Dodaj publikację

Publikacje nauczycieli

1-10 z 1843

Inscenizacja "Krippenspiel". Scenariusz zajęć otwartych dla rodziców 2 5,0 (2008-01-30)
Scenariusz zajęć otwartych dla rodziców - tradycje bożonarodzeniowe w inscenizacji "Krippenspiel".
Xmas greetings 2 5,0 (2010-05-17)
Często w okresie przedświątecznym, nauczyciele języka angielskiego prowadzą lekcję o tematyce świątecznej. Ale czy nasi uczniowie potrafią po takiej lekcji powiedzieć coś więcej niż "Merry Christmas"? Opublikowane tu ćwiczenie to ...
Testy powórzeniowe do podręcznika "Wir do kl. IV" 3 5,0 (2008-01-30)
Testy powórzeniowe do modułu 1 i 2 podrecznika WIR dla klasy IV. Testy podzielone na zagadnienia gramatyczne i leksykalne. Otrzymane punkty (max. 80) łatwo przelicza się wg skali staninowej.
Advantages and disadvantages of group work 1 5,0 (2008-01-30)
Referat zawiera szereg zalet i wad wykorzytania pracy w grupach na lekcjach języka angielskiego.
Bank ćwiczeń na zajęcia językowe 2 5,0 (2015-06-03)
Opracowanie sporządzono po przyjeździe z dwutygodniowego kursu metodycznego dla nauczycieli języka angielskiego z Europy „Methodology Revisited, Revitalised & Re‐Energised” zorganizowanego przez Executive Training Institute Malta w St.Julian’s (Malta).
A trip to London 1 5,0 (2014-05-26)
Regulamin gminnego konkursu dla gimnazjum na prezentację multimedialną 1 5,0 (2013-09-30)
Regulamin gminnego konkursu na prezentację multimedialną o Polsce i naszej okolicy w języku angielskim.
Scenariusz lekcji języka niemieckigo: Tiere - rozszerzenie słownictwa dotyczącego nazw zwierząt 3 5,0 (2008-01-30)
Scenariusz lekcji języka niemieckiego: Tiere - rozszerzenie słownictwa. Niedawno przeprowadziłam ten temat w klasie 1 gimnazjum. Ucziowie chętnie uczestniczyli w zajęciach, dlatego też przesyłam Państwu scenariusz tej leckji.
Kulturalna podróz po Europie czyli ... 1 5,0 (2008-01-30)
Test wyboru w języku polskim dla klas gimnazjalnych. Można wykorzystać podczas Europejskiego Dnia Języków Obcych lub też na lekcji języka obcego jako metodę aktywizującą. Łączy w sobie elementy kultury, geografii, ...
Video 1 5,0 (2008-01-30)
Referat, mówiący o korzyściach płynących z wykorzystania środków audio-wizualnych (video, CD, DVD, kamery) podczas nauki języka obcego.