Dodaj publikację

Publikacje nauczycieli

1-10 z 1726

Przykładowy program profilaktyczno - wychowawczy placówki oświatowej (2023-05-31)
Przykładowy program profilaktyczno - wychowawczy placówki oświatowej typu Centrum Kształcenia Zawodowego.
Scenariusz zajęć z terapii integracji sensorycznej (2023-05-31)
Planowanie zajęć terapii integracji sensorycznej
Tanecznym krokiem przez Europę - program zajęć świetlicowych (2023-05-30)
Program zajęć przewidzianych na 9 miesięcy roku szkolnego, mający na celu zapoznanie uczniów z podstawowymi informacjami na temat krajów członkowskich Unii Europejskiej.
Procedura postępowania w sytuacji wypadku ucznia w szkole (2023-05-30)
Przykładowe procedury postępowania w razie wypadku ucznia w szkole.
Przykładowy Regulamin wycieczek szkolnych dla placówek oświatowych (2023-05-30)
Przykładowy Regulamin wycieczek szkolnych przeznaczony jest dla placówek oświatowych typu Centrum Kształcenia Zawodowego.
Aktualne przepisy dot. organizacji wycieczek szkolnych (2023-05-28)
Wybrane przepisy dot. organizacji wycieczek szkolnych i obozów wędrownych.
Innowacja pedagogiczna „Zielone pomniki historii” (2023-05-27)
Innowacja pedagogiczna skierowana dla uczniów klas trzecich. Cel główny innowacji: - rozwijanie wiedzy historycznej w oparciu o umiejętności przyrodnicze.
Hello, World! Tu Twój Super Tutor. Goodbye, World? (2023-05-25)
Artykuł omawia zagadnienie SI (sztuczna inteligencja) w kontekście edukacji ale nie tylko - korzyści, zagrożenia, możliwe kierunki i konsekwencje tychże działań.
Przykładowy Regulamin Szkolnego Konkursu (2023-05-23)
Przedstawiam Państwu, wzór przykładowego regulaminu.
Wykorzystanie technologii informatycznych w nauczaniu szkolnym (2023-05-19)
Artykuł na temat zalet i form wykorzystywania technologii informatycznych w nauczaniu.