Dodaj publikację

Publikacje nauczycieli

1-10 z 484

Plan pracy zajęć rewalidacyjnych 1 5,0 (2020-07-20)
Zamieszczam plan zajęć rewalidacyjnych z uczennicą słabowidzącą
Mydło- zajęcia relaksacyjne. (2020-06-27)
Zajęcia relaksacyjne dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym.
Mikołaj. (2020-06-27)
Zajęcia dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym. Szkoła Podstawowa- klasy młodsze.
Ślimak. (2020-06-27)
Zajęcia dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym.
Scenariusz lekcji wychowawczej w klasie I-III (klasa łączona) Szkoły Branżowej I Stopnia w Specjalnym Ośrodku Szkolno- Wychowawczym „Centrum Edukacji i Rozwoju” w Opocznie opracowany dla potrzeb zdalnego nauczania (2020-06-11)
Chciałabym podzielić się z państwem scenariuszem zajęć wychowawczej w klasie I – III Szkoły Branżowej I-stopnia (klasa łączona) w Specjalnym Ośrodku Szkolno- Wychowawczym «Centrum Edukacji i Rozwoju» w Opocznie opracowanym ...
Scenariusz zajęć z matematyki realizowanych w klasie IV – VIII Szkoły Podstawowej SOSW w Opocznie (klasa łączona)- zdalne nauczanie. cz 2. (2020-06-11)
Chciałabym podzielić się z państwem scenariuszem zajęć z matematyki realizowanych w klasie IV – VIII (klasa łączona) Szkoły Podstawowej w Specjalnym Ośrodku Szkolno- Wychowawczym «Centrum Edukacji i Rozwoju» w Opocznie ...
Scenariusz zajęć dwugodzinnych z matematyki realizowanych w klasie IV – VIII Szkoły Podstawowej w SOSW w Opocznie (klasa łączona)- zdalne nauczanie (2020-06-11)
Chciałabym podzielić się z państwem scenariuszem zajęć z matematyki realizowanych w klasie IV – VIII (klasa łączona) Szkoły Podstawowej w Specjalnym Ośrodku Szkolno- Wychowawczym «Centrum Edukacji i Rozwoju» w Opocznie ...
Figury i kształty. (2020-06-02)
Scenariusz zajęć rozwijających pamięć i koncentrację dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym.
Z ekologią za pan brat. (2020-06-02)
Scenariusz zajęć w świetlicy szkolnej z uczniami z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym o tematyce ekologicznej.
Konspekt zajęć : Serce człowieka. (2020-05-21)
Konspekt zajęć dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym w szkole specjalnej przysposabiającej do pracy.