Dodaj publikację

Publikacje nauczycieli

1-10 z 1993

Słownictwo: nazwy środków transportu (2024-07-09)
Konspekt do lekcji z języka niemieckiego dotyczący środków transportu na bazie podręcznika #trends w kl.3. Cele: poznanie nazw środków transportu, pytanie i reagowanie na pytania o nie, rozumienie wypowiedzi o ...
Leksyka: Atrakcje Berlina - zwiedzanie (2024-07-09)
Konspekt do lekcji z języka niemieckiego na podstawie podręcznika #trends do kl. 2. Cele: poznanie atrakcji Berlina, rozumienie prostych konstrukcji w zakresie atrakcji w obcym mieście, wyrażenie swojego zdania o ...
Lekcja powtórzeniowa metodą stacji zadaniowych (2024-06-29)
Lekcja obejmuje powtórzenie sposobów wyrażania przyszłości oraz słownictwo tematyczne związane z rodziną i żywieniem.
Welcome to The Greatest Fashion Show - Witamy na najlepszym pokazie mody (2024-06-20)
Konspekt lekcji otwartej z języka angielskiego.
"I used to be crazy 🙂" Rozmawiamy o zwyczajach z przeszłości (2024-06-11)
Scenariusz lekcji, szkoła podstawowa, wprowadzenie i ćwiczenia formy USED TO z użyciem narzędzi TIK.
Prezentacja wyników egzaminu ósmoklasisty z języka angielskiego (2024-06-04)
Analiza wyników egzaminu ósmoklasisty z języka angielskiego w kontekście podnoszenia jakości pracy szkoły.
"I used to be young" - piosenka Miley Cyrus jako przykład użycia konstrukcji "used to do sth" (2024-06-04)
Wykorzystanie piosenki jako źródła autentycznego języka w celu utrwalenia omawianego zagadnienia gramatycznego.
Konkurs wiedzy z języka niemieckiego (2024-06-03)
Zachęcam do przeprowadzenia quizu wśród uczniów uczących się języka niemieckiego.
Budowla kraju niemieckojęzycznego 3D (2024-06-03)
Zachęcam do przeprowadzenia szkolnego lub międzyszkolnego konkursu na "Budowla kraju niemieckojęzycznego 3D”. W załączniku regulamin.
Comparatives and superlatives of adjectives (2024-05-31)
Zasady użycia stopnia wyższego i najwyższego w zdaniach; określenia 'too' oraz 'enough'.