Dodaj publikację

Publikacje nauczycieli

1-10 z 119

Nie ufaj nieznajomym... Scenariusz zajęć oparty na Programie Wczesnej Profilaktyki - Cukierki. (2019-05-06)
Scenariusz zajęć „Nie ufaj nieznajomym...” został przygotowany w oparciu o Program profilaktyczny „Cukierki”, który jest wpisany na listę programów oficjalnie rekomendowanych przez Państwową Agencję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Centrum Metodyczne ...
Sąd nad papierosem - zdrowotne, społeczne i moralne następstwa uzależnień. 1 5,0 (2018-12-27)
Zajęcia z wychowawcą dla klas ósmej lub trzeciej gimnazjalnej z profilaktyki uzależnień - nikotynizm
Ankieta - Rola internetu, telefonu komórkowego i gier komputerowych w życiu młodzieży. 1 5,0 (2018-11-26)
Prezentowana ankieta jest skierowana do uczniów szkół ponadgimnazjalnych i uczniów najstarszych klas szkół podstawowych. Jej celem jest - zgodnie z tytułem- zbadanie, jaką rolę odgrywają w życiu młodzieży internet, telefon ...
Dzień bez telefonu komórkowego - eksperyment wychowawczy 1 1,0 (2018-05-21)
Scenariusz lekcji wychowawczej.
Sprawozdanie - uzależnienia wśród dzieci i młodzieży (2017-02-20)
Jest to sprawozdanie przygotowane w ramach programu Bezpieczna Szkoła - Bezpieczny Uczeń.
Dopalacze - referat szkoleniowy 1 5,0 (2016-07-07)
„Dopalacze” - referat szkoleniowy dla rady pedagogicznej
Scenariusz przedstawienia - Stop dopalaczom 2 3,0 (2016-05-30)
Scenariusz przedstawienia przeznaczony dla uczniów klas 4-6 szkoły podstawowej. Dopalacze - temat bardzo na czasie, Scenariusz dotyczy profilaktyki uzależnień.
Program profilaktyczny 1 1,0 (2016-05-27)
Program profilaktyczny - uzależnienia – nasz wróg. Założeniem programu jest uświadomienie uczniów o szkodliwych skutkach uzależnień oraz o sposobach radzenia sobie w trudnych sytuacjach.
Bezpieczne korzystanie z internetu przez dzieci (2016-03-25)
Prelekcja dla rodziców
Profilaktyka uzależnień komputerowych (2016-03-25)
Prelekcja dla rodziców