Dodaj publikację

Publikacje nauczycieli

1-10 z 1563

Artykuł (2020-09-21)
Publikacja opisuje postrzeganie innych osób, ludzi i nie dyskryminowanie nikogo. Każdy ma bowiem równe prawa do życia. Publikacja może być wykorzystana do lekcji wychowawczych mówiących o prawach równości jak również ...
Regulamin konkursu na najładniejszą świąteczną dekorację sali lekcyjnej (2020-08-17)
Ciekawy konkurs świąteczny
Egzamin ósmoklasisty i zmiana środowiska szkolnego. (2020-07-08)
Przedstawiam artykuł, który powstał w wyniku analizy ankiety, przeprowadzonej wśród uczniów, na temat emocji związanych z egzaminem ósmoklasisty i zmianą środowiska szkolnego.
Plan rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego (2020-07-02)
Dokument opisuje harmonogram zadań do realizacji podczas odbywania stażu przez nauczyciela kontraktowego.
Jak dbać o dobry nastrój? - lekcja wychowawcza w edukacji zdalnej. 1 3,0 (2020-06-29)
Lekcja wychowawcza przeprowadzona on-line z wychowankami szkoły specjalnej. Link główny został przesłany w aplikacji Messenger. Wszystkie polecenia i aktywności wykonywali na swoich telefonach.
GRA MIEJSKA (2020-06-21)
GRA MIEJSKA ZABAWA INTEGRACYJNA
Test z unii europejskiej w klasie 8 SP (2020-06-21)
Test sprawdza znajomość zagadnień dotyczących tematyki Unii Europejskiej oraz organizacji międzynarodowych. Przeznaczony jest dla uczniów klasy 8 z przedmiotu:wiedza o społeczeństwie.
Sprawdzian w wiedzy o społeczeństwie w klasie 8 sp (2020-06-21)
Sprawdzian sprawdzający całoroczną wiedzę uczniów z wiedzy o społeczeństwie w klasie 8 sp.
PLAN PRACY ŚWIETLICY SZKOLNEJ (2020-06-16)
PLAN PRACY ŚWIETLICY SZKOLNEJ NA ROK SZKOLNY 2020/2021
Wklejka na wpisanie nr telefonu w zeszycie korespondencji (2020-06-15)
Wklejka na wpisanie nr telefonu w zeszycie korespondencji