Dodaj publikację

Publikacje nauczycieli

11-20 z 484

Światowy Dzień Świadomości Autyzmu. (2020-05-18)
Artykuł ma na celu upowszechnienie jednego dnia w roku, w którym można zatrzymać się przy pojęciu autyzm i zgłębić wiedzę na ten temat to Światowy Dzień Świadomości Autyzmu.
„Kulturowa różnorodność na świecie” INNOWACJA PEDAGOGICZNA organizacyjno-metodyczna. (2020-05-13)
„Kulturowa różnorodność na świecie” INNOWACJA PEDAGOGICZNA organizacyjno-metodyczna
Holistyczna diagnoza zaburzeń integracji sensorycznej, z perspektywy terapeuty pedagogicznego w szkole podstawowej z oddziałami integracyjnymi. (2020-05-13)
Opis metod dokonywania funkcjonalnej diagnozy ucznia oraz zasad kwalifikacji do terapii i /lub diagnozy specjalistycznej zaburzeń integracji sensorycznych.
Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego ubiegającego się o stopień zawodowy nauczyciela dyplomowanego. (2020-05-13)
Plan rozwoju zawodowego nauczyciela terapeuty w szkole podstawowej z oddziałami integracyjnymi.
Program zajęć korekcyjno-kompensacyjnych dla klas 1-3 (2020-05-13)
Program zajęć korekcyjno-kompensacyjnych dla uczniów młodszych
Program promocji zdrowia - Moje zdrowie w moich rękach (2020-05-09)
Program skierowany do uczniów z niepełnosprawnością intelektualna stopnia lekkiego i umiarkowanego. Program profilaktyczny, prozdrowotny.
Rola i zadania Koła Sympatyków PCK, Ramowy plan pracy koła (2020-05-09)
Zajęcia prowadzone w internacie z dziewczętami z niepełnosprawnością intelektualną stopnia lekkiego
Scenariusz zajęć w internacie- Nałogom mówię NIE, wybieram zdrowy styl życia. (2020-05-09)
Zajęcia prowadzone w internacie z grupą dziewcząt z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim.
Scenariusz zajęć wychowawczych "Kartki z życzeniami z okazji „Dnia Kobiet". (2020-05-08)
Scenariusz opisuje zajęcia plastyczno - dekoratorskie, na których młodzież przygotowuje okolicznościowe kartki z życzeniami dla Pań.
Scenariusz zajęć wychowawczych nt.: Działalności UNICEF - Funduszu Narodów Zjednoczonych na rzecz Dzieci (2020-05-08)
Scenariusz opisuje zajęcia wychowawcze na temat: XXX rocznicy uchwalenia Konwencji Praw Dziecka oraz warsztatów szycia i malowania serduszek w barwach UNICEF. Serduszka zostały przeznaczone do sprzedaży, a pieniądze przekazane UNICEF ...