Dodaj publikację

Publikacje nauczycieli

31-40 z 1747

Prezentacja multimedialna - "Gold Sparks dla klasy II" Unit 5 HAVE GOT & słownictwo (2020-05-27)
Niniejsza publikacja to prezentacja multimedialna przedstawiająca słownictwo z podręcznika "Gold Sparks dla klasy II" oraz model zdania ze zwrotem "I've got...".
Ćwiczenia utrwalające zastosowanie czasu past perfect (2020-05-27)
Niniejsza publikacja to karta pracy zawierająca ćwiczenia doskonalące zastosowanie czasu past perfect.
Jak doskonalić wymowę na zajęciach języka angielskiego (2020-05-27)
Niniejsza publikacja to krótki referat wygłoszony na spotkaniu Zespołu Nauczycieli Języków Obcych w ramach Wewnątrzszkolnego Doskonalenia Nauczycieli (WDN). Zawiera on propozycje doskonalenia wymowy na lekcjach języka angielskiego.
Projekt edukacyjny "Z wizytą na Szmaragdowej Wyspie" (2020-05-27)
Niniejsza publikacja to propozycja projektu edukacyjnego, który można zrealizować w ramach Szkolnego Dnia Języków Obcych. Główny cel projektu to wzbogacenie wiedzy nt. jednego z krajów anglosaskich, a mianowicie Irlandii.
Projekt edukacyjny "Spotkania z dziecięcą i młodzieżową literaturą anglosaską" (2020-05-27)
Niniejsza publikacja zawiera opis projektu edukacyjnego "Spotkania z dziecięcą i młodzieżową literaturą anglosaską", będącego owocem współpracy nauczyciela języka angielskiego z nauczycielem bibliotekarzem. Główne cele projektu to rozwijanie zainteresowań czytelniczych oraz ...
Projekt edukacyjny "Odkrywamy piękno Walii" (2020-05-27)
Niniejsza publikacja stanowi opis projektu edukacyjnego "Odkrywamy piękno Walii". Projekt został przeprowadzony podczas nauczania zdalnego wśród uczniów szkoły podstawowej. Zadania zaproponowane w projekcie można również wykorzystać podczas nauczania tradycyjnego.
Projekt edukacyjny "Merry Christmas - kolędowanie z językiem angielskim" (2020-05-27)
Niniejsza publikacja stanowi opis projektu edukacyjnego, który może być realizowany w okresie świątecznym przez uczniów szkoły podstawowej.
Projekt edukacyjny "W Świecie Mary Poppins i Władcy Much" (2020-05-27)
Niniejsza publikacja stanowi opis projektu edukacyjnego zrealizowanego w ramach Szkolnego Dnia Języków Obcych w roku szkolnym 2013/2014.
Projekt edukacyjny w ramach wymiany polsko-hiszpańskiej (2020-05-27)
Niniejsza publikacja stanowi opis projektu edukacyjnego, który został zrealizowany podczas pobytu grupy uczniów i nauczycieli z Hiszpanii w Zespole Szkół w Jerce w roku szkolnym 2018/2019.
Projekt edukacyjny "Cicha Noc - kolęda, która jednoczy świat" (2020-05-27)
Niniejsza publikacja stanowi opis projektu edukacyjnego "Cicha Noc - kolęda, która jednoczy świat". Projekt został zrealizowany z okazji mikołajek w roku szkolnym 2012/2013.