Dodaj publikację

Publikacje nauczycieli

11-20 z 1747

Umiejętność wykorzystania w pracy metod aktywizujących ucznia oraz narzędzi multimedialnych (2020-06-25)
Wymaganie par. 8 ust. 3 pkt 1
Konspekt lekcji z j. niemieckiego kl. 8 Temat: Feiertage und Feste / Święta i uroczystości (2020-06-20)
Konspekt lekcji z j. niemieckiego kl. 8 Temat: Feiertage und Feste / Święta i uroczystości podręcznik: "Meine Deutschtour 8"
Innowacja metodyczna "It's time to play" (2020-06-04)
Innowacja metodyczna przeznaczona dla uczniów klas 8 z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim
Konspekt lekcji z wykorzystaniem narzędzi multimedialnych (2020-06-04)
Konspekt lekcji z wykorzystaniem narzędzi multimedialnych przeprowadzonej w klasie V - dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim.
Konspekt lekcji w nauczaniu zdalnym (2020-06-04)
Konspekt lekcji zdalnej prowadzonej z dziećmi klasy V z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim i umiarkowanym.
Past Simple vs Past Continuous (2020-06-03)
Krótkie uporządkowanie wiedzy na temat Past Simple i Past Continuous
MODAL VERBS - CERTAINTY, POSSIBILITY - THEORY (2020-06-03)
1. Przedstawienie najważniejszych (według autora) zagadnień dotyczących czasowników "modalnych" (modal verbs). 2. Wytłumaczenie użycia czasowników "modal verbs" używanych do wyrażania prawdopodobieństwa (might/may/could/must/can't)
STRONA BIERNA (PASSIVE VOICE) - THEORY AND PRACTICE (2020-06-03)
Opracowanie zawiera: 1. tabelę z przykładowymi zdaniami w w języku angielskim w stronie biernej, której celem jest pokazanie jak wygląda/zachowuje się zdanie w stronie biernej w różnych strukturach gramatycznych 2. ...
INDIRECT (POLITE) QUESTIONS (2020-06-03)
Zadania z języka angielskiego na poziomie średnio-zaawansowanym zawierające: 1. Graficzne wyjaśnienie tworzenia pytań pośrednich, 2. Zadanie polegające na przekształceniu pytań bezpośrednich na pytania pośrednie, z użyciem podanych zwrotów.
Czasy gramatyczne - angielski - porównanie present simple i continuous (2020-06-01)
czasy gramatyczne- porównanie present simple i continuous- w prostej tabeli, forma, ćwiczenia typu dryl, tłumaczenie zdań