Dodaj publikację

Publikacje nauczycieli

1-10 z 1911

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela j. niemieckiego na stopień nauczyciela dyplomowanego 1 2,0 (2022-11-13)
Podstawa prawna: Ustawa z dnia 26 stycznia 1982r. Karta nauczyciela (Dz. U. 2019 poz.2215) Rozporządzenie MEN z dnia 26 lipca 2018r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. ...
Healthy food - lekcja języka angielskiego z zastosowaniem metody CLIL (2022-11-10)
Lekcja języka angielskiego z zastosowaniem metody CLIL https://zskonopiska.pl/erasmus/ka1/2315-healthy-food.html
Christmas - lekcja języka angielskiego w klasach 1-3 z użyciem metody CLIL (2022-11-10)
Lekcja języka angielskiego w klasach 1-3 z użyciem metody CLIL. Karta pracy dostępna pod linkiem. https://zskonopiska.pl/attachments/article/2316/lekcja_swiateczna_karty_pracy_1-3.pdf
Język niemiecki klasa 8 - lekcja języka niemieckiego z zastosowaniem metody CLIL (2022-11-08)
Lekcja języka niemieckiego z zastosowaniem metody CLIL
Język niemiecki klasa 7 - lekcja języka niemieckiego z zastosowaniem metody CLIL (2022-11-08)
Lekcja języka niemieckiego z zastosowaniem metody CLIL
Język niemiecki klasa 7 - lekcja z zastosowaniem metody CLIL (2022-11-08)
Lekcja z zastosowaniem metody CLIL
Scenariusz lekcji języka angielskiego nt. biotechnologii (2022-08-23)
Przesyłam szczegółowy scenariusz zajęć z języka angielskiego dotyczących biotechnologii w szkole ponadpodstawowej.
Scenariusz lekcji otwartej z języka angielskiego (2022-07-07)
It’s Christmas time! Lekcja kulturowa.
Plan metodyczny lekcji języka angielskiego: Past Perfect tense. Czas Past Perfect. (2022-06-19)
Plan metodyczny lekcji języka angielskiego poświęconej zasadom użycia czasu Past Perfect przeprowadzonej zdalnie z wykorzystaniem platformy Teams.
Plan rozwoju na dyplomowanie 1 1,0 (2022-06-15)
Przedstawiam mój plan rozwoju 2019-2022 na dyplomowanie nauczyciela języka angielskiego. Jest on w formie tabelki, zawiera zadania, formy ,sposoby i terminy realizacji. Nie uwzględnia wymagań niezbędnych do uzyskania stopnia n-la ...