Dodaj publikację

Publikacje nauczycieli

1-10 z 2587

Plan rozwoju zawodowego (2022-11-29)
Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego ubiegającego się o stopień nauczyciela dyplomowanego
Plan awansu zawodowego na nauczyciela mianowanego 1 2,0 (2022-11-13)
Plan awansu zawodowego na nauczyciela mianowanego
Plan rozwoju nauczyciela kontraktowego (2022-11-06)
Plan rozwoju nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o stopień zawodowy nauczyciela mianowanego - edukacja wczesnoszkolna.
Plan rozwoju zawodowego (2022-10-31)
Plan rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.
Plan rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o stopień nauczyciela mianowanego (2022-10-05)
Plan rozwoju zawodowego.
Plan rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o stopień nauczyciela mianowanego (2022-10-03)
Plan rozwoju zawodowego - nauczyciel kontraktowy (terapeuta pedagogiczny) na mianowanego.
Plan rozwoju zawodowego pedagoga specjalnego (2022-09-30)
Plan rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego - pedagoga specjalnego w szkole podstawowej ogólnodostępnej, zatwierdzony przez dyrektora.
Plan awansu zawodowego na nauczyciela mianowanego (2022-09-19)
Plan nauczyciela współorganizującego kształcenie.
Sprawozdanie z awansu na nauczyciela dyplomowanego (2022-09-15)
Sprawozdanie z działań w okresie trwania stażu na nauczyciela dyplomowanego na stanowisku psychologa szkolnego w szkole podstawowej.
Monitorowanie uczestnictwa uczniów w zajęciach wychowania fizycznego w wybranych klasach - analiza problemu braku uczestnictwa w lekcji (2022-09-06)
Praca dotyczy analizy problemu braku uczestnictwa w lekcji wf klas 3-7.