Dodaj publikację

Publikacje nauczycieli

1-10 z 2655

Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego - mianowany (2023-11-22)
SP, nauczyciel języka polskiego.
Plan rozwoju zawodowego (2023-08-23)
Plan rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego - pedagoga specjalnego w szkole podstawowej integracyjnej.
Plan rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego na stopień nauczyciela mianowanego (2023-08-02)
Plan rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego na stopień nauczyciela mianowanego.
Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego (2023-08-02)
SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PLANU ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O AWANS NA STOPIEŃ NAUCZYCIELA MIANOWANEGO Nauczany przedmiot: przyroda, biologia, chemia, nauczyciel wychowawca i zajęć świetlicowych
Plan rozwoju nauczyciela mianowanego ubiegającego się o stopień nauczyciela dyplomowanego (2023-08-01)
Plan rozwoju oparty na Ustawie z dnia 26 stycznia 1982r. Karata Nauczyciela, Rozporządzeniu MEN z 26 lipca 2018r. oraz Rozporządzenia MEN z 23 sierpnia 2019 r.
Plan rozwoju zawodowego na nauczyciela mianowanego (2023-07-31)
Plan rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego na stopień nauczyciela mianowanego. Edukacja specjalna, nauczyciel wychowawca w internacie.
Sprawozdanie (2023-07-27)
Dyplomowanie
Plan rozwoju zawodowego na nauczyciela mianowanego (2023-07-22)
Plan rozwoju zawodowego na nauczyciela mianowanego.
Sprawozdanie - staż na nauczyciela mianowanego (2023-07-22)
Sprawozdanie z realizacji stażu.
Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego - geografia (2023-07-11)
Plan rozwoju na stopień nauczyciela dyplomowanego z geografii.