Dodaj publikację

Publikacje nauczycieli

51-60 z 484

Program rewalidacji indywidualnej. (2019-06-05)
Program rewalidacji indywidualnej dla dziecka 6-letniego z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim
Scenariusz zajęć rewalidacyjnych - ćwiczenia umiejętności komunikacyjnych. (2019-06-02)
Scenariusz jest przeznaczony do ćwiczenia umiejętności komunikacyjnych związanych z robieniem zakupów dla osób ze spektrum autyzmu.
Diagnoza ucznia z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym i znacznym. (2019-05-30)
Arkusz pozwala na zgromadzenie listy umiejętności ucznia wykonywanych z pomocą lub samodzielnie i umożliwia monitorowanie postępów w rozwoju ucznia ( opanowaniu przez niego nowych wiadomości i umiejętności). Arkusz dają możliwość ...
Rewalidacja -karta pracy. Układanie zdań z rozsypanki wyrazowej. (2019-05-28)
Karta pracy z zakresu zajęć rewalidacji indywidualnej. Układanie zdań z rozsypanki wyrazowej.
Rewalidacja -karta pracy. Tworzenie wyrazów z sylab. (2019-05-28)
Karta pracy z zakresu zajęć rewalidacji indywidualnej. Tworzenie wyrazów z sylab.
Rewalidacja -karta pracy. Budowanie wyrazów z sylab. (2019-05-28)
Karta pracy z zakresu zajęć rewalidacji indywidualnej. Budowanie wyrazów z sylab.
Rewalidacja -karta pracy. Tekst z lukami. (2019-05-28)
Karta pracy z zajęć rewalidacji indywidualnej. Tekst z lukami.
Rewalidacja -karta pracy. Dobieranie wyrazów przeciwstawnych. (2019-05-28)
Karta pracy - zajęcia rewalidacji indywidualnej. Dobieranie wyrazów przeciwstawnych.
Scenariusz zajęć "Moja rodzina i ja" (2019-05-26)
Zajęcia prowadzone w internacie z grupą dziewcząt z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim
Scenariusz zajęć w internacie "Przyjaźń" (2019-05-26)
Zajęcia prowadzone w internacie z grupą dziewcząt z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim