Dodaj publikację

Publikacje nauczycieli

1-10 z 247

Kalendarz meteorologiczny-Excel-arkusze: rejestracja i zestawienie stanów pogody (2019-10-12)
Ta część jest załącznikiem do opracowania: „Kalendarz meteorologiczny – Microsoft Excel na usługach szkolnej meteorologii”. Są to aktywne arkusze Excela, które (za pomocą narzędzi, funkcji i formuł programu) pozwalają rejestrować ...
Kalendarz meteorologiczny – Microsoft Excel na usługach szkolnej meteorologii (2019-10-12)
Przedstawiam środek dydaktyczny: „Kalendarz meteorologiczny – Microsoft Excel na usługach szkolnej meteorologii” (dalej w skrócie Kalendarz i Excel), który pozwala uczniowi: • obserwować i rejestrować stany elementów pogody; • wykreślać, ...
Kwerendy w Microsoft Access - sprawdzian (grupa 2). (2019-06-16)
Sprawdzian do wykorzystania na przedmiocie informatyka rozszerzona w klasach ponadgimnazjalnych, bądź na przedmiotach zawodowych w kwalifikacjach E.14, EE.09, INF.03 w zawodzie technik informatyk.
Kwerendy w Microsoft Access - sprawdzian (grupa 1). (2019-06-16)
Sprawdzian do wykorzystania na przedmiocie informatyka rozszerzona w klasach ponadgimnazjalnych, bądź na przedmiotach zawodowych w kwalifikacjach E.14, EE.09, INF.03 w zawodzie technik informatyk.
Sieci komputerowe - powtórzenie wiadomości. (2019-06-16)
Zestaw pytań z sieci komputerowych do wykorzystania na przedmiocie informatyka rozszerzona w klasach ponadgimnazjalnych, bądź na przedmiotach zawodowych w kwalifikacjach E.13, EE08, INF.02 w zawodzie technik informatyk.
Test wiedzy - Word - kl. IV. (2019-06-01)
Sprawdzian wiadomości o MS WORD dla klasy IV SP w formie testu - pytania zamknięte.
Sprawdzian kompetencji informatycznych po klasie II. (2019-06-01)
Sprawdzian kompetencji informatycznych po klasie II szkoły podstawowej - w formie testu sprawdzającego podstawowe wiadomości z zakresu obsługi poznanych programów - rozpoznawanie ikon, narzędzi programów, wiadomości nt. Internetu.
Quiz wiedzy Bezpieczny Internet. (2019-06-01)
Quiz wiedzy dla klas I-III opracowany na konkurs z okazji obchodów Dnia Bezpiecznego Internetu. Test w przyjaznej dla ucznia formie, m.in. ze względu na odpowiedzi opatrzone ilustracjami.
OGF DFDL (Data Format Description Language) – co to jest, do czego służy. Podstawy składni, przykłady użycia, istniejące implementacje. (2019-05-29)
DFDL (z języka angielskiego Data Format Description Language czyli Format danych Opisu Języka) jest to język stworzony w celu opisania formatu danych. W szczególności, jest on przeznaczony do opisania danych ...
Plan metodyczny - instrukcja warunkowa if, operatory logiczne, JavaScript. (2019-05-23)
Plan metodyczny do trzeciej klasy technikum informatycznego (351203 - symbol zawodu), przedmiot - pracownia aplikacji internetowych (klasyfikacja EE.09).