Dodaj publikację

Publikacje nauczycieli

1-10 z 363

Konspekt lekcji WF - Wykorzystanie niekonwencjonalnych środków dydaktycznych w grach i zabawach ruchowych. (2021-05-15)
Czy lekcje wf-u mogą zaskoczyć uczestników? Myślę, że tak, wszystko zależy od wyobraźni i inwencji twórczej prowadzącego. Warto zmienić na przykład przybór, który zastosujemy w znanych grach, czy zabawach, a ...
Gry i zabawy na czas pandemii (2021-05-12)
Opracowanie powstało jako wynik potrzeby sytuacji w jakiej się znaleźliśmy – pandemii i związanych z nią reżimów. Stanowi przypomnienie gier i zabaw z lat 80-tych (niejednokrotnie i wcześniejszych) ubiegłego wieku, ...
Kształtowanie siły i wytrzymałości w obwodzie stacyjnym. (2021-05-11)
Konspekt zajęć z wychowania fizycznego do przeprowadzenia na sali gimnastycznej.
Konspekt lekcji Nauka wrzutu piłki z autu. (2021-03-28)
Przedstawiany konspekt lekcji stanowi realizację zagadnienia programowego z mini piłki nożnej. Treści konspektu dotyczą nauczania prawidłowego technicznie wrzutu piłki z autu - z linii bocznej boiska. Podany przykład lekcji przeznaczony ...
Doskonalenie odbić sposobem oburącz górnym i dolnym w piłce siatkowej 1 5,0 (2021-01-26)
Scenariusz Lekcji
Konspekt lekcji wychowania fizycznego Tor przeszkód - kształtowanie zdolności motorycznych (2020-12-11)
Konspekt lekcji wychowania fizycznego - Tor przeszkód - kształtowa zdolności motorycznych.
Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego ubiegającego się o stopień nauczyciela dyplomowanego (2020-10-06)
Plan rozwoju zawodowego mianowany-dyplomowany (wychowanie fizyczne)
Nauka podań i chwytów w miejscu i w ruchu w mini piłce ręcznej (2020-09-27)
Przedstawiany konspekt lekcji stanowi realizację zagadnienia programowego z mini piłki ręcznej. Treści konspektu lekcji dotyczą nauczania techniki podań i chwytów w miejscu i w ruchu. Podany przykład lekcji przeznaczony jest ...
Nauka podań i chwytów w miejscu i w ruchu w mini piłce ręcznej (2020-09-27)
Przedstawiany konspekt lekcji stanowi realizację zagadnienia programowego z mini piłki ręcznej. Treści scenariusza lekcji dotyczą nauczania techniki podań i chwytów w miejscu i w ruchu. Podany przykład lekcji przeznaczony jest ...
Plan rozwoju zawodowego (2020-08-10)
Plan rozwoju zawodowego - okres stażu: 01.09.2017 - 31.05.2020