Dodaj publikację

Publikacje nauczycieli

1-10 z 162

Czynniki geograficzne kształtujące klimat na Ziemi. 5. Jak na klimat wpływają prądy morskie? Cz. 2 (2019-12-31)
Proponowane rozwiązania zadań (mapki i tabelka) wykonywanych przez uczniów podczas zajęcia: Czynniki geograficzne kształtujące klimat Ziemi. 5. Jak na klimat wpływają prądy morskie?
Czynniki geograficzne kształtujące klimat na Ziemi. 5. Jak na klimat wpływają prądy morskie? (2019-12-31)
Zaprezentowany scenariusz jest piątym z siedmioczęściowego cyklu: „Czynniki geograficzne kształtujące klimat Ziemi”. 5. Jak na klimat wpływają prądy morskie? Uważam, że jego realizacja rozwija zdolności poznawcze uczniów, poszerza ich zainteresowania, ...
Czynniki geograficzne kształtujące klimat na Ziemi. 4. Jak na klimat wpływa odległość od morza? (2019-12-08)
Opisane niżej zajęcie edukacyjno – wychowawcze jest czwartą lekcją z siedmio-częściowego cyklu. Zajęcie edukacyjno-wychowawcze (lekcja), podczas którego uczeń odkrywa, że:  odległość od morza istotnie różnicuje klimat Ziemi;  im ...
Czynniki geograficzne kształtujące klimat na Ziemi. 3. Jak na klimat wpływają sezonowe wiatry Ziemi. Cz. 2 (2019-11-14)
Proponowane rozwiązania zadań (mapka i schematy) wykonywanych przez uczniów podczas zajęcia: Czynniki geograficzne kształtujące klimat Ziemi. 3. Jak na klimat wpływają sezonowe wiatry Ziemi?
Czynniki geograficzne kształtujące klimat na Ziemi. 3. Jak na klimat wpływają sezonowe wiatry Ziemi (2019-11-14)
Zaprezentowane zajęcie edukacyjno-wychowawcze jest trzecią lekcją (geografia dla drugiego i trzeciego etapu edukacji) siedmio-częściowego cyklu: Czynniki geograficzne kształtujące klimat na Ziemi. Efektem dydaktyczno – wychowawczym jest odkrycie przez ucznia, że ...
Czynniki geograficzne kształtujące klimat Ziemi. 2. Jak na klimat wpływa krążenie powietrza - stałe wiatry Ziemi? (2019-10-20)
Przedstawione zajęcie edukacyjno-wychowawcze jest drugą lekcją (geografia dla drugiego i trzeciego etapu edukacji) siedmioczęściowego cyklu: Czynniki geograficzne kształtujące klimat na Ziemi. Podczas tego zajęcia: 2. Jak na klimat wpływa krążenie ...
Korona Gór Polskich w arkuszu (2019-08-25)
Gdy już uczniowie z mozołem odpowiedzą na postawione pytania, stosując właściwe opcje arkusza kalkulacyjnego, być może zechcą przyjrzeć się dokładniej zawartości listy i któryś ze szczytów zdobyć, a może przy ...
Czynniki geograficzne kształtujące klimat na Ziemi. 1. Jak na klimat wpływa szerokość geograficzna? Cz.2. (2019-07-17)
Tabela (zał.1) i mapka (zał.2) po wykonaniu przez uczniów, podczas zajęcia edukacyjnego 1. Jak na klimat wpływa szerokość geograficzna?
Czynniki geograficzne kształtujące klimat na Ziemi. 1. Jak na klimat wpływa szerokość geograficzna? (2019-07-17)
Zaprezentowane zajęcie edukacyjno – wychowawcze jest pierwszą lekcją (geografia dla drugiego i trzeciego etapu edukacji) siedmio-częściowego cyklu: Czynniki geograficzne kształtujące klimat na Ziemi. Podczas tego zajęcia: 1. Jak na klimat ...
Plan awansu zawodowego. (2019-05-31)
plan awansu zawodowego na nauczyciela dyplomowanego