Dodaj publikację

Publikacje nauczycieli

1-10 z 81

Przyroda klasa 4 - lekcja przyrody z zastosowaniem metody CLIL (2022-11-08)
Lekcja przyrody z zastosowaniem metody CLIL
Scenariusz lekcji otwartej - Chemia i fizyka da się lubić (2022-08-16)
Scenariusz lekcji otwartej organizowanej dla uczniów klas 3-6 szkół podstawowych. Lekcja ma na celu rozbudzenie w uczniach klas młodszych ciekawości i zaangażowania do nauki przedmiotów przyrodniczych - chemii i fizyki. ...
Samożywność - prezentacja. (2022-07-24)
Prezentacja zawiera informację na temat procesu fotosyntezy. Prezentację można wykorzystać na lekcji przyrody oraz biologii w klasie piątej.
Zajęcia z edukacji ekologicznej "Porozmawiajmy o odpadach" (2021-05-30)
Zajęcie do przeprowadzenia w klasach 1-3, w klasach 4-8 na godzinie wychowawczej, przyrodzie lub biologii.
Konkurs angielsko - przyrodniczy "Pogoda jest zawsze" (2020-05-31)
Konkurs jest przeznaczony dla klasy IV szkoły podstawowej. Konkurs oparty jest na podręczniku wydawnictwa Nowej Ery "Tajemnice przyrody", obejmuje dział II.
The weather (2019-09-03)
Lekcja przyrody z elementami języka angielskiego
Healthy lifestyle (2019-09-03)
Lekcja przyrody z elementami języka angielskiego
Odkrywamy tajemnice życia w wodzie. (2019-07-12)
Konspekt lekcji pokazujący jak wykorzystać urządzenia multimedialne w nauczaniu.
Sprawdzian z edukacji przyrodniczej kl.3. (2019-05-12)
Sprawdzian zawiera następujące zagadnienia: zmysły człowieka, rośliny uprawne, drzewa i krzewy, grzyby trujące i jadalne.
Świat organizmów - podsumowanie działu w klasie 4 do podręcznika Nowej Ery - część 2. 1 5,0 (2019-03-21)
W publikacji jest zawarty konspekt z zadaniami dla uczniów oraz prezentacja. Jest on dobry na podsumowanie działu o organizmach żywych w klasie 4. Uczniowie wykonują samodzielnie wyświetlane w prezentacji zadania, ...