Dodaj publikację

Publikacje nauczycieli

41-50 z 448

Arkusz oceny umiejętności czytania i pisania ucznia kl. IV-VIII uczęszczającego na zajęcia korekcyjno - kompensacyjne. (2018-11-12)
W nowym rozporządzeniu MEN z dn. 9 sierpnia 2017r. podkreślono wagę analizy i oceny efektywności udzielanej pomocy psychologiczno - pedagogicznej. Stąd też moja propozycja arkusza diagnostycznego, który mam nadzieję pomoże ...
Scenariusz Rekord dla Niepodległej. (2018-11-09)
Scenariusz dotyczy ogólnopolskiej Akcji Rekord dla Niepodległej, która odbyła się 9 listopada 2018r.
Scenariusz ,, Dzień Postaci z bajki'' (2018-11-02)
Światowy Dzień Postaci z bajki przypada 5 listopada. Przesyłam scenariusz ,który jest uniwersalny. Możemy wykorzystać go zarówno w edukacji wczesnoszkolnej , jak i w klasie przysposabiającej do pracy.
Poziom rozwoju mowy u młodzieży z uszkodzonym słuchem (2018-07-15)
Publikacja prezentuje jak młodzież z uszkodzonym słuchem po ukończeniu szkoły średniej rozumie mowę w wielu jej aspektach i na różnych poziomach. Artykuł opisuje umiejętności komunikacyjne tejże młodzieży. Szczegółowej analizie wyników ...
Scenariusz zajęć rewalidacyjno-wychowawczych (2018-06-29)
Stymulacja zmysłów. Zabawy z materiałami naturalnymi wyzwalające aktywność wychowanka.
Scenariusz zajęć rewalidacyjno-wychowawczych (2018-06-29)
Wiosna wokół nas – Poranny Krąg, czyli stymulacja polisensoryczna według pór roku.
Scenariusz zajęć rewalidacyjno-wychowawczych (2018-06-29)
Stymulacja zmysłów. Zabawy z wykorzystaniem materiałów naturalnych i substancji półpłynnych. Wyzwalające aktywność wychowanka.
Scenariusz zajęć rewalidacyjno-wychowawczych (2018-06-29)
Scenariusz zespołowych zajęć rewalidacyjno-wychowawczych. T11 – Rozwijanie wrażliwości i sprawności słuchowej, wzrokowej, dotykowej, motorycznej oraz umiejętności porozumiewania się z otoczeniem zgodnie z założeniami IPRW. T12 – Różnorodność i atrakcyjność stosowanych ...
Autyzm (2018-05-24)
Prezentacja prezentuje następujące zagadnienia: - definicja autyzmu - Dlaczego tak trudno rozpoznać autyzm? - przyczyny autyzmu - osiowe objawy, triada nieprawidłowości wg Lorny Wing - niepokojące objawy w rozwoju dziecka ...
Konspekt zajęć prowadzonych metodą ośrodków pracy (2018-05-24)
Konspekt zajęć prowadzonych metodą ośrodków pracy opracowany został z myślą o uczniach z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym (I etap edukacyjny). Temat zajęć: "Szczypiorek".