Dodaj publikację

Publikacje nauczycieli

1-10 z 149

Artykuł. Innowacja pedagogiczna. (2024-05-31)
Artykuł dotyczący nowatorskiego rozwiązania programowego-organizacyjnego podczas godziny wychowawczej.
Scenariusz lekcji otwartej (2024-05-31)
KONSPEKT LEKCJI OTWARTEJ DLA RODZICÓW I DZIECI Z PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO .
Rozwijanie komunikacji wspomagającej i alternatywnej (2024-04-13)
Nauka rozwijanie umiejętności komunikacyjnych dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualna w stopniu znacznym, autyzmem.
Podział trójkątów karta pracy PPP (2023-05-31)
Karta pracy dla uczniów z niepełnosprawnością w stopniu lekkim.
Podział trójkątów PPP (2023-05-31)
Karta pracy dla ucznia z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim.
Karta pracy Trójkąty (PPP) (2023-05-31)
Karta pracy dla ucznia z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim. Karta wprowadza rodzaje trójkątów.
IPET - 1 etap edukacji - porażenie mózgowe (2023-05-13)
IPET stworzony dla ucznia klasy I na podstawie orzeczenia, dz. z porażeniem mózgowym.
IPET - 1 etap edukacji - afazja (2023-05-13)
IPET obowiązujący w placówce, stworzony na potrzeby ucznia z afazją, na podstawie orzeczenia.
Problemy ucznia z Zespołem Aspergera w szkole podstawowej (2023-04-22)
Publikacja ta dotyczy problemów jakie mogą napotykać uczniowie uczący się w szkole podstawowej a posiadający Zespół Aspergera. Artykuł ten zwraca uwagę na deficyty wśród uczniów i zderzenie ze szkołą podstawową.
Attention Deficit Hyperactivity Disorder (2023-03-06)
Czym jest ADHD - historia, przyczyny, symptomy, rodzaje ADHD. Praca napisana w języku angielskim.