Dodaj publikację

Publikacje nauczycieli

11-20 z 448

Jakość życia osób niepełnosprawnych (2019-06-06)
Jakość życia osób niepełnosprawnych
Emocjonalne bariery osób niepełnosprawnych (2019-06-06)
Emocjonalne bariery osób niepełnosprawnych
Gotowość szkolna. (2019-06-05)
Gotowością objęta została dziewczynka w wieku 6-lat z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym
Opinia o dziecku 6-letnim. (2019-06-05)
Opinia o dziecku 6 -letnim z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim.
Program rewalidacji indywidualnej. (2019-06-05)
Program rewalidacji indywidualnej dla dziecka 6-letniego z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim
Scenariusz zajęć rewalidacyjnych - ćwiczenia umiejętności komunikacyjnych. (2019-06-02)
Scenariusz jest przeznaczony do ćwiczenia umiejętności komunikacyjnych związanych z robieniem zakupów dla osób ze spektrum autyzmu.
Diagnoza ucznia z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym i znacznym. (2019-05-30)
Arkusz pozwala na zgromadzenie listy umiejętności ucznia wykonywanych z pomocą lub samodzielnie i umożliwia monitorowanie postępów w rozwoju ucznia ( opanowaniu przez niego nowych wiadomości i umiejętności). Arkusz dają możliwość ...
Rewalidacja -karta pracy. Układanie zdań z rozsypanki wyrazowej. (2019-05-28)
Karta pracy z zakresu zajęć rewalidacji indywidualnej. Układanie zdań z rozsypanki wyrazowej.
Rewalidacja -karta pracy. Tworzenie wyrazów z sylab. (2019-05-28)
Karta pracy z zakresu zajęć rewalidacji indywidualnej. Tworzenie wyrazów z sylab.
Rewalidacja -karta pracy. Budowanie wyrazów z sylab. (2019-05-28)
Karta pracy z zakresu zajęć rewalidacji indywidualnej. Budowanie wyrazów z sylab.