Dodaj publikację

Publikacje nauczycieli

1-10 z 1768

Poznajmy się bliżej 2 5,0 (2024-06-30)
Zestaw zadań, zabaw i ćwiczeń, które maja służyć lepszemu poznaniu się uczniów oraz ich integracji.
Jak rozwiązywać konflikty? - Lekcja wychowawcza dla klasy 7-8 1 5,0 (2024-06-29)
Lekcja ma za zadanie wskazać na różne sposoby rozwiązywania konfliktów w przypadku ich pojawienia się w klasie.
Orientacja prozawodowa (2024-06-29)
Lekcja ma pomóc uczniom klasy ósmej przy wyborze przyszłego zawodu.
Ankieta ewaluacyjna pt. "Moja Mała Ojczyzna" (2024-06-17)
Ankieta ewaluacyjna dla uczestników projektu pt. "Moja Mała Ojczyzna".
Regulamin projektu edukacyjno-wychowawczego savoir-vivre - kulturalny uczeń (2024-06-07)
projekt edukacyjno-wychowawczy nt. savoir-vivre'u.
Scenariusz zajęć z wychowawcą "Jak się odżywiam udział w warsztatach kulinarnych" (2024-06-07)
Jak się odżywiam udział w warsztatach kulinarnych - scenariusz zajęć i spotkania z ekspertem do spraw zdrowego odżywiania.
Perełki wielokulturowości dawniej i dziś na ulicach Warszawskiej Woli (2024-06-02)
Scenariusz został pomyślany jako forma spaceru ulicami Warszawskiej Woli, podczas którego uczniowie wykonują zadania związane z historią stolicy.
Plan Pracy Klasowej Rady Rodziców (2024-05-31)
Plan Pracy Klasowej Rady Rodziców zawiera działania, które będą podejmowane lub wspierane przez klasową Radę Rodziców w całym roku szkolnym.
Prawa Dziecka (2024-05-29)
Prawa dziecka- ucznia w polskiej szkole. Publikacja wyjaśnia czym są prawa człowieka, ucznia. Następnie opisuje kształtowanie się praw człowieka, odnosi się do Deklaracji Praw Człowieka i Konwencji o Prawach Dziecka. ...
Wady postawy u dzieci oraz profilaktyka (2024-05-28)
Artykuł opowiada o wadach postawy u dzieci oraz o koniecznej profilaktyce.