Dodaj publikację

Publikacje nauczycieli

1-10 z 193

Zjawisko elektryzowania ciał przez tarcie oraz wzajemne oddziaływanie ciał naładowanych - eksperyment uczniowski 1 5,0 (2019-11-20)
Opis doświadczenia „ Zjawisko elektryzowania ciał przez tarcie oraz wzajemne oddziaływanie ciał naładowanych” oraz karta pracy ucznia.
Pierwsza zasada termodynamiki. (2019-05-24)
Konspekt lekcji z fizyki 'Energia wewnętrzna i ciepło. Pierwsza zasada termodynamiki' - 3 klasa technikum, zakres rozszerzony.
Ciepło właściwe substancji. (2019-04-24)
Wyznaczanie ciepła właściwego substancji-prezentacja lekcji
Prąd- wzory i teoria powtórka. (2019-04-18)
POWTÓRZENIE WIADOMOŚCI „PRĄD ELEKTRYCZNY” Zadanie 1 Przyporządkuj do nazwy wielkości fizycznej jej definicję lub opis: 1. Moc prądu elektrycznego 2. Natężenie prądu elektrycznego 3. Opór elektryczny odbiornika 4. Praca prądu ...
Konkurs fizyczny - Liga zadań. 1 5,0 (2019-03-30)
SZKOLNY KONKURS FIZYCZNY W SZKOLE PODSTAWOWEJ.
Prawo Pascala. 1 5,0 (2019-03-03)
Scenariusz lekcji z fizyki dla klasy 7 Szkoły Podstawowej.
Prąd elektryczny -powtórzenie wiadomości. 1 5,0 (2019-03-03)
Karta pracy na lekcję fizyki w klasie 7 Szkoły Podstawowej.
Badanie zależności drogi od czasu w ruchu jednostajnie przyspieszonym prostoliniowym. (2019-03-03)
Scenariusz lekcji z fizyki dla klasy VII Szkoły Podstawowej.
Maszyny proste. 1 5,0 (2018-12-28)
Maszyny proste – idealizacje prostych rzeczywistych mechanizmów i urządzeń mechanicznych, wprowadzone w celu wyjaśnienia działania mechanizmów urządzeń, ułatwiających wykonanie pewnych czynności (pracy) poprzez zmianę wartości lub kierunku działania siły wykonującej ...
Scenariusz lekcji fizyki dla klasy 7 SP - przewodniki i izolatory. (2018-11-20)
Scenariusz lekcji oparty jest na doświadczeniach, które pokazują właściwości przewodników i izolatorów. Uczniowie także samodzielnie wykonują doświadczenie, w którym sprawdzają jakie materiały należą do przewodników, a jakie do izolatorów. Lekcja ...