Dodaj publikację

Publikacje nauczycieli

31-40 z 1838

Prezentacja multimedialna - "there isn't / aren't", "is / are there...?" (2021-07-07)
Niniejsza publikacja to prezentacja multimedialna przedstawiająca zastosowanie konstrukcji "there isn't / aren't" oraz "is / are there ...?" Może przydać się podczas prezentacji nowych struktur lub ich przypomnienia. Została przygotowana ...
Rebusy - zdania z konstrukcją "there is / are" (2021-07-07)
Niniejsza publikacja to ćwiczenie zawierające dwa zdania z wykorzystaniem konstrukcji "there is/are" zapisane w formie rebusów. Można je wykorzystać jako rozgrzewkę językową lub "time filler." Dzięki temu ćwiczeniu uczniowie mogą ...
Ćwiczenie utrwalające znajomość zaimków osobowych w języku angielskim (2021-07-07)
Niniejsza publikacja to ćwiczenie dla uczniów klasy IV utrwalające znajomość zaimków osobowych w języku angielskim.
Miesiące - kartkówka z języka angielskiego dla klasy IV (2021-07-07)
Niniejsza publikacja to kartkówka dla klasy IV sprawdzająca znajomość miesięcy w języku angielskim.
Konspekt lekcji j.angielski weather, pogoda (2021-06-27)
Konspekt lekcji dla klasy I szkoły podstawowej. Tematyka: pogoda oraz ubrania. Powtórzenie wiadomości
Innowacja metodyczno-programowa"Integracja międzyprzedmiotowa na kole języka angielskiego" (2021-06-13)
Inspiracją do powstania niniejszej innowacji jest dążenie do zainteresowania uczniów językiem angielskim oraz przekonania ich, że we współczesnym świecie język angielski jest przyszłością. Program innowacji zakłada, że nauka języka angielskiego ...
Konspekt lekcji języka niemieckiego (kl. 2 LO) (2021-05-31)
Konspekt lekcji języka niemieckiego (z elementami oceniania kształtującego) dla kl. 2 LO Thema: Landeskunde: Was weißt du über Berlin? (Temat: Lekcja realioznawcza: Co wiesz o Berlinie?)
'Swallowed by a hippo'. Scenariusz lekcji języka angielskiego. (2021-05-12)
Tematyka zajęć związana z podróżowaniem. Jest to ciekawe zagadnienie, które wzbogaca zasób językowy uczniów z działu słownictwa Świat przyrody tak, aby swobodnie mogli zrozumieć treści na lekcji. Wybrany dział słownictwa ...
'The King who couldn't speak.' Scenariusz lekcji języka angielskiego. (2021-05-12)
Tematyka zajęć dotyka problemu jąkania się oraz radzenia sobie z taką dysfunkcją. Jest to ciekawe zagadnienie, które wzbogaca zasób językowy uczniów z działu słownictwa Państwo i społeczeństwo, tak aby swobodnie ...
Program zajęć wyrównawczych z języka angielskiego dla uczniów IV I V klasy (2021-05-10)
Program zajęć wyrównawczych z języka angielskiego został przygotowany dla uczniów klasy IV i V szkoły podstawowej. Tematyka zajęć jest skorelowana z materiałem z podręcznika, z którego uczniowie korzystają na lekcjach ...