Dodaj publikację

Publikacje nauczycieli

1-10 z 1758

Kółko z języka angielskiego. Przygotowanie do egzaminu ósmoklasisty. (2020-09-26)
Plik zawiera program kółka, którego celem jest przygotowanie do egzaminu ósmoklasisty z języka angielskiego.
Projekt etwinning na kółku z języka angielskiego (2020-09-26)
Załącznik zawiera program dodatkowych zajęć z języka angielskiego, bazujący na projekcie etwinning. Podane są cele koła oraz zadania.
Lekcja tematyczna - Zdrowie (2020-09-26)
Prezentacja z j.angielskiego dotycząca zdrowia.
Konspekt lekcji - j. niemiecki kl. 7 Temat: Co masz w swojej torbie do szkoły? Was hast du in deiner Schultasche? (2020-09-01)
J. niemiecki kl. 7, podręcznik: "Meine Deutschtour 7" Nowa Era Konspekt lekcji - j. niemiecki kl. 7 Temat: Co masz w swojej torbie do szkoły? Was hast du in deiner ...
Plan rozwoju zawodowego 2 5,0 (2020-08-27)
PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ AWANSU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA MIANOWANEGO
innowacja pedagogiczna: "TIK stosujesz, angielski wnet pojmujesz". (2020-08-21)
Innowacja pedagogiczna „TIK stosujesz, angielski wnet pojmujesz” skierowana jest do uczniów klas II i III szkoły podstawowej. Zadaniem nauczyciela jest pobudzanie aktywności uczniów, rozwijanie indywidualnych zainteresowań poprzez dobór aktywizujących metod ...
Innowacja pedagogiczna: koło artystyczno-teatralne z języka angielskiego (2020-08-21)
Założeniem programu jest wspomaganie rozwoju kompetencji językowych ucznia, rozwijanie ciekawości wobec innych kultur, przygotowywanie do samodzielności w procesie uczenia się języka angielskiego, wzmacnianie wiary we własne możliwości językowe. Prowadzi to ...
"Let's play" czyli zajęcia teatralne w j. angielskim dla uczniów klas IV-VI- innowacja pedagogiczna (2020-08-12)
Jest to sprawozdanie z realizacji innowacji pedagogicznej przeprowadzonej przez nauczyciela mianowanego w trakcie stażu na nauczyciela dyplomowanego. Sprawozdanie zawiera plan innowacji, a więc cele, założenia oraz dane placówki, gdzie odbywała ...
Program własny nauczania j. niemieckiego (2020-08-12)
Program Was ist das? przeznaczony jest dla dzieci w klasach 4-6 szkoły podstawowej. Jest on przede wszystkim skierowany do tych dzieci, które w tym wieku chciałyby rozpocząć naukę języka niemieckiego ...
Scenariusz lekcji j.angielskiego dla uczniów klasy ósmej szkoły podstawowej pt."My visit to the Zoo" (2020-08-11)
Scenariusz lekcji leksykalno - gramatycznej dla uczniów klasy ósmej szkoły podstawowej pt " Moja wizyta w Zoo"