Dodaj publikację

Publikacje nauczycieli

11-20 z 299

Myśl Kardynała Wyszyńskiego (2020-03-01)
Krzyżówka przeznaczona jest dla szkół ponadpodstawowych. Wszystkie hasła związane są z kobietami - bohaterkami biblijnymi lub świętymi i błogosławionymi Kościoła. Rozwiązaniem jest myśl Kardynała Stefana Wyszyńskiego
Krzyżówka - Kobiety - święte i postacie biblijne (2020-02-25)
Krzyżówka przeznaczona dla szkół ponadpodstawowych. Wszystkie hasła związane są z kobietami - świętymi i postaciami biblijnymi. Rozwiązaniem jest myśl Kardynała Stefana Wyszyńskiego.
Stefan Wyszyński (2020-02-11)
Krzyżówka z hasłem Śluby jasnogórskie
Stefan Wyszyński 1 5,0 (2020-02-11)
Krzyżówka z hasłem - Prymas Tysiąclecia
Stefan Wyszyński - miejsca internowania (2020-02-11)
Krzyżówki których rozwiązania podają nazwy miejscowości, w których był internowany Prymas Stefan Wyszyński
Krzyżówka - Stefan Wyszyński (2020-02-04)
Krzyżówka wprowadzająca do tematu - hasło Kardynał Stefan Wyszyński
Jan Paweł II (2019-06-06)
Krzyżówka
Krzyżówka - św. Wojciech. (2019-06-05)
Krzyżówka o św. Wojciechu, jednym z patronów Polski
Program: Majowe spotkania przy przydrożnym krzyżu. (2019-05-28)
Program autorski: ,,Majowe spotkania przy przydrożnym krzyżu".Program zawiera:charakterystykę, cele, przewidywane osiągnięcia uczniów, procedury osiągania celów,ewaluację oraz wnioski i rekomendacje do kontynuowania programu.
Zgoda rodzica na udział w konkursie. (2019-05-26)
Zgoda rodzica na udział w Parafialnym Konkursie ,,Ojczyzna Jana Pawła II".