Dodaj publikację

Publikacje nauczycieli

11-20 z 993

Podział historyczno-geograficzny Polski, regiony i ich stolice - kartkówka (2020-06-08)
Kartkówka sprawdzająca wiadomości dotyczące podziału polski na regiony.
Kolejność wykonywania działań - wklejka (2020-06-08)
Wklejka, która może być wykorzystana jako praca domowa lub do wykorzystania na lekcji.
Mnożenie w zakresie 100 - kartkówka (2020-06-08)
Kartkówka - wycinanka dla 12 osób
Połowa i ćwiartka na przykładzie zegara - plansza (2020-06-08)
Plansza, która pokazuje podział zegara na pól i na ćwierć.
7 Nawyków Szczęśliwego Dziecka (2020-06-05)
Scenariusz zajęć - zajęcia profilaktyczne
Gry i zabawy Wspomaganie rozwoju dziecka (2020-05-31)
Prezentacja dotyczy znaczenia gier i zabaw we wspomaganiu rozwoju dziecka i jest poradnikiem dla nauczycieli i wychowawców edukacji wczesnoszkolnej.
Aneks do innowacji pedagogicznej Programowanie w klasach I-III (2020-05-31)
Aneks do innowacji pedagogicznej Programowanie w klasach I-III zawiera informacje o zmianach jakie wymusiło zdalne nauczanie w przebiegu innowacji.
aneks do innowacji pedagogicznej Aktywne przerwy (2020-05-31)
Jest to aneks do innowacji do innowacji pedagogiczne Aktywne przerwy wprowadzony ze względu z zdalną edukację.
Karta pracy - kodowanie (2020-05-30)
Wiosenne (a może być też i letnie) zadanie z kodowania. Przydatne dla uczniów kl. 1-3.
Łąka (2020-05-29)
Scenariusz zajęć dla klasy 1. Swobodne wypowiedzi dzieci na temat owadów oraz miejsc, w których można je spotkać. Czytanie podpisów (z podziałem na rośliny i zwierzęta) na ilustracji w podręczniku ...