Dodaj publikację

Publikacje nauczycieli

1-10 z 2670

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego - nauczyciel przedmiotów zawodowych, nauczyciel specjalista (2024-04-22)
Plan rozwoju nauczyciela mianowanego ubiegającego się o stopień nauczyciela dyplomowanego.
Sprawozdanie z realizacji stażu na stopień nauczyciela mianowanego (chemia/matematyka) (2024-04-21)
Sprawozdanie z realizacji stażu: - stopień mianowany, - liceum ogólnokształcące - nauczyciel chemii, matematyki, przyrody oraz wychowawca klasy - awans na starych zasadach
Plan rozwoju zawodowego, nauczyciel chemii, matematyki i przyrody (2024-04-21)
Plan rozwoju zawodowego nauczyciela chemii, matematyki i przyrody, sprawującego funkcję wychowawcy. Awans na starych zasadach.
Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego ubiegającego się o stopień nauczyciela dyplomowanego 1 1,0 (2024-04-14)
PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO, REALIZOWANY W OKRESIE STAŻU NA STOPIEŃ NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO wg Rozporządzenia MEN z 26 lipca 2018 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (z późniejszymi zmianami) ...
Plan rozwoju zawodowego na nauczyciela dyplomowanego 1 3,0 (2024-04-08)
Przesyłam swój autorski Plan Rozwoju Zawodowego Nauczyciela Mianowanego mgr Małgorzaty Osiejuk Ubiegającej się o Awans na Stopień Nauczyciela Dyplomowanego obowiązującego na ścieżce zawodowej na starych zasadach. Awans rozpoczęłam 1.09.2021r., a ...
Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego ubiegającego się o stopień dyplomowanego: logopeda/terapeuta pedagogiczny (2024-04-03)
Przesyłam mój plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego ubiegającego się o stopień zawodowy nauczyciela dyplomowanego.
Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego ubiegającego się o stopień zawodowy nauczyciela dyplomowanego (2024-03-28)
Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego ubiegającego się o stopień zawodowy nauczyciela dyplomowanego.
Plan rozwoju stare zasady - dyplomowanie (2024-03-19)
Plan rozwoju szkoła ponadpodstawowa - dyplomowanie.
Plan rozwoju zawodowego (2024-03-17)
Plan rozwoju zawodowego nauczyciela ubiegającego się o stopień zawodowy nauczyciela dyplomowanego.
Plan rozwoju zawodowego nauczyciela ubiegającego się o stopień zawodowy nauczyciela mianowanego (2024-03-05)
Plan rozwoju zawodowego nauczyciela ubiegającego się o stopień zawodowy nauczyciela mianowanego.