Dodaj publikację

Publikacje nauczycieli

31-40 z 484

Konspekt zajęć logopedycznych (2020-04-13)
Scenariusz przykładowych zajęć z dzieckiem z opóźnionym rozwojem mowy spowodowanym niedosłuchem
Tematy do podstawy programowej dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym 1 5,0 (2020-02-26)
Publikacja zawiera tematy na cały rok, do podstawy programowej dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym w szkole podstawowej. ( zakres tematów: zajęcia rozwijające kreatywność, zajęcia rozwijające komunikowanie się, ...
Scenariusz zajęć " Zwiastuny wiosny" (2020-02-20)
Zajęcia przeprowadzone w Zespół Wychowania i Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej nr 1 w Chełmie
Scenariusz zajęć "List do św Mikołaja" (2020-02-20)
Zajęcia przeprowadzone w Zespół Wychowania i Pomocy Psychologiczno - Pedagogicznej nr 1 w Chełmie
Scenariusz zajęć Dobry kolega/koleżanka (2020-02-20)
Scenariusz zajęć przeprowadzonych w SOSW w Chełmie.
Scenariusz zajęć rewalidacyjnych ucznia słabowidzącego i uczennicy z wadą wzroku. (2020-01-19)
Zajęcia rewalidacyjne z Tyflopedagogiem.
Scenariusz zajęć świetlicowych w internacie. Życzliwość na co dzień i od święta. (2020-01-12)
Zajęcia przeprowadzono w internacie Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego. Grupa liczyła 10 osób z upośledzeniami w stopniu lekkim i umiarkowanym. Scenariusz stanowił pewnego rodzaju podsumowanie działań realizowanych przez pięć dni ...
PREZENTACJA ,, Taniec, ruch, zabawa to świetna sprawa w rozwoju dzieci oraz ludzi dorosłych" (2019-12-26)
Taniec jest jak wspólna zabawa, jest naturalną aktywnością każdego dziecka i nie tylko bo i również dorosły człowiek zaspokaja potrzebę ruchu, aktywności. Dzieci, dorośli ćwiczą swoją sprawność, zręczność, siłę, poczucie ...
Przysposobienie do prac biurowych- Program Nauczania dla uczniów Szkoły Specjalnej Przysposabiającej do Pracy (2019-12-12)
Przysposobienie do prac biurowych- Autorski Program Nauczania dla uczniów Szkoły Specjalnej Przysposabiającej do Pracy
Scenariusz zajęć z matematyki realizowanych w klasie IV – VIII Szkoły Podstawowej SOSW w Opocznie (2019-12-12)
Podstawowe jednostki długości- ćwiczenia w mierzenie z użyciem różnych przyborów.