Dodaj publikację

Publikacje nauczycieli

1-10 z 175

Pytania, zadania, zagadki, łamigłówki. Część 6 (12) (2021-04-07)
W szóstej części tytułowego opracowania przedstawiam dwunasty zestaw pytań, zadań, zagadek i łamigłówek, którego rozwiązanie pozwoli Ci udowodnić, że potrafisz: 1. Sięgać do różnych źródeł informacji geograficznej. 2. Identyfikować związki ...
Pytania, zadania, zagadki, łamigłówki geograficzne. Część 5 (11) (2021-03-01)
W kolejnej, piątej części opracowania przedstawiam jedenasty zestaw pytań, zadań, zagadek, łamigłówek tym razem na temat pogody.
Pytania, zadania, zagadki, łamigłówki geograficzne. Część 4 (8-10) (2021-01-12)
Czwarta część opracowania to kolejne trzy (8 – 10) zestawy pytań, zadań, zagadek i łamigłówek. Korzystając z różnych źródeł wiedzy geograficznej na pewno rozwiążesz zawarte w nich problemy, a także ...
Pytania, zadania, zagadki, łamigłówki geograficzne. Część 3 (7) (2020-12-05)
Trzecia część pytań, zadań, zagadek i łamigłówek geograficznych to siódmy do rozwiązania zestaw dotyczący płodów rolnych będących podstawą produkcji znanych na świecie napojów.
Pytania, zadania, zagadki, łamigłówki geograficzne. Część 2 (6) (2020-11-12)
Dariusz Łuszczyk Pytania, zadania, zagadki i łamigłówki geograficzne Część 2 (6) W drugiej części tytułowego opracowania (ze względu na regulaminową wielkość plików) przedstawiam tylko szósty zestaw pytań, zadań, zagadek i ...
Pytania, zadania, zagadki, łamigłówki geograficzne. Część 1 (1-5) (2020-10-16)
Wiedza, logiczne wnioskowanie, intuicja, abstrakcyjne myślenie pozwalają znajdować odpowie-dzi na „wszystkie pytania świata”. Podstawy programowe na II i III etapie edukacyjnym wskazują cele kształcenia i treści nauczania w podziale na ...
Obiekty linii brzegowej w krzyżówkach (2020-06-14)
Geografia używa pojęcia „ukształtowanie poziome” pod którym kryje się rozmieszczenie poszczególnych lądów i oceanów oraz przebieg linii brzegowej. Nauka definiuje linię brzegową jako granicę między wodą zbiornika lub cieku a ...
Ukształtowanie powierzchni Polski (2020-05-30)
Publikacja zawiera scenariusz lekcji geografii w klasie VII SP
Obiekty geograficzne - Europa (2020-05-30)
Najważniejsze obiekty i krainy geograficzne połozone na kontynencie europejskim
Elementy środowiska geograficznego w krzyżówkach (2020-05-22)
Proponuję serię zadań szaradziarskich w postaci krzyżówek (do wykorzystania w nauczaniu geografii w szkole podstawowej i średnich), których rozwiązaniem są pojęcia związane z poszczególnymi elementami tego środowiska oraz okolicznościowe, tematyczne ...