Dodaj publikację

Publikacje nauczycieli

1-10 z 995

Krzyżówki - puzle (2020-08-13)
Kolejna porcja krzyżówek do wykorzystania w pracy z dziećmi na poziomie nauczania początkowego w arkuszu Excel, tym razem krzyżówki do ułożenia z rozsypanych fragmentów na wzór puzzli.
Krzyżówki (2020-08-01)
Krzyżówki do wykorzystania w pracy z dziećmi na poziomie nauczania początkowego zarówno w wersji elektronicznej korzystając z arkusza Excel, jak i w wersji papierowej po ich wydrukowaniu.
Scenariusz zajęć w klasie III: "Gdzie mieszka powietrze?" z wykorzystaniem elementów oceniania kształtującego 1 5,0 (2020-07-14)
Ciekawy temat , wywołujący duże zaangażowanie uczniów, pokazujący w jaki sposób możemy wyjaśnić dzieciom, co to jest powietrze i jakie posiada cechy oraz wspólnie poszukać odpowiedzi na pytanie kluczowe: „Gdzie ...
Program koła przyrodniczo - ekologicznego (2020-07-08)
Program przyrodniczo - ekologiczny przeznaczony jest dla uczniów klasy III. Celem programu jest rozbudzenie w uczniach zainteresowania przyrodą o raz wyposażenie ich w taką wiedzę i umiejętności, aby podejmowali działania ...
Scenariusz zajęć w klasie I: "Zaczarowana łąka" zwykorzystaniem elementów oceniania kształtującego. (2020-07-03)
Scenariusz zajeć całodziennych /4h/. Utrwalenie wiadomości o łące i jej mieszkańcach. Doskonalenie umiejętności budowania zdań oznajmujących, pytających, rozkazujących (wykrzyknikowych). Utrwalenie pisowni wyrazów z „ó” i „u”. Rozwiązywanie zadań tekstowych, doskonalenie ...
Scenariusz lekcji klasa II - zakodowane pytania (Zakopane) (2020-06-18)
Scenariusz zajęć edukacyjnych dla klasy II. Szukanie zakodowanych pytań związanych z charakterystycznymi elementami kultury góralskiej i z Zakopanem.
Scenariusz lekcji klasa II - kodowanie/dekodowanie (2020-06-18)
Scenariusz zajęć edukacyjnych zawierający 5 ćwiczeń matematycznych utrwalających dodawanie i odejmowanie w zakresie 30. Zawarto elementy kodowania i dekodowania z wykorzystaniem kolorowych kubków.
Wakacyjna lista wyzwań dla klasy 1 (2020-06-16)
Listę można dołączyć do świadectwa.
Zajęcia integracyjne/adaptacyjne, oddział 0 i klasa 1 (2020-06-15)
Zajęcia zostały zorganizowane pod koniec sierpnia.
Innowacja pedagogiczna "Matematyka wokół nas" (2020-06-13)
Innowacja dla klasy II „Matematyka wokół nas” jest moją odpowiedzią na zauważalną potrzebę wdrażania uczniów do pracy zespołowej, wykazywania się kreatywnością, przedsiębiorczością, a także wyjście naprzeciw wymaganiom edukacyjnym aktualnej podstawy ...