Dodaj publikację

Publikacje nauczycieli

1-10 z 593

Konspekt zajęć logopedycznych (2023-07-17)
Przykład do zajęć logopedycznych.
Konspekt zajęć świetlicowych „Niezwykły świat eksperymentów – wykonanie wulkanu i slime” (2023-07-05)
Konspekt zajęć świetlicowych w szkole specjalnej.
Konspekt zajęć świetlicowych „Tworzenie Bożonarodzeniowych stroików” (2023-07-05)
Konspekt zajęć świetlicowych - szkoła specjalna.
Konspekt zajęć świetlicowych „Wiosenny ogród” (2023-07-05)
Konspekt zajęć świetlicowych w szkole specjalnej.
Ćwiczenie strony prawej i lewej - dysleksja (2023-07-03)
Scenariusz zajęć do pracy indywidualnej z dzieckiem, u którego wystąpiła trudność odróżnienia prawej i lewej strony. Ćwiczenia zawarte w scenariuszu przystosowane są do dziecka z dysleksją uczęszczającego do 1 klasy ...
Scenariusz zajęć (2023-06-19)
Zajęcia z dziedziny: Przybory i akcesoria w rehabilitacji dzieci z MPDZ.
Wykorzystanie komputera na zajęciach rewalidacji indywidualnej (2023-06-18)
Publikacja zawiera opis zastosowania komputera na zajęciach rewalidacyjnych.
Emocje mają kolory – wspomaganie rozwoju emocjonalnego dziecka z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym poprzez zabawę z kolorami. [smutek (niebieski), gniew (czerwony), strach (zielony), radość (żółty)] (2023-06-11)
Konspekt zajęć świetlicowych z wychowankami z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym.
Zaczarowany świat baśni - zabawy rozwijające pamięć, koncentrację i spostrzegawczość u dzieci z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym (2023-06-11)
Konspekt zajęć świetlicowych z wychowankami z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym
Special Education and English Language Learning (2023-05-31)
Edukacja specjalna oraz nauczanie języka angielskiego.