Dodaj publikację

Publikacje nauczycieli

1-10 z 1647

Opis zawodu nauczyciela w języku niemieckim i zadania leksykalne (2019-10-11)
Opis zawodu nauczyciela w języku niemieckim wraz z zadaniami leksykalnymi: wyszukiwanie wyrazów nie pasujących do pozostałych, łączenie wyrazów w stałe zwroty, szukanie synonimów, łączenie wyrazów i zwrotów z ich definicjami.
The most important techniques in teaching English to young learners which influence the development of language skills 1 5,0 (2019-09-10)
Efektywność nauki dziecka zależy, w jaki sposobu nauczyciel przedstawi i utrwali nowe treści. Aby relacje między uczniem a nauczycielem były prawidłowe nauczyciel powinien mieć szeroką wiedzę z zakresu psychologii rozwojowej ...
Tablica interaktywna jako nowoczesny środek dydaktyczny pomocny w nauczaniu języka angielskiego w klasach I-III. (2019-09-10)
Rozpoczynając pracę z tablicą interaktywną warto być świadomym jej skuteczności. Przede wszystkim tablica poprzez możliwość stosowania ćwiczeń interaktywnych pozwala na nauczanie polisensoryczne, wielokanałowe. Nigdy przecież nie jest tak, że uczniowie ...
Kartkówka z języka angielskigo klasa V (2019-09-09)
Kartkówka obejmująca rozdział III z podręcznika Junior explorer 2, na temat jedzenia, zadania obejmują układanie zdań z rozsypanki, tłumaczenie wyrazów z języka polskiego na język angielski
Kontrakt między nauczycielem a uczniem (2019-09-09)
Kontrakt obejmujący zapis najważniejszych wymogów na lekcjach języka angielskiego dla klas IV-VIII szkoły podstawowej
Przedmiotowy system oceniania z języka angielskiego (2019-09-09)
Zasady ogólne, progi procentowe, ustalanie oceny semestralnej i końcoworocznej, kryteria ocen oraz ocenianie uczniów z dostosowaniem) wymagań edukacyjnych z języka angielskiego, II etap edukacyjny (klasy IV-VIII)
Trimino LOS ANIMALES (B1) (2019-09-07)
Trójkątne domino ze słówkami hiszpańskimi - ZWIERZĘTA. Idealne na lekcję powtórzeniową. Czas układania maksymalnie 10 minut.
Innowacja pedagogiczna (2019-09-03)
Nauczanie przedmiotów ogólnych z elementami języka angielskiego
Słownictwo dotyczące rozdz. Nature do podręcznika Steps Plus (2019-08-28)
Ćwiczenie dotyczące słownictwa związanego z naturą i formami ukształtowania terenu.
Konspekt lekcji języka angielskiego – kl. VIII (2019-08-24)
Przebieg i konspekt lekcji z języka angielskiego nt. "Expressing intersts- jak wykazać zainteresowanie tematem."