Dodaj publikację

Publikacje nauczycieli

41-50 z 950

Program zajęć wyrównawczych. (2019-05-09)
Program zajęć wyrównawczych i korekcyjno-kompensacyjnych dla uczniów klas I-III
Ogłoszenie - notatka do zeszytu ucznia. (2019-05-04)
Krótka notatka na temat ogłoszenia jako formy redakcyjnej.
Program zajęć korekcyjno-kompensacyjnych. Cz.2. (2019-05-04)
PROGRAM ZAJĘĆ KOREKCYJNO - KOMPENSACYJNYCH PRZEZNACZONY DLA UCZNIÓW W KLASIE TRZECIEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ
Program zajęć korekcyjno-kompensacyjnych. (2019-05-04)
PROGRAM ZAJĘĆ KOREKCYJNO - KOMPENSACYJNYCH PRZEZNACZONY DLA UCZNIÓW W KLASIE PIERWSZEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ
Dzień Matematyki 2019. (2019-05-02)
Dzień Matematyki jest okazją do rozwoju kreatywności i logicznego myślenia u uczniów. Pozwala inaczej spojrzeć na matematykę i stworzyć możliwość łatwego przyswajania wiedzy podczas zabawy i korzystania z multimediów.
Scenariusz zajęć dla dzieci 3- letnich z wykorzystaniem elementów Planu Daltońskiego. (2019-04-28)
Scenariusz zajęć w grupie dzieci 3-letnich z wykorzystaniem elementów Planu Daltońskiego. Zajęcia prowadzone dla grupy studentów i wykładowcy UMK oraz pani metodyk.
Regułki ortograficzne - Jak piszemy spółgłoski miękkie. (2019-04-28)
Ważne informacje, pomagające ucznio utrwalenie wiadomości
Opis zachowania uczennicy , zasługującej na wyróżnienie (2019-04-23)
pomoc w trakcie opisywania zachowania uczniów w szkole i ocenę opisową tego zachowania
Wyposażenie uczestnika wycieczki szkolnej - informacje dla Rodziców. (2019-04-23)
kartki dla Rodziców przekazukjące najważniejsze informacje o tym : w jaki sposób przygotować dziecko do wycieczki szkolnej
Scenariusz zajęć z elementami bajkoterapii i muzykoterapii. (2019-04-17)
Przyjaźń - czy tylko w wyobraźni? Tworzenie tekstu opowiadania inspirowane zmiennym nastrojem muzyki.