Dodaj publikację

Publikacje nauczycieli

1-10 z 135

Wpływ mediów społecznościowych na stan psychofizyczny, motywację do nauki i ogólną efektywność uczenia się wśród młodzieży w wieku szkolnym (2023-05-30)
Artykuł analizuje zagrożenia jakie mogą stanowić media społecznościowe dla dzieci i młodzieży w wieku szkolnym w kontekście ich zdrowia psychicznego i wyników w nauce. Artykuł jest przeznaczony dla nauczycieli.
Wpływ smartfonów na zdrowie człowieka (2023-05-12)
Pedagogizacja rodziców na temat szkodliwości na zdrowie człowieka działania smarfonów.
Program profilaktyczno - artystyczny (2022-11-14)
Program profilaktyczno- artystyczny realizowany w Szkole Podstawowej. Opiera się na zadaniach realizowanych przez cały rok szkolny i ma na celu przeciwdziałanie alkoholizmowi, narkomani oraz innym uzależnieniom poprzez arteterapię, ruch, sport ...
"Kącik relaksu" (2022-06-12)
W celu profilaktyki prozdrowotnej uczniów po pandemii został opracowany program we współpracy ze społecznością uczniowską.
Scenariusz lekcji o E-uzależnieniach (2022-03-27)
Przedstawiam swój scenariusz lekcji o e-uzależnieniach z wykorzystaniem metaplanu.
Scenariusz lekcji ,,Dopalaczom mówię Nie" (2022-02-09)
Scenariusz lekcji dotyczący dopalaczy. Z lekcji uczeń dowie się czym są dopalacze, dlaczego są niebezpieczne dla organizmu ludzkiego. Zna konsekwencje zażywania dopalaczy.
Wpływ telewizji na rozwój osobowości dzieci i ich zachowanie (2022-01-24)
Krótka publikacja na temat zachowań dzieci, które dużo czasu spędzają przed telewizorem.
Wpływ gier komputerowych na agresję u dziecka 1 1,0 (2022-01-24)
Krótka publikacja o tym, jak gry komputerowe wpływają na zachowanie dzieci.
Projekt edukacyjny "Chcemy żyć bez dymu-zmień siebie i innych. NIE PAL" (2020-05-20)
Projekt edukacyjny dla uczniów szkoły podstawowej - klasa IV-V Temat projektu "Chcemy żyć bez dymu-zmień siebie i innych. NIE PAL"!
Projekt edukacyjny "Chcemy żyć bez dymu-zmień siebie i innych. NIE PAL" (2020-05-19)
PROJEKT EDUKACYJNY DLA KLAS IV-V SZKOŁY PODSTAWOWEJ TEMAT: CHCEMY ŻYĆ BEZ DYMU- ZMIEŃ SIEBIE I INNYCH. NIE PAL. Termin: 23 marca 2018 roku. Czas realizacji: 2 tygodnie – praca zespołowa ...