Dodaj publikację

Publikacje nauczycieli

1-10 z 594

Wpływ rozwoju neuromotorycznego dziecka na kształtowanie umiejętności szkolnych (2024-02-09)
W artykule przedstawiłam powiązania między trudnościami w uczeniu się, a zaburzeniami senso-motorycznymi w rozwoju dziecka na podstawie szerokiej literatury oraz własnych doświadczeń . Wyjaśniłam częste przyczyny tych trudności, podałam objawy ...
Nauka online dzieci z niepełnosprawnością intelektualną (2023-10-26)
Artykuł to zbiór informacji na temat zakończonego programu Erasmus, który był realizowany w latach 2021-2023 w Zespole Szkolno-Rewalidacyjnym Szkoła Życia w Rybniku. Efektem końcowym jest stworzenie strony internetowej na której ...
Konspekt zajęć logopedycznych (2023-07-17)
Przykład do zajęć logopedycznych.
Konspekt zajęć świetlicowych „Niezwykły świat eksperymentów – wykonanie wulkanu i slime” (2023-07-05)
Konspekt zajęć świetlicowych w szkole specjalnej.
Konspekt zajęć świetlicowych „Tworzenie Bożonarodzeniowych stroików” (2023-07-05)
Konspekt zajęć świetlicowych - szkoła specjalna.
Konspekt zajęć świetlicowych „Wiosenny ogród” (2023-07-05)
Konspekt zajęć świetlicowych w szkole specjalnej.
Ćwiczenie strony prawej i lewej - dysleksja (2023-07-03)
Scenariusz zajęć do pracy indywidualnej z dzieckiem, u którego wystąpiła trudność odróżnienia prawej i lewej strony. Ćwiczenia zawarte w scenariuszu przystosowane są do dziecka z dysleksją uczęszczającego do 1 klasy ...
Scenariusz zajęć (2023-06-19)
Zajęcia z dziedziny: Przybory i akcesoria w rehabilitacji dzieci z MPDZ.
Wykorzystanie komputera na zajęciach rewalidacji indywidualnej (2023-06-18)
Publikacja zawiera opis zastosowania komputera na zajęciach rewalidacyjnych.
Emocje mają kolory – wspomaganie rozwoju emocjonalnego dziecka z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym poprzez zabawę z kolorami. [smutek (niebieski), gniew (czerwony), strach (zielony), radość (żółty)] (2023-06-11)
Konspekt zajęć świetlicowych z wychowankami z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym.