. (2019-05-06)
Scenariusz zajęć „Nie ufaj nieznajomym...” został przygotowany w oparciu o Program profilaktyczny „Cukierki”, który jest wpisany na listę programów oficjalnie rekomendowanych przez Państwową Agencję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Centrum Metodyczne ...
Sąd nad papierosem - zdrowotne, społeczne i moralne następstwa uzależnień. 1 5,0 (2018-12-27)
Zajęcia z wychowawcą dla klas ósmej lub trzeciej gimnazjalnej z profilaktyki uzależnień - nikotynizm