Dodaj publikację

Publikacje nauczycieli

1-10 z 173

Pytania, zadania, zagadki, łamigłówki geograficzne. Część 4 (8-10) (2021-01-12)
Czwarta część opracowania to kolejne trzy (8 – 10) zestawy pytań, zadań, zagadek i łamigłówek. Korzystając z różnych źródeł wiedzy geograficznej na pewno rozwiążesz zawarte w nich problemy, a także ...
Pytania, zadania, zagadki, łamigłówki geograficzne. Część 3 (7) (2020-12-05)
Trzecia część pytań, zadań, zagadek i łamigłówek geograficznych to siódmy do rozwiązania zestaw dotyczący płodów rolnych będących podstawą produkcji znanych na świecie napojów.
Pytania, zadania, zagadki, łamigłówki geograficzne. Część 2 (6) (2020-11-12)
Dariusz Łuszczyk Pytania, zadania, zagadki i łamigłówki geograficzne Część 2 (6) W drugiej części tytułowego opracowania (ze względu na regulaminową wielkość plików) przedstawiam tylko szósty zestaw pytań, zadań, zagadek i ...
Pytania, zadania, zagadki, łamigłówki geograficzne. Część 1 (1-5) (2020-10-16)
Wiedza, logiczne wnioskowanie, intuicja, abstrakcyjne myślenie pozwalają znajdować odpowie-dzi na „wszystkie pytania świata”. Podstawy programowe na II i III etapie edukacyjnym wskazują cele kształcenia i treści nauczania w podziale na ...
Obiekty linii brzegowej w krzyżówkach (2020-06-14)
Geografia używa pojęcia „ukształtowanie poziome” pod którym kryje się rozmieszczenie poszczególnych lądów i oceanów oraz przebieg linii brzegowej. Nauka definiuje linię brzegową jako granicę między wodą zbiornika lub cieku a ...
Ukształtowanie powierzchni Polski (2020-05-30)
Publikacja zawiera scenariusz lekcji geografii w klasie VII SP
Obiekty geograficzne - Europa (2020-05-30)
Najważniejsze obiekty i krainy geograficzne połozone na kontynencie europejskim
Elementy środowiska geograficznego w krzyżówkach (2020-05-22)
Proponuję serię zadań szaradziarskich w postaci krzyżówek (do wykorzystania w nauczaniu geografii w szkole podstawowej i średnich), których rozwiązaniem są pojęcia związane z poszczególnymi elementami tego środowiska oraz okolicznościowe, tematyczne ...
Szaradziarstwo - rozrywki umysłowe w nauczaniu geografii (2020-04-08)
Wiadomo nie od dziś, że najskuteczniejszymi w dydaktyce są metody problemowe (samodzielne do-chodzenie do wiedzy, uczenie się przez odkrywanie) i praktyczne (uczenie się przez działanie). Wśród technik stosowanych w tych ...
Czynniki geograficzne kształtujące klimat Ziemi. 7. Strefy klimatyczne Ziemi. (2020-02-11)
Zajęcie edukacyjno-wychowawcze (lekcja), podczas którego uczeń odkrywa, że: • złożone, wzajemne oddziaływanie czynników geograficznych kształtuje klimat Ziemi i powo¬duje wydzielenie rów-noleżnikowych, wzajemnie równoległych, symetrycznych do rów¬nika stref klimatycznych. • szerokość ...