Dodaj publikację

Publikacje nauczycieli

41-50 z 1650

Kartkówka - czasownik "to be" (2019-05-31)
Kartkówka gotowa do wydruku, dla dwóch grup, sprawdzająca umiejętność odmiany czasownika być w j.angielskim, tłumaczeń i użycia skrótów.
Test sprawdzający znajomość słownictwa z różnych kategorii (2019-05-31)
Lista kilkudziesięciu angielskich wyrazów, które należy przetłumaczyć na język polski. Wyrazy są z różnych tematów. Poziom klasy VIII szkoły podstawowej lub powtórka przed egzaminem.
Kartkówka sprawdzająca słownictwo z różnych kategorii. (2019-05-31)
Lista kilkudziesięciu wyrazów w języku angielskim, które należy przetłumaczyć na język polski.
Tłumaczenia - mixed tenses. (2019-05-31)
Zadanie na tłumaczenie zdań w różnych czasach w języku angielskim. Poziom klasy ósmej szkoły podstawowej.
Krzyżówka - temat: ciało. (2019-05-31)
Krzyżówka utrwalająca poznane słownictwo z zakresu ciało, może być formą kartkówki lub zadania dodatkowego. Poziom klasy czwartej szkoły podstawowej,
Krzyżówka - temat: przybory szkolne. (2019-05-31)
Krzyżówka utrwalająca poznane słownictwo z zakresu przyborów szkolnych na poziomie klasy czwartej szkoły podstawowej.
Krzyżówka - temat: rodzina. (2019-05-31)
Krzyżówka utrwalająca poznane słownictwo z zakresu rodzina na poziomie klasy czwartej szkoły podstawowej.
Present simple podczas uzyskiwania informacji - kompetencje kluczowe. (2019-05-31)
Scenariusz lekcji języka angielskiego z uwzględnieniem kształtowania kompetencji kluczowych i ciekawym artykułem o idolce młodzieży Taylor Swift.
Scenariusz angielski klasa 2 - Tom ubiera się do szkoły. (2019-05-30)
Scenariusz zajęć z języka angielskiego w klasie 2. Słownictwo związane z wychodzeniem z domu i ubieraniem się na wyjście w chłodne dni.
Scenariusz angielski w przedszkolu - dzień babci i dziadka. (2019-05-30)
Scenariusz zajęć języka angielskiego w grupie 6-latków. Słownictwo związane z rodziną, Dniem Babci i Dziadka