Dodaj publikację

Publikacje nauczycieli

1-10 z 2340

Innowacja - lekcja odwrócona (2021-01-14)
Innowacja - lekcja odwrócona
Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego ubiegającego się o stopień nauczyciela dyplomowanego (2021-01-14)
Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego ubiegającego się o stopień nauczyciela dyplomowanego ( język angielski i niemiecki)
Plan rozwoju zawodowego na stopień nauczyciela dyplomowanego (2021-01-14)
Plan rozwoju zawodowego na stopień nauczyciela dyplomowanego
Plan rozwoju (2021-01-13)
Plan rozwoju nauczyciela mianowanego pracującego w świetlicy szkolnej w szkole podstawowej.
Plan rozwoju zawodowego na dyplomowanego (2021-01-06)
Plan rozwoju zawodowego nauczyciela języka angielskiego
PLAN ROZWOJU NAUCZYCIELA MIANOWANEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO (2021-01-05)
Plan rozwoju zawodowego.
PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO (2020-12-13)
PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA MIANOWANEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O AWANS NA STOPIEŃ NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO
Sprawozdanie cząstkowe z realizacji planu rozwoju 1 5,0 (2020-12-11)
Sprawozdanie cząstkowe z realizacji planu rozwoju ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA MIANOWANEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ ZAWODOWY NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO
Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianownego (2020-12-11)
Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego ubiegającego się o stopień awansu zawodowego na nauczyciela dyplomowanego
"Wesołe zabawy z jesienią" konspekt zajęcia otwartego przeprowadzony w grupie dzieci 4 - letnich (2020-11-07)
Konspekt zajęcia otwartego prowadzony w grupie dzieci 4-letnich w obecności Rodziców