Dodaj publikację

Publikacje nauczycieli

31-40 z 950

Innowacja pedagogiczna „It`s English teatime…. – Czas na angielską herbatkę... (2019-05-24)
Promowanie nauki języka angielskiego wśród uczniów klas I-III
Konkurs czytelniczy -Powróćmydo baśni. (2019-05-22)
Konkurs z wiedzy o baśniach do wykorzystania w klasach I-III lub po modyfikacji w oddziałach przedszkolnych.
Sport to zdrowie – każdy uczeń ci to powie - projekt edukacyjny. (2019-05-21)
Projekt edukacyjny "Sport to zdrowie - każdy uczeń ci to powie" skierowany jest do dzieci w wieku wczesnoszkolnym, którego celem jest popularyzowanie różnych dziedzin działalności sportowej.
Scenariusz uroczystości z okazji Święta Pluszowego Misia (2019-05-15)
Scenariusz uroczystości Święta Pluszowego Misia do przeprowadzenia w klasach I-III szkoły podstawowej. Zachęca do zabawy, myślenia logicznego i twórczej, aktywnej pracy.
Scenariusz zajęć adaptacyjnych dla uczniów klasy I Szkoły Podstawowej. (2019-05-15)
Rozpoczynając naukę szkolną dziecko wkracza w nowy etap. Spotyka się z sytuacją wymagającą zmian w dotychczasowym sposobie życia. Zmienia się podstawowa forma aktywności dziecka, zabawę zastępuje nauka. Przejście i adaptacja ...
Razem śmielej i weselej - program adaptacyjny dla uczniów klasy I Szkoły Podstawowej. (2019-05-15)
Program ma za zadanie pomóc w pokonaniu wspomnianych emocji oraz zminimalizowaniu stresu wywołanego przejściem ze szkolnej „zerówki” do klasy I.
Scenariusz zajęć otwartych - W świecie bajek. (2019-05-12)
Scenariusz zajęć otwartych z rodzicami do przeprowadzenia w klasie I lub starszych grupach przedszkolnych. Pozwala dzieciom i rodzicom na przypomnienie ciekawych bajek, na które warto poświęcić wolny czas. Jednocześnie zajęcia ...
Scenariusz zajęć utrwalających pisownię rz. (2019-05-12)
Scenariusz przeznaczony dla uczniów klas II i III. Pozwala poprzez zabawę utrwalać zasady pisowni rz oraz zachęca do korzystania ze słownika ortograficznego.
Program z matematyki. (2019-05-11)
Program pracy dla dzieci z trudnościami w nauce matematyki klas I-III
Innowacja - Tradycje i zwyczaje w moim domu. (2019-05-10)
Innowacja „Tradycje i zwyczaje w moim domu” jest moją odpowiedzią na zauważalną potrzebę wdrażania uczniów do pracy zespołowej, wykazywania się kreatywnością, szacunku dla osób starszych, od których można czerpać wiedzę ...