Dodaj publikację

Publikacje nauczycieli

1-10 z 211

Pytania, zadania, zagadki, łamigłówki geograficzne 24-30 (2023-03-25)
Ta część pytań, zadań, zagadek, łamigłówek kryje się w scenariuszu zajęcia edukacyjnego na temat sieci rzecznej Polski dla klasy VII, który może być wykorzystany także w klasie I szkół ponadpodstawowych. ...
Konkurs geograficzny (2023-03-19)
Konkurs Geograficzny dla uczniów szkoły podstawowej „Śladami słynnych podróżników geograficznych”.
Hydrozagadki (2023-03-19)
Projekt edukacyjny z geografii dla klasy 7 szkoły podstawowej.
Edukacja morska drogą do kompetencji kluczowych (2023-02-28)
Artykuł poświęcony realizacji projektu „Ponadnarodowej mobilności uczniów” Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji finansowanego przez Europejski Fundusz Społeczny w ramach Programu Operacyjnego "Wiedza Edukacja Rozwój" pt. : Róża wiatrów – edukacja morska ...
Pytania, zadania, zagadki, łamigłówki geograficzne 23-29 1 5,0 (2023-02-20)
Ta część pytań, zadań, zagadek, łamigłówek dotyczy terminu „granica”, który okazuje się być pojęciem bardzo szerokim. Potwierdza to mnogość synonimów. Najczęściej granicę traktuje się jako linię „coś od czegoś” oddzielającą. ...
Pytania, zadania, zagadki, łamigłówki geograficzne 22-28 (2023-01-16)
Kolejny zestaw (22-28) pytań, zadań, zagadek, łamigłówek „sprawdza” naszą wiedzę i umiejętności na temat pustyń. Wśród wielu wyrazów bliskoznacznych najczęściej wtedy wymieniamy: pustka, bezludzie, pustkowie, koniec świata, szczere pole przedpiekle, ...
Pytania, zadania, zagadki, łamigłówki geograficzne 21-27 (2022-12-01)
Kolejna część (21-27) pytań, zadań, zagadek, łamigłówek pozwala przypomnieć lub poznać wiedzę o niektórych, wielkich uczonych, badaczach, odkrywcach, autorach i ich dziełach w nauce jaką jest geografia.
Świat w zasięgu ręki (2022-11-18)
Konspekt lekcji w klasie VIII Świat w zasięgu ręki.
Konspekt lekcji w klasie VIII. Strefy krajobrazowe na świecie (2022-11-18)
Konspekt lekcji w klasie VIII Strefy krajobrazowe na świecie Prezentacja do tematu i inne materiały https://zskonopiska.pl/erasmus/ka1/2336-lekcje-geografii.html
Sprawdzian z działu „Mapa Polski” (2022-11-18)
Konspekt lekcji w klasie V Sprawdzian z działu „Mapa Polski”