Dodaj publikację

Publikacje nauczycieli

1-10 z 159

Czynniki geograficzne kształtujące klimat na Ziemi. 3. Jak na klimat wpływają sezonowe wiatry Ziemi. Cz. 2 (2019-11-14)
Proponowane rozwiązania zadań (mapka i schematy) wykonywanych przez uczniów podczas zajęcia: Czynniki geograficzne kształtujące klimat Ziemi. 3. Jak na klimat wpływają sezonowe wiatry Ziemi?
Czynniki geograficzne kształtujące klimat na Ziemi. 3. Jak na klimat wpływają sezonowe wiatry Ziemi (2019-11-14)
Zaprezentowane zajęcie edukacyjno-wychowawcze jest trzecią lekcją (geografia dla drugiego i trzeciego etapu edukacji) siedmio-częściowego cyklu: Czynniki geograficzne kształtujące klimat na Ziemi. Efektem dydaktyczno – wychowawczym jest odkrycie przez ucznia, że ...
Czynniki geograficzne kształtujące klimat Ziemi. 2. Jak na klimat wpływa krążenie powietrza - stałe wiatry Ziemi? (2019-10-20)
Przedstawione zajęcie edukacyjno-wychowawcze jest drugą lekcją (geografia dla drugiego i trzeciego etapu edukacji) siedmioczęściowego cyklu: Czynniki geograficzne kształtujące klimat na Ziemi. Podczas tego zajęcia: 2. Jak na klimat wpływa krążenie ...
Korona Gór Polskich w arkuszu (2019-08-25)
Gdy już uczniowie z mozołem odpowiedzą na postawione pytania, stosując właściwe opcje arkusza kalkulacyjnego, być może zechcą przyjrzeć się dokładniej zawartości listy i któryś ze szczytów zdobyć, a może przy ...
Czynniki geograficzne kształtujące klimat na Ziemi. 1. Jak na klimat wpływa szerokość geograficzna? Cz.2. (2019-07-17)
Tabela (zał.1) i mapka (zał.2) po wykonaniu przez uczniów, podczas zajęcia edukacyjnego 1. Jak na klimat wpływa szerokość geograficzna?
Czynniki geograficzne kształtujące klimat na Ziemi. 1. Jak na klimat wpływa szerokość geograficzna? (2019-07-17)
Zaprezentowane zajęcie edukacyjno – wychowawcze jest pierwszą lekcją (geografia dla drugiego i trzeciego etapu edukacji) siedmio-częściowego cyklu: Czynniki geograficzne kształtujące klimat na Ziemi. Podczas tego zajęcia: 1. Jak na klimat ...
Plan awansu zawodowego. (2019-05-31)
plan awansu zawodowego na nauczyciela dyplomowanego
Konkurs ekologiczny. (2019-05-28)
Ochrona zasobów wodnych
Konspekt zajęć z geografii dla klasy VII szkoły podstawowej. (2019-05-19)
Konspekt zajęć "Geografia" Klasa VII Materiał zawiera elementy oceniania kształtującego. Temat zajęć: Ochrona przeciwpowodziowa a występowanie i skutki powodzi. Powiązanie z wcześniejszą wiedzą: 1.Uczniowie przypominają sobie informacje z przeszłości czy ...
Konspekt lekcji z geografii. (2019-05-06)
konspekt lekcji w klasie 5. Czytamy mapę Polski.