Dodaj publikację

Publikacje nauczycieli

1-10 z 156

Korona Gór Polskich w arkuszu (2019-08-25)
Gdy już uczniowie z mozołem odpowiedzą na postawione pytania, stosując właściwe opcje arkusza kalkulacyjnego, być może zechcą przyjrzeć się dokładniej zawartości listy i któryś ze szczytów zdobyć, a może przy ...
Czynniki geograficzne kształtujące klimat na Ziemi. 1. Jak na klimat wpływa szerokość geograficzna? Cz.2. (2019-07-17)
Tabela (zał.1) i mapka (zał.2) po wykonaniu przez uczniów, podczas zajęcia edukacyjnego 1. Jak na klimat wpływa szerokość geograficzna?
Czynniki geograficzne kształtujące klimat na Ziemi. 1. Jak na klimat wpływa szerokość geograficzna? (2019-07-17)
Zaprezentowane zajęcie edukacyjno – wychowawcze jest pierwszą lekcją (geografia dla drugiego i trzeciego etapu edukacji) siedmio-częściowego cyklu: Czynniki geograficzne kształtujące klimat na Ziemi. Podczas tego zajęcia: 1. Jak na klimat ...
Plan awansu zawodowego. (2019-05-31)
plan awansu zawodowego na nauczyciela dyplomowanego
Konkurs ekologiczny. (2019-05-28)
Ochrona zasobów wodnych
Konspekt zajęć z geografii dla klasy VII szkoły podstawowej. (2019-05-19)
Konspekt zajęć "Geografia" Klasa VII Materiał zawiera elementy oceniania kształtującego. Temat zajęć: Ochrona przeciwpowodziowa a występowanie i skutki powodzi. Powiązanie z wcześniejszą wiedzą: 1.Uczniowie przypominają sobie informacje z przeszłości czy ...
Konspekt lekcji z geografii. (2019-05-06)
konspekt lekcji w klasie 5. Czytamy mapę Polski.
Scenariusz lekcji geografii w klasie I Szkoły Branżowej I Stopnia. (2019-05-05)
Scenariusz lekcji geografii w klasie I Szkoły Branżowej I Stopnia dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim. Temat zajęć: Ropa rządzi światem
Uczeń konstruktorem kątów i odkrywcą wzorów na obliczanie wysokości górowania Słońca nad horyzontem dowolnych punktów na Ziemi w południe pierwszych dni czterech pór roku. Cz 7. 1 5,0 (2019-04-17)
Część 7. Dobrym podsumowaniem zajęć jest tabela z logicznym zestawieniem: odkrytych wzorów z datami pierwszych pór roku, półkulami Ziemi, szerokościami geograficznymi. Wskazuję także kilka myśli promujących opracowanie oraz zestaw bliskiej ...
Uczeń konstruktorem kątów i odkrywcą wzorów na obliczanie wysokości górowania Słońca nad horyzontem dowolnych punktów na Ziemi w południe pierwszych dni czterech pór roku. Cz 6B. (2019-04-17)
Część 6-B. To dwa z czterech ćwiczeń, których rozwiązaniem są wzory i obliczenia kąta padania promieni słonecznych w południe, na szerokościach geograficznych poza zwrotnikowych i międzyzwrotnikowych, w pierwszym dniu zimy ...