Dodaj publikację

Publikacje nauczycieli

1-10 z 76

Międzynarodowa ochrona przyrody 1 5,0 (2015-05-21)
Prezentacja w oparciu o treści podręcznika nowej ery. IV etap edukacyjny.
Sprawdzian podsumowujący z przyrody dla klas I (2018-03-18)
Sprawdzian przeznaczony dla uczniów klas I. Podsumowanie wiadomości i umiejętności społeczno-przyrodniczych.
Sprawdzian z przyrody " Wiosna" (2018-03-18)
Sprawdzian dla uczniów klas I związany z tematyką wiosenną. Podsumowanie wiadomości przyrodniczych o wiośnie.
Scenariusz. 1 5,0 (2019-03-10)
ZJAWISKA FIZYCZNE WOKÓŁ NAS – LEKCJA POWTÓRZENIOWA.
Scenariusz zajęć "Kwiaty i nasiona" (2018-05-28)
Scenariusz zajęć z przyrody "Kwiaty i nasiona".
Leśna przygoda. Scenariusz zajęć z przyrody dla klasy 4 specjalnej. (2016-04-24)
Konspekt zajęć z przyrody dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, klasa 4 szkoły podstawowej. Obejmuje szczegółowy scenariusz (cele ogólne i szczegółowe, przebieg zajęć, karty pracy). Głównym celem jest ...
Przedmiotowy System Oceniania z Przyrody SP (2016-10-19)
Przedmiotowy System Oceniania z Przyrody SP.
Czy Ziemia może być szczęśliwa? 3 5,0 (2015-04-02)
Scenariusz przedstawienia przygotowany na Dzień Ziemi.
Wykorzystanie wiedzy przyrodniczej z zakresu wiadomości z klasy piątej i szóstej do wykonywania zadań praktycznych w terenie. Różnorodność organizmów w parku (2015-04-22)
Scenariusz zajęć terenowych z przyrody.
Regulamin Szkolnego Konkursu Fotograficznego dla klas 4-6 (2018-02-09)
Regulamin Szkolnego Konkursu Fotograficznego "Kwiaty w makrofotografii" dla klas 4-6.