Dodaj publikację

Publikacje nauczycieli

1-10 z 1052

Arkusz oceny opisowej, śródrocznej dla ucznia klasy 1 (2022-08-12)
Arkusz oceny opisowej, śródrocznej dla ucznia klasy 1. Tabelaryczny z poziomami.
Stosowanie gier dydaktycznych w edukacji wczesnoszkolnej (2022-08-12)
Czym jest gra dydaktyczna, zalety stosowania gier dydaktycznych w edukacji wczesnoszkolnej, przykłady opisy wybranych gier.
Projekt zajęć umuzykalniających "Zabawy z muzyką" (2022-06-08)
Projekt ma na celu kształtowanie kompetencji i aktywności muzyczno - ruchowych dzieci w klasach I-III. Efektem jest indywidualny progres w zakresie umiejętności muzycznych.
Scenariusz "Przebojem idziemy do IV klasy" (2022-06-07)
Scenariusz przeznaczony jest dla klasy III szkoły podstawowej. Celem jest podsumowanie trzech lat zabawy i nauki na I etapie edukacyjnym poprzez poezję, piosenki i zabawę. Scenariusz zawiera dodatek do modyfikacji ...
Karta pracy: edukacja polonistyczno - społeczna (2022-05-31)
Utrwalenie wiadomości z części mowy i podstawowych zagadnień edukacji polonistyczno-społecznej.
Uczniowie nieakceptowani w klasie szkolnej – diagnoza i analiza zjawiska (2022-05-31)
Nieakceptacja dzieci przez rówieśników.
Śmiech to zdrowie (2022-05-31)
Śmiech to zdrowie - scenariusz zajęć
Scenariusz "Jemy zdrowo i kolorowo. Kształtowanie prawidłowych nawyków odżywiania" (2022-05-31)
Jemy zdrowo i kolorowo. Kształtowanie prawidłowych nawyków odżywiania. Scenariusz zajęć
Projekt edukacyjny (2022-05-30)
Projekt przyrodniczy
Program zajęć pozalekcyjnych artystycznych (2022-05-16)
Główne założenia programu polegają na obcowaniu uczniów ze sztuką; z plastyką, muzyką, ruchem i tańcem.