Dodaj publikację

Publikacje nauczycieli

1-10 z 1502

Jak motywować dziecko do ćwiczeń logopedycznych (2020-03-30)
Artykuł zawiera wskazówki zarówno dla logopedy jak i dla rodzica jak motywować dziecko do wykonywania ćwiczeń logopedycznych, które często bywają mozolne a muszą być wykonywane systematycznie , by uzyskać oczekiwany ...
Diagnoza holistyczna i jej znaczenie – w oparciu o analizę przypadku 17 – latki z giełkotem (2020-03-25)
Artykuł to fragment pracy dyplomowej z zakresu diagnozy całościowej. Dotyczy badań podłużnych, obejmuje analizę okresu od 5 roku życia dziecka do pełnoletności w ujęciu holistycznym. Na potrzeby publikacji imię dziewczynki ...
Ćwiczenia ruchowe dla dzieci w oparciu o wiersz Juliana Tuwima - W aeroplanie. (2020-03-25)
Opracowany scenariusz zajęć rewalidacyjnych przeznaczony jest do wykorzystania podczas zająć indywidualnych lub w grupie 4 dzieci w wieku 5-6 lat, lub dla terapeuty i dziecka.
Konspekt zajęć z profilaktyki logopedycznej (2020-03-19)
Omówienie przyczyn powstawania wad wymowy, na czym polega profilaktyka logopedyczna, w jaki sposób rodzice mogą zapobiegać powstawaniu wad wymowy, okresy rozwoju mowy, omówienie zagadnień związanych z karmieniem piersią, dokarmianiem z ...
Arkusz wywiadu logopedycznego z rodzicami/prawnymi opiekunami dziecka (2020-03-19)
Arkusz wywiadu logopedycznego zawiera najważniejsze pytania dotyczące: rozwoju dziecka, przebiegu ciąży, porodu, spsobu karmienia, przebytych chorób we wczesnym dzieciństwie, rozwoju mowy (etapy dotyczące głużenia, gaworzenia, pierwszych wyrazów, zdań, stanu narządów ...
„Metody i techniki wychowania” na podstawie „Teorii wychowania w zarysie” Mieczysława Łobockiego. (2020-03-19)
Opracowanie na temat klasyfikacji metod i technik wychowania.
Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego ubiegającego się o stopień awansu zawodowego nauczyciela dyplomowanego (2020-03-15)
nauczyciel języka angielskiego, wdżr, logopeda
Utrwalanie prawidłowej wymowy głoski [sz] i różnicowanie jej z głoską [s]. (2020-03-10)
Publikacja zawiera konspekt logopedyczny dotyczący różnicowania głosek [sz]-[s], z wykorzystaniem metod uczulania miejsc artykulacyjnych, metod aktywizujących, elementów metody Dennisona, elementów metody Dobrego Startu oraz elementów metody W. Sherborne.
Jak motywować dziecko do ćwiczeń logopedycznych? (2020-03-02)
Artykuł zawiera wskazówki dla terapeuty oraz rodzica jak motywować dziecko do wykonywania ćwiczeń logopedycznych, które są często długotrwałe i mozolne. Dziecko bardzo często ulega zniecierpliwieniu i nie ma woli wykonywania ...
Teatr wg Łotmana w kontekście definiowania tekstu i kodu (2020-02-22)
Materiały można wykorzystać, przygotowując się do lekcji w szkole średniej nt. teatru i jego semiotycznego rozumienia. Tekst jako spektakl, "umowność" i "teatralność", pragmatyka teatralna i ensemble semiotyczny w ujęciu Jurija ...