Dodaj publikację

Publikacje nauczycieli

1-10 z 108

Dostosowanie wymagań edukacyjnych i kryteriów oceniania dla ucznia z niepełnosprawnością ruchową (2019-12-11)
Artykuł zawiera informacje jak mogą być dostosowane wymagania edukacyjne dla dziecka z niepełnosprawnością ruchową.
Zasady kształcenia specjalnego w klasie integracyjnej. (2019-11-24)
Artykuł zawiera zasady organizacji kształcenia specjalnego w klasach integracyjnych. Pozytywne aspekty takiego kształcenia. Informacje co należy zrobić, aby dziecko uzyskało orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.
Bajka terapeutyczna - O kompleksach rudego (2019-08-20)
Bajki terapeutyczne pomagają dzieciom pokonywać lęki, uczą radzić sobie z trudnymi sytuacjami. 'O kompleksach rudego' to bajka z morałem o tym, że inny nie znaczy gorszy a może znaczyć lepszy.
Wyrażenia algebraiczne - rewalidacja indywidualna. (2019-05-29)
wyrażenia algebraiczne - powtórzenie wiadomości
Program zajęć korekcyjno – kompensacyjnych dla ucznia z Autyzmem. (2019-05-22)
Program zajęć dla ucznia posiadającego orzeczenie ze względu na Autyzm
Plan indywidualnej pracy rewalidacyjnej dla ucznia klasy V. (2019-05-06)
Plan indywidualnych zajęć rewalidacyjnych
Wielospecjalistyczna Ocena Poziomu Funkcjonowania Ucznia. (2019-05-06)
Wielospecjalistyczna Ocena Poziomu Funkcjonowania Ucznia
System oceniania. (2019-05-04)
ZASADY KLASOWEGO SYSTEMU OCENIANIA DOTYCZĄCE UCZNIÓW Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ INTELEKTUALNĄ W STOPNIU LEKKIM
IPET. (2019-05-04)
INDYWIDUALNY PROGRAM EDUKACYJNO – TERAPEUTYCZNY ( IPET ) UCZEŃ Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ INTELEKTUALNĄ W STOPNIU LEKKIM W SZKOLE PODSTAWOWEJ
Dostosowanie wymagań edukacyjnych do indywidualnych mozliwości ucznia. (2019-05-04)
Dostosowanie wymagań edukacyjnych, do indywidualnych możliwości ucznia zgodnie z orzeczeniem nr …..................... o potrzebie kształcenia specjalnego z uwagi na niepełnoprawność intelektualną w stopniu lekkim.