Dodaj publikację

Publikacje nauczycieli

1-10 z 216

Pytania, zadania, zagadki, łamigłówki geograficzne 28/34 (2023-09-13)
Przedstawiona część pytań, zadań, zagadek, łamigłówek tym razem dotyczy konstrukcji domów mieszkalnych w różnych częściach świata. Wygląd domu zależy od wielu czynników. Wartość posiadania własnego domu podkreślają także znane przysłowia ...
Pytania, zadania, zagadki, łamigłówki geograficzne 27/33 (2023-08-17)
Ta część pytań, zadań, zagadek, łamigłówek dotyczy miejsc występowania wybranych zwierząt i ich znaczenia w kształtowaniu okolicznego krajobrazu (siły egzogeniczne → wietrzenie → wietrzenie biologiczne) i tym samym naszej Planety.
Pytania, zadania, zagadki, łamigłówki geograficzne 26-32 (2023-06-19)
Liczby wyrażają wiele spośród danych i faktów geograficznych, które warto czasami porównywać między sobą lub z innymi. W tym opracowaniu wartość tej metody udaje się sprawdzić drogą oceny wielkości zjawisk, ...
Konspekt lekcji - Lodowce górskie i lądolody (2023-05-18)
Konspekt lekcji z geografii dla szkół branżowych. Temat: Lodowce górskie i lądolody.
Pytania, zadania, zagadki, łamigłówki geograficzne 25-31 (2023-05-08)
Kolejna część pytań, zadań, zagadek, łamigłówek dotyczy wybranych obiektów (dzieł człowieka oraz przyrody), których sława trwa od momentu ich powstania lub odkrycia i zbadania do dziś. Na pewno wśród nich ...
Pytania, zadania, zagadki, łamigłówki geograficzne 24-30 (2023-03-25)
Ta część pytań, zadań, zagadek, łamigłówek kryje się w scenariuszu zajęcia edukacyjnego na temat sieci rzecznej Polski dla klasy VII, który może być wykorzystany także w klasie I szkół ponadpodstawowych. ...
Konkurs geograficzny (2023-03-19)
Konkurs Geograficzny dla uczniów szkoły podstawowej „Śladami słynnych podróżników geograficznych”.
Hydrozagadki (2023-03-19)
Projekt edukacyjny z geografii dla klasy 7 szkoły podstawowej.
Edukacja morska drogą do kompetencji kluczowych (2023-02-28)
Artykuł poświęcony realizacji projektu „Ponadnarodowej mobilności uczniów” Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji finansowanego przez Europejski Fundusz Społeczny w ramach Programu Operacyjnego "Wiedza Edukacja Rozwój" pt. : Róża wiatrów – edukacja morska ...
Pytania, zadania, zagadki, łamigłówki geograficzne 23-29 1 5,0 (2023-02-20)
Ta część pytań, zadań, zagadek, łamigłówek dotyczy terminu „granica”, który okazuje się być pojęciem bardzo szerokim. Potwierdza to mnogość synonimów. Najczęściej granicę traktuje się jako linię „coś od czegoś” oddzielającą. ...