Dodaj publikację

Publikacje nauczycieli

1-10 z 146

Podział trójkątów karta pracy PPP (2023-05-31)
Karta pracy dla uczniów z niepełnosprawnością w stopniu lekkim.
Podział trójkątów PPP (2023-05-31)
Karta pracy dla ucznia z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim.
Karta pracy Trójkąty (PPP) (2023-05-31)
Karta pracy dla ucznia z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim. Karta wprowadza rodzaje trójkątów.
IPET - 1 etap edukacji - porażenie mózgowe (2023-05-13)
IPET stworzony dla ucznia klasy I na podstawie orzeczenia, dz. z porażeniem mózgowym.
IPET - 1 etap edukacji - afazja (2023-05-13)
IPET obowiązujący w placówce, stworzony na potrzeby ucznia z afazją, na podstawie orzeczenia.
Problemy ucznia z Zespołem Aspergera w szkole podstawowej (2023-04-22)
Publikacja ta dotyczy problemów jakie mogą napotykać uczniowie uczący się w szkole podstawowej a posiadający Zespół Aspergera. Artykuł ten zwraca uwagę na deficyty wśród uczniów i zderzenie ze szkołą podstawową.
Attention Deficit Hyperactivity Disorder (2023-03-06)
Czym jest ADHD - historia, przyczyny, symptomy, rodzaje ADHD. Praca napisana w języku angielskim.
Karta pracy - powtórzenie wiadomości przed sprawdzianem "Ostatnie stulecie I Rzeczpospolitej" (2022-08-14)
Karta pracy dla ucznia o specjalnych potrzebach edukacyjnych do uzupełnienia z pomocą notatek z zeszytu. Karta pracy ma na celu wskazać uczniowi na co ma zwrócić uwagę podczas nauki do ...
Karta pracy - rozwijanie kompetencji językowej dla uczniów z afazją (2022-05-30)
Poniższa karta pracy zawiera ćwiczenia rozwijające kompetencje językowe i komunikacyjne. Dedykowana jest uczniom w afazją oraz całościowymi zaburzeniami rozwoju.
Karta pracy zajęć rewalidacyjnych - zajęcia rozwijające kompetencje językowe dla ucznia szkoły średniej (2022-05-30)
Karta pracy dotyczy zajęć rozwijających kompetencje językowe i komunikacyjne. Jej adresatami są uczniowie klas integracyjnych w szkole średniej, w szczególności uczniowie z deficytami w sferze komunikacji.