Dodaj publikację

Publikacje nauczycieli

21-30 z 484

Scenariusz warsztatów florystycznych (2020-05-08)
W scenariuszu opisane są zajęcia wykonywania dekoracji i stroików bożonarodzeniowych w Specjalnym Ośrodku Szkolno -Wychowawczym. Przygotowane dekoracje świąteczne zostały przekazane na rzecz potrzebujących, w ramach pracy Szkolnego Wolontariatu.
Konspekt zajęć z ogrodnictwa (2020-05-08)
Zajęcia w ogrodzie dotyczące sadzenia rozsad pomidorów. Lekcja przeznaczona dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym
Program edukacyjny "Rośliny wokół nas" (2020-05-08)
Program dotyczy terapii przez ogród- czynnej i biernej. Uwzględnia również prace artystyczne z wykorzystaniem roślin. Program przeznaczony jest dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim i umiarkowaną.
Projekt edukacyjny " Dolny Śląsk-moja mała ojczyzna" (2020-05-08)
Projekt przeznaczony dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym. Mający na celu rozbudzenie u młodzieży poczucia przynależności do swojego regionu. Zachęcić do poznania walorów historycznych, kulturowych i przyrodniczych Dolnego ...
Piktogramy - prezentacja (2020-05-07)
Prezentacja przedstawiająca AAC - piktogramy.
Dogoterapia (2020-05-07)
Prezentacja dotycząca roli dogoterapii w terapii dzieci niepełnosprawnych intelektualnie. W prezentacji wyjaśniono - co to jest dogoterapia, w jakim celu ją stosujemy, jak z niej korzystać w przypadku dzieci z ...
Wyszywamy i majsterkujemy (2020-05-04)
Plan z zajęć rozwijających zainteresowania uczniów, realizowany w Szkole Specjalnej w I klasie Szkoły Przysposabiającej do Pracy.
Konspekt zajęć terapia behawioralna 1 5,0 (2020-05-01)
Konspekt w oparciu o stosowaną analizę zachowania. Podano propozycję sesji z dzieckiem autystycznym w wieku przedszkolnym z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym.
Scenariusz zajęć przedszkolnych "Wiosna" (2020-05-01)
Scenariusz skierowany jest do dzieci w wieku przedszkolnym z niepełnosprawnością intelektualną, autyzmem. Metodą wiodącą, którą prowadzone są zajęcia jest terapia behawioralna.
Innowacja pedagogiczna "Aby zdrowe zęby mieć trzeba tylko chcieć" (2020-05-01)
Innowacja „Aby zdrowe zęby mieć trzeba tylko chcieć” skierowana została do dzieci w wieku przedszkolnym. Adresatami innowacji są dzieci ze sprzężeniami oraz trzy grupy dzieci autystycznych. Głównym celem innowacji „Aby ...