Dodaj publikację

Publikacje nauczycieli

41-50 z 484

Procedura oceniania wychowanka w internacie - Wychowanek na plus (2019-09-30)
Procedura instruująca jak oceniać wychowanków grupy wychowawczej w internacie Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii. Procedura określa ujemne i dodatnie wzmocnienia oraz ich konsekwencje.
Segregujemy śmieci (2019-09-29)
Scenariusz zajęć Segregacja śmieci Autorzy: Monika Dreger, Teresa Rutkowska – Wojciechowska Miejsce prowadzenia zajęć: Pracownia komputerowa +świetlica grupy III SOSW dla Dzieci Niesłyszących Grupa wiekowa – uczniowie z klasy I, ...
Konspekt dla dzieci z głęboką niepełnosprawnością intelektualną. 1 5,0 (2019-06-16)
Konspekt zajęć dla uczniów z głęboką niepełnosprawnością intelektualną
Sekwencje. (2019-06-16)
Przykładowe sekwencje do pracy dla dziecka ze spektrum.
Zabawy dla dzieci niewidomych. (2019-06-06)
Zabawy dla dzieci niewidomych w szkole i w domu
Recenzja artykułu: Rozważania nad uwarunkowaniami jakości życia osób z dysfunkcją wzroku. (2019-06-06)
Recenzja artykułu: Sitarczyk, Maja (2013), Rozważania nad uwarunkowaniami jakości życia osób z dysfunkcją wzroku
Jakość życia osób niepełnosprawnych (2019-06-06)
Jakość życia osób niepełnosprawnych
Emocjonalne bariery osób niepełnosprawnych (2019-06-06)
Emocjonalne bariery osób niepełnosprawnych
Gotowość szkolna. (2019-06-05)
Gotowością objęta została dziewczynka w wieku 6-lat z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym
Opinia o dziecku 6-letnim. (2019-06-05)
Opinia o dziecku 6 -letnim z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim.