Dodaj publikację

Publikacje nauczycieli

1-10 z 619

Relacja dzieci z zespołem Downa z rówieśnikami w szkole masowej (2024-06-11)
Relacje dzieci z zespołem Downa z ich rówieśnikami w szkole mogą być różnorodne, ale mogą być pozytywne, jeśli istnieje wsparcie i zrozumienie ze strony otoczenia. Wiele zależy od stopnia akceptacji, ...
Scenariusz zajęć rewalidacji (2024-05-31)
Scenariusz zajęć rewalidacyjnych dla ucznia z Zespołem Aspergera.
"Wytęż słuch" - scenariusz zajęć rewalidacyjnych dla ucznia z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim (2024-05-31)
"Wytęż słuch" - scenariusz zajęć rewalidacyjnych dla ucznia z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim
"Zabawy zimowe" - scenariusz zajęć rewalidacyjnych z dzieckiem niepełnosprawnym intelektualnie w stopniu lekkim (2024-05-31)
Scenariusz zajęć rewalidacyjnych z dzieckiem niepełnosprawnym intelektualnie w stopniu lekkim.
STUDIUM PRZYPADKU: Uczeń z Zespołem Aspergera w szkole ogólnodostępnej (2024-05-13)
Uczeń z Zespołem Aspergera w szkole ogólnodostępnej. Opis i analiza przypadku funkcjonowania ucznia ze spektrum autyzmu.
Konspekt zajęć dydaktyczno-wychowawczych dla dzieci z niepełnosprawnościami sprzężonymi (2024-05-12)
Zajęcia prowadzone z wykorzystaniem metody AAC z wykorzystaniem urządzeń wysokiej technologii z syntezatorem mowy - komunikatorów i tematyczną książką do czytania uczestniczącego.
Arkusz obserwacji zajęć rewalidacyjno-wychowawczych "Zimowe szaleństwa polisensoryczne" 1 5,0 (2024-05-05)
Zajęcia otwarte w ramach WDN.
Arkusz obserwacji zajęć rewalidacyjno-wychowawczych ,,Poznajemy lato poprzez elementy metody porannego kręgu” (2024-05-05)
Poranny krąg - lato.
Projekt - Trzymaj formę (2024-05-05)
Projekt - Trzymaj formę dla uczniów z głęboką niepełnosprawnością intelektualną.
Arkusz obserwacji zajęć z okazji dnia mamy (2024-05-05)
Arkusz obserwacji z zajęć z okazji dnia mamy dla uczniów z głęboką niepełnosprawnością intelektualną.