Dodaj publikację

Publikacje nauczycieli

1-10 z 125

Lekcja otwarta- scenariusz zajęć rewalidacyjnych (2021-10-31)
Zajęcia rewalidacyjne przeprowadzone z uczniem z autyzmem wysokofunkcjonującym w klasie 4. Cele ogólne: - rozwijanie umiejętności czytania ze zrozumieniem - rozwijanie umiejętności poprawnej budowy zdań - rozpoznawanie i klasyfikowanie wybranych ...
Słuchaj uważnie 1 5,0 (2021-10-24)
Ćwiczenie na doskonalenie percepcji słuchowej polegające na wychwyceniu, w którym, z trzech wyrazów występuje na końcu inna sylaba. Ćwiczenie na zajęcia rewalidacyjne i korekcyjno-kompensacyjne.
Percepcja słuchowa - ćwiczenie (2021-10-24)
Ćwiczenie z zakresu doskonalenia percepcji słuchowej polegające na wychwyceniu, która sylaba została usunięta z jednego z pary podanych wyrazów.
Plan rozwoju zawodwego (2021-08-24)
Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego ubiegającego się o stopień nauczyciela dyplomowanego.
Percepcja słuchowa (2021-06-01)
Percepcja słuchowa - ćwiczenie na zajęcia korekcyjno-kompensacyjne lub rewalidacyjne.
Myśli, emocje, zachowania - karta pracy 1 5,0 (2021-06-01)
Myśli, emocje, zachowania - karta pracy do wykorzystania na zajęciach korekcyjno-kompensacyjnych i rewalidacyjnych.
Percepcja wzrokowa - karta pracy (2021-06-01)
Percepcja wzrokowa - karta pracy do wykorzystania na zajęciach korekcyjno-kompensacyjnych i rewalidacyjnych.
Terapia zaburzeń SI (2021-05-25)
Ćwiczenia wyciszające i pobudzające, przykłady zabaw.
Program zajęć rewalidacji indywidualnej (2021-05-25)
Program zajęć rewalidacji indywidualnej dla uczennicy klasy 1 szkoły podstawowej; SPE (niepełnosprawność intelektualna w stopniu lekkim).
Co to jest złość i jak sobie z nią radzić? (2021-05-21)
Scenariusz lekcji otwartej dla dla nauczycieli Zespołu Szkół z Oddziałami Integracyjnymi