Dodaj publikację

Publikacje nauczycieli

21-30 z 993

Innowacja pedagogiczna (2020-05-29)
Innowacja pedagogiczna o charakterze programowo – metodycznym w klasach II– III
Szachownica i bierki szachowe (2020-05-29)
Scenariusz zajęć Szachownica i bierki szachowe - zajęcia plastyczno-techniczne kl 1-3.
Akceptacja, każdy z Nas jest taki jaki jest (2020-05-29)
Zajęcia z wykorzystaniem bajki z książki M. Molickiej Bajkoterapia. O lękach dzieci i nowej metodzie terapii. (2002). Poznań: Wydawnictwo Media Rodzina w celu zrozumienia że akceptacji potrzebuje każdy z Nas.
Bociankowo- utrwalenie głoski "b" (2020-05-29)
Zapoznanie z charakterystyką bociana oraz utrwalenie wcześniej już wprowadzonej głoski "b".
Scenariusz Turnieju matematycznego w przedszkolu "Matematyczne łamigłówki" (2020-05-28)
Cele turnieju: - prezentacja umiejętności matematycznych; - kształtowanie dojrzałości emocjonalnej i umiejętności pokonywania trudności; - rozwijanie umiejętności pracy w zespole; - doskonalenie umiejętności zdrowej rywalizacji;
Scenariusz lekcji online dla klasy I "Wspaniałych rodziców mam" (2020-05-26)
Lekcja online dla uczniów klasy I w oparciu o cykl "Nowi Tropiciele".
Program zajęć - ,, Mali badacze” rozwijających zainteresowania uczniów w zakresie nauk matematyczno- przyrodniczych (2020-05-25)
Program, którego podstawowym celem było zaciekawienie dzieci zachodzącymi zjawiskami w otaczającym ich świecie oraz doskonalenie umiejętności matematycznych.
Scenariusz lekcji online dla klasy I "Ruch w mieście" (2020-05-25)
Temat : Ruch w mieście. Scenariusz zajęć online w oparciu o podręcznik "Nowi Tropiciele" do klasy I.
Program zajęć - ,, Mali badacze” rozwijających zainteresowania uczniów w zakresie nauk matematyczno- przyrodniczych (2020-05-23)
Program, którego podstawowym celem jest zaciekawienie dzieci zjawiskami zachodzącymi w otaczającym ich świecie oraz rozwijanie umiejętności matematycznych.
Plan pracy zespołu nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej (2020-05-19)
Zaplanowane działania nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej na cały rok szkolny.