Dodaj publikację

Publikacje nauczycieli

1-10 z 509

Program przyrodniczy dla uczniów I poziomu nauczania z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu głębszym (2021-09-14)
Przedstawiony program ma na celu edukację przyrodniczą oraz ekologiczną. Jego realizacja daje możliwość poznania otaczającego świata, a także uwrażliwia na piękno przyrody.
Scenariusz zajęć przedszkolnych (2021-09-14)
Zajęcia w grupie przedszkolnej dla dzieci z niepełnosprawnością umysłową w stopniu znacznym i umiarkowanym oraz sprzężeniami. Proponowane zajęcia oparte o podstawowe zasady pedagogiki specjalnej ze szczególny uwzględnieniem polisensoryki.
Symbole narodowe - scenariusz warsztatów (2021-09-02)
Scenariusz warsztatów z cyklu wychowania patriotycznego dla dzieci niesłyszących.
Projekt edukacyjny „Podróże z legendą” (2021-08-03)
Jest to projekt edukacyjny rozwijający zainteresowania czytelnicze i postawy patriotyczne, adresowany do uczniów w z niepełnosprawnością w stopniu lekkim.
Laboratorium zdrowego odżywiania (2021-07-26)
Celem powyższych zajęć jest zapoznanie uczniów z podstawowymi pojęciami oraz wiadomościami związanymi ze zdrowym odżywianiem, które są często bagatelizowane i niedoceniane przez młodzież oraz przekazanie ich w sposób najbardziej obrazowy ...
Dojrzałość szkolna dziecka z zespołem Aspergera-studiiu przypadku (2021-06-28)
Artykuł zawiera charakterystykę poszczególnych sfer składających się na dojrzałość szkolną dziecka oraz szczegółowo opisuje przypadek dziecka z zespołem Aspergera w tym zakresie.
Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze (2021-06-27)
Porządkowanie historyjek obrazkowych wg kolejności zdarzeń.
Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne (2021-06-27)
Składanie pociętych obrazków, dopasowywanie części obrazka do całości.
Scenariusz lekcji wychowawczej w klasie I-III (klasa łączona) Szkoły Branżowej I Stopnia w Specjalnym Ośrodku Szkolno- Wychowawczym. Bezpieczeństwo na wakacjach. (2021-06-20)
Scenariusz lekcji wychowawczej w klasie I-III (klasa łączona) Szkoły Branżowej I Stopnia w Specjalnym Ośrodku Szkolno- Wychowawczym „Centrum Edukacji i Rozwoju” im. św. Jana Pawła II w Opocznie Temat lekcji: ...
Scenariusz zajęć rewalidacyjnych realizowanych w klasie IV – VIII. (2021-06-20)
Scenariusz zajęć rewalidacyjnych realizowanych w klasie IV – VIII Szkoły Podstawowej w SOSW w Opocznie (klasa łączona) Temat: Rozwijanie zdolności koncentracji uwagi i pamięci – ćwiczenia słowne i interaktywne z ...