Dodaj publikację

Publikacje nauczycieli

1-10 z 169

Obiekty linii brzegowej w krzyżówkach (2020-06-14)
Geografia używa pojęcia „ukształtowanie poziome” pod którym kryje się rozmieszczenie poszczególnych lądów i oceanów oraz przebieg linii brzegowej. Nauka definiuje linię brzegową jako granicę między wodą zbiornika lub cieku a ...
Ukształtowanie powierzchni Polski (2020-05-30)
Publikacja zawiera scenariusz lekcji geografii w klasie VII SP
Obiekty geograficzne - Europa (2020-05-30)
Najważniejsze obiekty i krainy geograficzne połozone na kontynencie europejskim
Elementy środowiska geograficznego w krzyżówkach (2020-05-22)
Proponuję serię zadań szaradziarskich w postaci krzyżówek (do wykorzystania w nauczaniu geografii w szkole podstawowej i średnich), których rozwiązaniem są pojęcia związane z poszczególnymi elementami tego środowiska oraz okolicznościowe, tematyczne ...
Szaradziarstwo - rozrywki umysłowe w nauczaniu geografii (2020-04-08)
Wiadomo nie od dziś, że najskuteczniejszymi w dydaktyce są metody problemowe (samodzielne do-chodzenie do wiedzy, uczenie się przez odkrywanie) i praktyczne (uczenie się przez działanie). Wśród technik stosowanych w tych ...
Czynniki geograficzne kształtujące klimat Ziemi. 7. Strefy klimatyczne Ziemi. (2020-02-11)
Zajęcie edukacyjno-wychowawcze (lekcja), podczas którego uczeń odkrywa, że: • złożone, wzajemne oddziaływanie czynników geograficznych kształtuje klimat Ziemi i powo¬duje wydzielenie rów-noleżnikowych, wzajemnie równoległych, symetrycznych do rów¬nika stref klimatycznych. • szerokość ...
Czynniki geograficzne kształtujące klimat na Ziemi. 6. Jak na klimat wpływa ukształtowanie powierzchni? (2020-01-19)
Opisane niżej zajęcie edukacyjno-wychowawcze jest szóstą lekcją z siedmioczęściowego cyklu Czynniki geograficzne kształtujące klimat Ziemi. 6. Jak na klimat wpływa ukształtowanie powierzchni?
Czynniki geograficzne kształtujące klimat na Ziemi. 5. Jak na klimat wpływają prądy morskie? Cz. 2 (2019-12-31)
Proponowane rozwiązania zadań (mapki i tabelka) wykonywanych przez uczniów podczas zajęcia: Czynniki geograficzne kształtujące klimat Ziemi. 5. Jak na klimat wpływają prądy morskie?
Czynniki geograficzne kształtujące klimat na Ziemi. 5. Jak na klimat wpływają prądy morskie? (2019-12-31)
Zaprezentowany scenariusz jest piątym z siedmioczęściowego cyklu: „Czynniki geograficzne kształtujące klimat Ziemi”. 5. Jak na klimat wpływają prądy morskie? Uważam, że jego realizacja rozwija zdolności poznawcze uczniów, poszerza ich zainteresowania, ...
Czynniki geograficzne kształtujące klimat na Ziemi. 4. Jak na klimat wpływa odległość od morza? (2019-12-08)
Opisane niżej zajęcie edukacyjno – wychowawcze jest czwartą lekcją z siedmio-częściowego cyklu. Zajęcie edukacyjno-wychowawcze (lekcja), podczas którego uczeń odkrywa, że:  odległość od morza istotnie różnicuje klimat Ziemi;  im ...