Dodaj publikację

Publikacje nauczycieli

51-60 z 1843

die Schule (2021-03-27)
Kartkówka ze słownictwa
Scenariusz lekcji z języka niemieckiego (2021-03-27)
„Wann hast du Geburtstag? Kiedy masz urodziny?; pytamy o datę urodzin.“
Plan rozwoju zawodowego na nauczyciela dyplomowanego - język angielski (2021-03-25)
Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego ubiegającego się o stopień awansu zawodowego nauczyciela dyplomowanego. Przedstawiony plan został napisany według wymagań i może stanowić inspirację dla osób rozpoczynających staż na nauczyciela dyplomowanego.
Projekt e-twinning "Christmas traditions at our homes". (2021-03-23)
Opis projektu realizowanego w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 6 w Rzeszowie w roku szkolnym 2020/2021.
Innowacja pedagogiczna pt. "Let's explore English with LearningApps". (2021-03-23)
Innowacja realizowana w klasach piątych w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 6 w Rzeszowie w roku szkolnym 2019/2020.
Co z tą tezą? (2021-03-14)
Rozprawka jest najczęściej pojawiającą się formą pracy pisemnej na egzaminie maturalnym i jednocześni najczęściej wybieraną przez uczniów. Jednak czy postawienie dobrej i poprawnej tezy w języku angielskim jest tak oczywiste? ...
Scenariusz zdalnej lekcji języka angielskiego w przedszkolu (2021-03-07)
Scenariusz zdalnej lekcji języka angielskiego w przedszkolu dla dzieci w wieku 5 lat. Nauka piosenki pt.: "1,2,3,4,5 once I caught a fish alive”. Utrwalenie liczb 1-10. Powtórzenie kolorów.
Scenariusz lekcji otwartej z języka angielskiego w klasie 2 (2021-02-24)
Scenariusz przedstawia lekcję powtórzeniową z działu "Mój pokój". Uwzględnia cele ogólne, cele operacyjne, metody i formy pracy. Szczegółowo przedstawiony został przebieg lekcji (część wstępna, właściwa i końcowa). Uczniowie utrwalają słownictwo ...
Pisanie po śladzie (2021-02-17)
Publikacja zawiera ćwiczenia dla uczniów klas 1-3 mających trudności z opanowaniem pisania liter. Ćwiczenia zawierają słowa oraz zdania w języku angielskim związane tematycznie z nazwami jedzenia, zwierząt, ubrania oraz części ...
Los pasados - usos/ejemplos/mapa mental (2021-02-02)
Jest to mapa pamięciowa dotycząca czterech czasów przeszłych w j.hiszpańskim. Na mapce jest budowa czasów, przykłady wyjątków w odmianie czasowników, przykłady zdań, słowa-klucze oraz zastosowanie czasów. Preterito imperfecto, indefinido, perfecto ...