Dodaj publikację

Publikacje nauczycieli

1-10 z 1050

Scenariusz innowacji pedagogicznej ,,Lektura nie musi być nudna" (2022-10-11)
Innowacja pedagogiczna ,,Lektura nie musi być nudna" ma na celu przypomnienie i utrwalenie wiadomości dotyczących lektur obowiązkowych poznanych w klasie VII i VIII .Głównym celem jest przygotowanie uczniów do egzaminu ...
Sprawdzian wiadomości z lektury opowieści z Narnii (2022-09-20)
Sprawdzian wiadomości z lektury opowieści z Narnii.
Sprawdzian wiadomości z lektury Dziady cz. II (2022-09-20)
Sprawdzian wiadomości z lektury Dziady cz. II
Sprawdzian wiadomości z lektury chłopcy z placu broni 1 5,0 (2022-09-20)
Sprawdzian wiadomości z lektury chłopcy z placu broni.
Kartkówka - Przypadki (2022-09-20)
Kartkówka - Przypadki.
Nazwy części mowy (2022-09-20)
Nazwy części mowy.
Wiersz dla dzieci /młodzieży (2022-09-17)
Wiersz do wykorzystania na lekcji j. polskiego lub edukacji wczesnoszkolnej.
Ikonografika-twórczość Mickiewicza (lektury dla klas 7-8) (2022-07-25)
Ćwiczenie przygotowujące do egzaminu ósmoklasisty z języka polskiego, utrwalające znajomość wybranych motywów występujących w lekturach obowiązkowych autorstwa Adama Mickiewicza. Ćwiczenie polega na wskazaniu związku danego elementu graficznego przedstawionego na ilustracji ...
Zdania złożone współrzędnie - kartkówka (wersja A i B) (2022-07-16)
Kartkówka sprawdza: - umiejętność rozpoznawania typów zdań złożonych współrzędnie, - umiejętność budowania tego rodzaju wypowiedzeń, - znajomość zasad interpunkcyjnych związanych z użyciem przecinka w zdaniach złożonych współrzędnie. Kartkówka może zostać ...
„Projektujemy planetę Małego Księcia” (2022-07-05)
Projekt dydaktyczny na twórczą lekcję z lekturą - przekład intersemiotyczny (sztuki plastyczne).