Dodaj publikację

Publikacje nauczycieli

11-20 z 1650

Innowacja pedagogiczna (2019-09-03)
Nauczanie przedmiotów ogólnych z elementami języka angielskiego
Słownictwo dotyczące rozdz. Nature do podręcznika Steps Plus (2019-08-28)
Ćwiczenie dotyczące słownictwa związanego z naturą i formami ukształtowania terenu.
Konspekt lekcji języka angielskiego – kl. VIII (2019-08-24)
Przebieg i konspekt lekcji z języka angielskiego nt. "Expressing intersts- jak wykazać zainteresowanie tematem."
Konspekt lekcji języka angielskiego - kl. VII (2019-08-24)
Przebieg zajęć i konspekt nt. rzeczowników policzalnych/ niepoliczalnych, zaimków i określników ilościowych
Konspekt lekcji z języka angielskiego - klasa II. (2019-08-24)
Konspekt i przebieg zajęć dla klasy II. Poznanie przyimków miejsca.
Test diagnozujący po VI klasie - język angielski. (2019-08-05)
TEST DIAGNOZUJĄCY PO VI KLASIE - JĘZYK ANGIELSKI GRAMATYKA SŁOWNICTWO
Extra games for children. (2019-08-05)
Zestaw kilku gier i zabaw dla uczniów kl.1-3 oraz starszych stanowiący okazję do wprowadzenia oraz powtórzenia słownictwa angielskiego w atrakcyjny sposób.
Sprawdzian z języka angielskiego do podręcznika English Class A1+ z działu 2 (2019-07-18)
Sprawdzian z języka angielskiego do podręcznika English Class A1+ z działu 2 (klasa 5). Test może również posłużyć jako poprawa testu.
Sprawdzian z języka angielskiego do podręcznika English Class A1+ z działu 1 (2019-07-18)
Sprawdzian z języka angielskiego do podręcznika English Class A1+ z działu 1 (klasa 5). Test może posłużyć jako test właściwy lub jako poprawa testu.
Test - język niemiecki SP. (2019-07-11)
język niemiecki klasy 7-8