Dodaj publikację

Publikacje nauczycieli

1-10 z 338

Betlejem w San Damiano czyli jak Franciszek szopkę budował 1 5,0 (2023-11-26)
Scenariusz przedstawienia jasełkowego.
Artykuł naukowy - Formacja liturgiczna w soborowych i posoborowych dokumentach Kościoła (2023-05-30)
Publikacja prezentuje treść artykułu dotyczącego formacji liturgicznej w świetle nauczania soborowego i posoborowego. Autor odnosi się zarówno do katechezy szkolnej, jak i miejsca katechezy parafialnej. Artykuł może być pomocą w ...
Radosne spotkania z Jezusem (2023-05-30)
Celem programu „Radosne spotkania z Jezusem” jest kształtowanie świadomości misyjnej, uwrażliwianie dzieci na potrzeby innych oraz systematyczne formowanie postaw społecznych.
Prezentacja - Sumienie (2023-05-29)
Plik zawiera prezentację do tematów dotyczących SUMIENIA dla klas ponadpodstawowych. W graficzny sposób przedstawiona jest definicja sumienia, która ułatwia zapamiętywanie. Z pomocą nauczyciela uczeń może zrozumieć zagadnienia dotyczące funkcji oraz ...
Droga Archaniołów (2023-05-23)
Program przeznaczony jest dla klas 4-8. Celem programu innowacji jest: - kształtowanie postaw opartych na uniwersalnych wartościach: dobro, piękno, prawda, sprawiedliwość, odwaga; - dostrzeganie innych wokół siebie; - kształtowanie pozytywnych ...
Akademia Aniołów (2023-05-23)
Program innowacji jest przeznaczony dla klas1 -4. Celem- rozbudzanie motywacji do nabywania umiejętności takich jak: zdobywanie wiedzy, nabywanie umiejętności rozwiązywania problemów, kształtowanie umiejętności relacji z kolegą koleżanką nauczycielem, rodzicem. - ...
Scenariusz lekcji pt. Uczę się czytać Pismo Św. (2023-02-27)
W scenariuszu wykorzystałam metodę aktywizacyjną trimino.
Środa Popielcowa (2023-01-16)
Krzyżówka wprowadzająca do Wielkiego Postu dla klas VI-VIII.
Święty Franciszek z Asyżu (2023-01-01)
Krzyżówka dla klas 7-8 wprowadzająca do tematu o św. Franciszku z Asyżu
Maria Paschalis Jahn (2023-01-01)
Krzyżówka wprowadzająca do tematu o błogosławionej męczennicy II wojny światowej Marii Paschalis Jahn