Dodaj publikację

Publikacje nauczycieli

1-10 z 1990

Welcome to The Greatest Fashion Show - Witamy na najlepszym pokazie mody (2024-06-20)
Konspekt lekcji otwartej z języka angielskiego.
"I used to be crazy 🙂" Rozmawiamy o zwyczajach z przeszłości (2024-06-11)
Scenariusz lekcji, szkoła podstawowa, wprowadzenie i ćwiczenia formy USED TO z użyciem narzędzi TIK.
Prezentacja wyników egzaminu ósmoklasisty z języka angielskiego (2024-06-04)
Analiza wyników egzaminu ósmoklasisty z języka angielskiego w kontekście podnoszenia jakości pracy szkoły.
"I used to be young" - piosenka Miley Cyrus jako przykład użycia konstrukcji "used to do sth" (2024-06-04)
Wykorzystanie piosenki jako źródła autentycznego języka w celu utrwalenia omawianego zagadnienia gramatycznego.
Konkurs wiedzy z języka niemieckiego (2024-06-03)
Zachęcam do przeprowadzenia quizu wśród uczniów uczących się języka niemieckiego.
Budowla kraju niemieckojęzycznego 3D (2024-06-03)
Zachęcam do przeprowadzenia szkolnego lub międzyszkolnego konkursu na "Budowla kraju niemieckojęzycznego 3D”. W załączniku regulamin.
Comparatives and superlatives of adjectives (2024-05-31)
Zasady użycia stopnia wyższego i najwyższego w zdaniach; określenia 'too' oraz 'enough'.
Konkurs plastyczno - językowy (2024-05-31)
Konkurs na bożonarodzeniowy słowniczek obrazkowy w języku angielskim
INDIRECT QUESTIONS (2024-05-30)
Zasady stosowania pytań pośrednich, przykłądowe zwroty wprowadzające.
INDEFINITE PRONOUNS (2024-05-30)
Zaimki odnoszące do miejsc, ludzi , rzeczy w poszczególnych typach zdań (twierdzeniach, przeczeniach, pytaniach).