Dodaj publikację

Publikacje nauczycieli

1-10 z 491

Scenariusz lekcji wychowawczej w klasie I-III (klasa łączona) Szkoły Branżowej I Stopnia w Specjalnym Ośrodku Szkolno- Wychowawczym „Centrum Edukacji i Rozwoju” im. św. Jana Pawła II w Opocznie. (2021-01-17)
Chciałabym podzielić się z państwem scenariuszem zajęć wychowawczych w klasie I – III Szkoły Branżowej I-stopnia (klasa łączona) Temat lekcji: Autoprezentacja- poznanie podstawowych zasad sztuki autoprezentacji.
Scenariusz zajęć rewalidacyjnych realizowanych w klasie IV – VIII Szkoły Podstawowej w SOSW w Opocznie (klasa łączona), Temat lekcji: "Pewnego dnia ..."- ćwiczenia doskonalące umiejętność słuchania i koncentrację. (2021-01-14)
Chciałabym podzielić się z państwem scenariuszem zajęć rewalidacyjnych realizowanych w klasie IV – VIII (klasa łączona) Temat lekcji: Pewnego dnia ...- ćwiczenia doskonalące umiejętność słuchania i koncentrację.
Plan pracy w internacie (2021-01-10)
Plan pracy opracowany i zrealizowany w internacie SOSW w Chełmie. Grupa docelowa to dzieci z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim w wieku od 9 do 14 lat.
Krótkie wierszyki o zimie. (2020-11-30)
W szkolnictwie specjalnym brakuje prostych, krótkich tekstów do nauki pamięciowej dla dzieci z różnych klas. Pracuję z najmłodszymi dziećmi i sama piszę dla nich wiersze. Uczniowie chętnie się ich uczą. ...
Streetworking – skuteczna metoda resocjalizacji dzieci i młodzieży ze środowisk marginalizowanych ? (2020-09-21)
Pojmowanie resocjalizacji w tradycyjny sposób, nie szukanie nowych możliwości rozwiązań oraz nie wychodzenie na przeciw określonym potrzebom i możliwością może prowadzić do obniżania skuteczności oddziaływań resocjalizacyjnych. Artykuł ten pokazuje w ...
Dostosowanie programu nauczania geografii szkoły podstawowej do potrzeb i możliwości uczniów klasy V z niepełnosprawnością inelektualną w stopniu lekkim (2020-09-20)
Praca zawiara charakterystykę niepełnosprawności intelektualnej w stopniu lekkim, sposób dostosowania programu geografii w kl. V SP do umiejętności uczniów, PSO oraz procedury osiągania celów.
Program edukacyjny dla ucznia z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym 1 1,0 (2020-09-07)
Program edukacyjny.
Plan pracy zajęć rewalidacyjnych 1 5,0 (2020-07-20)
Zamieszczam plan zajęć rewalidacyjnych z uczennicą słabowidzącą
Mydło- zajęcia relaksacyjne. (2020-06-27)
Zajęcia relaksacyjne dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym.
Mikołaj. (2020-06-27)
Zajęcia dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym. Szkoła Podstawowa- klasy młodsze.