Dodaj publikację

Publikacje nauczycieli

1-10 z 2414

Plan rozwoju zawodowego (2021-10-16)
Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego ubiegającego się o stopień nauczyciela dyplomowanego - język rosyjski
Plan rozwoju zawodowego na nauczyciela dyplomowanego. (2021-10-13)
Plan rozwoju nauczyciela wspomagającego, języka polskiego, biblioteki.
Plan rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego, ubiegającego się o stopień zawodowy nauczyciela mianowanego (2021-10-10)
Witam jestem nauczycielem edukacji wczesnoszkolnej i obecnie prowadzę klasę pierwszą. W tym roku szkolnym rozpoczęłam staż na nauczyciela mianowanego, który będzie trwał 2 lata i 9 miesięcy.
Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego ubiegającego się o stopień nauczyciela dyplomowanego. (2021-10-09)
Plan rozwoju zawodowego nauczyciela języka angielskiego.
Plan rozwoju na dyplomowanego - matematyka, fizyka, informatyka (2021-10-07)
PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO nauczyciela mianowanego Szkoły Podstawowej nr ... w ... ubiegającego się o stopień awansu zawodowego nauczyciela dyplomowanego
Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego ubiegającego się o stopień awansu zawodowego nauczyciela dyplomowanego (2021-10-06)
PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA MIANOWANEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ AWANSU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO
Plan rozwoju zawodowego na stopień nauczyciela dyplomowanego (2021-09-29)
PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA MIANOWANEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ AWANSU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO
Plan rozwoju zawodowego na stopień nauczyciela dyplomowanego (2021-09-29)
plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego starającego się o uzyskanie stopnia nauczyciela dyplomawanego
Plan Rozwoju Zawodowego nauczyciela mianowanego ubiegającgo się o stopień nauczyciela dyplomowanego 1 5,0 (2021-09-28)
Plan rozwoju zawodowego nauczyciela współorganizującego proces kształcenia w szkole podstawowej
Plan rozwoju nauczyciela mianowanego ubiegającego się o stopień nauczyciela dyplomowanego (2021-09-20)
PLAN ROZWOJU NAUCZYCIELA MIANOWANEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO