Dodaj publikację

Publikacje nauczycieli

1-10 z 1056

Sprawozdanie z pracy dydaktyczno - wychowawczej 9 4,8 (2016-01-16)
Sprawozdanie z pracy dydaktycznej w klasie III.
Ocena opisowa końcowa klasa 3 8 5,0 (2015-03-26)
Przykłady ocen opisowych uczniów klasy I na koniec roku szkolnego (świadectwo).
Ocena opisowa końcowa klasa 2 7 5,0 (2015-03-26)
Przykłady ocen opisowych uczniów klasy 2 na koniec roku szkolnego (świadectwo).
Ocena opisowa końcoworoczna klasa 1 6 5,0 (2015-03-26)
Przykłady ocen opisowych uczniów klasy I na koniec roku szkolnego (świadectwo).
Boże Narodzenie w Polsce - prezentacja multimedialna 10 2,1 (2009-01-12)
Prezentacja wykonana w programie Power Point. Przeznaczona dla klas I - III. Zawiera ciekawe informacje na temat zwyczajów związanych ze Świętami Bożego Narodzenia.
Teczka wychowawcy klasy 4 3,7 (2008-01-30)
Teczka wychowawcy klasy zawiera wykaz dokumentów niezbędnych do pracy wychowawcy klasowego.
Wiosenne rozkwitanie - prezentacja multimedialna 26 4,8 (2011-03-07)
„Wiosenne rozkwitanie” - to prezentacja multimedialna, podczas której uczeń pozna piękno budzącej się - po zimowym śnie - przyrody, zapozna się z nazwami i wyglądem pierwszych wiosennych kwiatów (chronionych!). Zapraszam ...
Bądź bezpieczny na drodze - prezentacja multimedialna 9 2,7 (2008-05-26)
"Bądź bezpieczny na drodze" jest prezentacją multimedialną wykonaną w programie PowerPoint, przeznaczoną dla uczniów nauczania zintegrowanego (klasyI-III). Może być wykorzystana zarówno podczas zajęć lekcyjnych, jak i pozalekcyjnych (świetlica szkolna). Treści ...
Autorski program pracy z uczniem posiadającym opinię na dostosowanie wymagań programowych 5 4,2 (2009-02-23)
Program pracy z uczennicą odnośnie udzielenia pomocy pedagogicznej i zapewnienia odpowiednich warunków w procesie dydaktycznym w klasie I SP.
Czytamy tekst ze zrozumieniem. Sprawdzamy wiadomości i umiejętności gramatyczno - ortograficzne. 7 5,0 (2008-11-10)
Publikacja zawiera konspekt zajęć edukacji polonistycznej w kl. II, oraz narzędzia do hospitacji diagnozującej, a mianowicie: karta pracy dla obserwatora, karta pracy dla ucznia, zbiorczy arkusz obserwacji, przewidywane osiągnięcia uczniów,zbiorcza ...