Dodaj publikację

Publikacje nauczycieli

21-30 z 1838

Prezentacja multimedialna dla klasy III - wprowadzenie zwrotów występujących w piosence "Where Do You Live?" (2021-07-07)
Niniejsza publikacja to prezentacja multimedialna przedstawiająca zwroty występujące w piosence pt. "Where Do You Live?" (podręcznik "Gold Sparks 3")
Prezentacja multimedialna - "What time is it?" (2021-07-07)
Niniejsza publikacja to prezentacja multimedialna, dzięki której można przedstawić, przećwiczyć i utrwalić umiejętność podawania pełnych godzin w języku angielskim. Prezentacja została przygotowana dla uczniów klas III.
Karta pracy - Numbers 20-100 (2021-07-07)
Niniejsza publikacja to karta pracy zawierająca ćwiczenia utrwalające znajomość liczebników 20-100. Została przygotowana z myślą o uczniach klas III, jednak może być również wykorzystana w klasach IV-VI.
Kartkówka ze znajomości nazw zwierząt dla uczniów klas III (2021-07-07)
Niniejsza publikacja to kartkówka sprawdzająca znajomość nazw zwierząt. Przygotowałam ją dla uczniów klas III pracujących z podręcznikiem "Gold Sparks."
Prezentacja multimedialna "My family" (2021-07-07)
Niniejsza publikacja to prezentacja multimedialna przedstawiająca nazwy członków rodziny. Została ona przygotowana dla uczniów klasy II pracujących z podręcznikiem "Gold Sparks."
Kartkówka ze znajomości nazw pomieszczeń dla uczniów klas II (2021-07-07)
Niniejsza publikacja to kartkówka sprawdzająca znajomość nazw pomieszczeń. Zadaniem uczniów jest ułożyć literki tak, aby utworzyć wyrazy. Można tę kartkówkę również wykorzystać jako ćwiczenie podczas lekcji.
Rebusy doskonalące znajomość nazw przyborów szkolnych oraz sprzętów znajdujących się w klasie (2021-07-07)
Niniejsza publikacja to ćwiczenie przygotowane dla uczniów klasy II pracujących z podręcznikiem "Gold Sparks." Uczniowie utrwalają znajomość nazw przyborów szkolnych i sprzętów znajdujących się w klasie, rozwiązując przygotowane rebusy.
Ćwiczenie komunikacyjne doskonalące umiejętność zadawania pytań typu: "Where is grandma?" i udzielanie odpowiedzi typu: "She's in the garden." (2021-07-07)
Niniejsza publikacja to ćwiczenie typu "communication-gap activity." Uczniowie pracują w parach, otrzymują dwie różne tabelki z informacjami nt. tego, gdzie znajdują się poszczególni członkowie rodziny. Dzieci próbują uzyskać brakujące informacje ...
How many ...? - ćwiczenie dla uczniów klas I korzystających z podręcznika "Shine On" (2021-07-07)
Niniejsza publikacja to prezentacja multimedialna zawierająca ilustracje przedmiotów, które można znaleźć na plaży. Celem ćwiczenia jest utrwalenie znajomości nazw tych przedmiotów oraz liczebników 1-10, a także doskonalenie umiejętności zadawania pytania ...
Liczba mnoga rzeczowników - notatka dla uczniów (2021-07-07)
Niniejsza publikacja to notatka dla uczniów do wklejenia do zeszytów. Dotyczą ona zasad tworzenia liczby mnogiej rzeczowników.