Dodaj publikację

Publikacje nauczycieli

1-10 z 2598

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego ubiegającego się o stopień nauczyciela dyplomowanego (2023-03-25)
Dokument może posłużyć jako inspiracja dla nauczycieli.
Sprawozdanie ze stażu na nauczyciela mianowanego 1 1,0 (2023-03-11)
Niniejsze sprawozdanie powstało w związku z zakończeniem przeze mnie stażu w awansie na stopień nauczyciela mianowanego w szkole specjalnej. Stanowi podsumowanie realizacji celów i zadań zawartych w planie rozwoju zawodowego ...
Plan roczny pracy przedszkola - TiK (2023-02-26)
Plan roczny przedszkola dotyczący TiK.
Awans zawodowy - nauczyciel dyplomowany (2023-02-07)
Plan rozwoju zawodowego. Stopień awansu - nauczyciel dyplomowany.
Plan rozwoju zawodowego nauczyciela ubiegającego się o stopień nauczyciela mianowanego (2023-01-27)
Staż trwający 9 miesięcy, odbywający się według ,,starych zasad".
Sprawozdanie (2023-01-18)
Sprawozdanie nauczyciela świetlicy
Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego ubiegającego się o awans na nauczyciela dyplomowanego (2023-01-08)
Zadania do realizacji wymagań na stopień nauczyciela dyplomowanego
Plan rozwoju zawodowego (2023-01-08)
Plan rozwoju zawodowego na nauczyciela dyplomowanego.
Plan pracy świetlicy w Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 6 w Siedlcach na rok szkolny 2022-2023 (2023-01-05)
Plan pracy świetlicy w Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 6 w Siedlcach na rok szkolny 2022-2023.
Plan rozwoju zawodowego (2022-12-31)
Szczegółowy plan rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.